PROJEKTY

Na základě zkušeností v odvětví stavebnictví společnost Konference s.r.o. se podílí na realizaci následujícího projektu:

Název projektu: Ekonomie stavebních projektů a řízení rizik ve stavebnictví - rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Další Vzdělávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0028

CÍLEM PROJEKTU je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, která směřuje k posílení konkurenceschopnosti účastníků kurzů ve stavebnictví a přispět ke snížení rizik stavebních projektů.

Hlavními výstupy projektu jsou prezenční a e-learningové kurzy Ekonomicko-finanční řízení stavebních projektů a Řízení rizik stavebních projektů.

Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání na pozicích manažerů projektů, stavbyvedoucích, rozpočtáři staveb, přípraváři staveb, ředitelé a majitelé stavebních firem.

Máte-li zájem o studium kurzu, vytvořeného v projektu, kontaktuje nás na emailu mandelik@konference.org a zašleme vám přihlašovací jméno a heslo. Kurz je zdarma. Do kurzu se budete přihlašovat na webové stránce estavebnictvi.netventic.net

Investice do rozvoje vzdelavani

Na základě zkušeností ze sféry internetových podpor pro jazykové vzdělávání společnost Konference s.r.o. realizuje následující projekt:

Název projektu: Rozšíření jazykových kompetencí pracovníků cestovního ruchu ve Středočeském kraji

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Další Vzdělávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0015

CÍLEM PROJEKTU je zpracovat bezplatnou podporu studia cizích jazyků pro potřeby pracovníků cestovního ruchu Středočeského kraje.

Hlavním smyslem projektu je zajistit pracovníkům v cestovním ruchu se zájmem o osobnostní rozvoj a zvýšení vlastní konkurenceschopnosti možnost přístupu ke kvalitním vzdělávacím materiálům.

Aktivity projektu maximálně podporují využívání ICT při studiu jazyků. Konkrétní aplikace vyvíjené v rámci aktivit projektu bude možno využívat i prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, což přesně reaguje na vytíženost pracovníků cestovního ruchu a jejich požadavek okamžitého přístupu k informacím.

Konkrétními výstupy projektu budou vzdělávací jazykový web specializovaný na využití cizího jazyka v oblasti cestovního ruchu. Materiály na něm obsažené budou k dispozici pro anglický, německý a ruský jazyk.

Realizací projektu vznikne inovativní cesta ke studiu cizího jazyka s důrazem v nabývání praktických (komunikačních) dovedností.

Investice do rozvoje vzdelavani
chci ses stát partnerem