Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 3.ročník odborné konference na téma :     

   „Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě“ 

která se koná dne 2. 12. 2020 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference: 

  •   Trendy leteckého průmyslu v ČR a ve světě
  •   Zkušenosti a názory představitelů leteckého průmyslu
  •   Inovace a nové technologie v leteckém průmyslu
  •   Industry 4.0., Digitalizace 4.0.,  Trendy automatizace a robotizace
  •   Možnosti snižování nákladů a zvyšování produktivity v leteckém průmyslu    
  •   Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
  •   Výzvy a příležitosti v leteckém průmyslu
  •   Řízení kvality, výkonnosti a rizik v leteckém průmyslu
  •   Podpora inovací, nových technologií, investic a exportu leteckého průmyslu
  •   Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v leteckém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje leteckého průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců a dodavatelů v leteckém průmyslu,  zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji odvětví leteckého průmyslu a zavádění inovací a nových technologií.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině a bude simultánně tlumočena.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

 

Ing.Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Informace pro účastníky:

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX