Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma:

\"OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A ICT PRŮMYSLU“\"

která se koná dne 18. 3. 2010 v Brně v hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a očekávaný vývoj odvětví elektroniky, elektrotechniky a ICT průmyslu
 • Názory a zkušenosti představitelů elektrotechnického průmyslu
 • Úspěšné strategie elektrotechnických a ICT firem, expanze na zahraniční trhy
 • Nové technologie a materiály v odvětví elektrotechniky
 • Zvyšování produktivity v odvětví elektrotechniky
 • Podpora rozvoje elektrotechnického průmyslu
 • Možnosti snižování nákladů
 • Aktuální možnosti využití podpory z Evropských fondů
 • Fůze a akvizice jako příležitost dalšího rozvoje elektrotechnických a ICT firem
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví elektrotechniky a ICT průmyslu

Cílem konference je výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví elektrotechniky, elektroniky a ICT průmyslu a podpora rozvoje daných odvětví. Na konferenci bude diskutován očekávaný vývoj odvětví elektrotechniky a ICT průmyslu v ČR a ve světě.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 10:45 Podpora rozvoje a exportu odvětví elektrotechniky a  ICT průmyslu, Aktuální možnosti využití fondů EU, zkušenosti a doporučení, Diskuse
 • Ing. Ivan Jukl, MBA, Generální ředitel, Agentura CzechTrade
 • Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest
Očekávaný vývoj ekonomiky a kurzu koruny
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte
Připravované projekty na podporu elektrotechnického průmyslu
 • Ing. František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace
Trendy odvětví elektrotechniky, Názory a zkušenosti, 
Úspěšné strategie elektrotechnických společností v období recese
 • Ing. Josef Švejda, Jednatel, ON Semiconductor Czech Republic,

Zkušenosti při expanzi na zahraniční trhy

 • Arturo Quintero, Ředitel pro strategii, Moravia IT,a.s.

Úspora nákladů, sdílení znalostí, týmová spolupráce pomocí sjednocené komunikace

 • Ing. Aleš Růžička, Microsoft Česká republika
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Trendy ve využití elektroniky v odvětví výroby autobusů a kolejových vozidel
 • Ing. Martin Škorpil, vedoucí oddělení elektrotechniky,
  Iveco Czech Republic, a.s.
 • Ing. Milan Šrámek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Financovani obchodu a exportu odvětví elektroniky, elektrotechniky a ICT průmyslu
 
 • Ing. Jaromir Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu, Komerční banka a.s.
Zvyšování produktivity v elektrotechnické společnosti 
 • Zástupce elektrotechnické společnosti RETIA, a.s.
Možnosti snižování nákladů elektrotechnických společností
 
 • Ing. Roman Košický, Celestica Czech Republic, s.r.o.
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:00   Fůze a akvizice jako příležitost rozvoje elektrotechnických firem
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM,Partner společnosti REDBAENK
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek
 • Mgr. Lenka Sochorová, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Oborové řešení pro elektrotechniku s možností dotace z EU 
 • Ing. Michael Hégr, Minerva Česká republika a.s.
WiMAX - ICT produkt roku Českých Radiokomunikací
 • Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s.
Podpora exportu elektrotechnických firem, informace z vybraných teritorií  
 • Ing. Ivana Lukasová, CzechTrade
Vývoj odvětví elektrotechniky a ICT ve světě
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

Celestica

Celestica je přední celosvětovou společností poskytující služby v oblasti elektronického průmyslu pro přední světové společnosti v oboru počítačové techniky a telekomunikací. Společnost Celestica poskytuje komplexní služby zahrnující vývoj, montáž, zajištění kvality, testování, balení, distribuci a poprodejní servis. Centrálou společnosti je Toronto. Po celém světě má společnost více než 30 závodů. Naším cílem je vysoká kvalita, flexibilita, rychlost, jednoduchost a neustále zlepšování. Společnost svým zákazníkům poskytuje kvalifikovaná a flexibilní řešení, a přispívá tak k jejich úspěchu.

České Radiokomunikace a.s.

České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 45 let a jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb. Jako první v České Republice spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také telekomunikační služby pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře nabízí zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

Infinity

Společnost Infi nity a.s. působí na trhu již od roku 1992 a svým zaměřením se řadí mezi společnosti poskytující profesionální komplexní služby v oblasti informačních technologií (systémová integrace, implementace IS, projektování a realizace sítí, řešení datových komunikací, vývoj aplikačního software, rozsáhlé instalační projekty a outsourcing). Společnost má v současné době 120 zaměstnanců, vedle toho využívá 60 specialistů z dceřiné společnosti Infi nity Systems. V červnu 2011 společnost oznámila úspěšnou akvizici společnosti Infi nity Systems (původně IT SYSTEMS a.s.), čímž upevnila svou pozici komplexního dodavatele produktů a řešení společnosti Microsoft na českém trhu.

Komerční banka, a.s.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v České republice, ale i v regionu střední a východní Evropy. Je součástí skupiny Société Générale, páté největší bankovní skupiny Eurozóny. Komerční banka prostřednictvím bankovních poradců a přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu a exportu, leasing, factoring, úvěry, správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta.

LAPP KABEL s.r.o.

Lapp Group – V roce 1957 založil Oskar Lapp společnost Lapp Kabel a uvedl na trh první průmyslově vyráběný ovládací kabel na světě - ÖLFLEX®. Dnes vyrábí Lapp Kabel kabely a vodiče pro řadu oborů a trhů: výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl, MaR technologie, elektrické a instalační inženýrství, elektronické zpracování dat a další. Produkty Lapp jsou vyráběny ve vlastních výrobních závodech Lapp. Aktuálně dodáváme přímo ze skladu 40 000 standardních položek. Vyvíjíme a vyrábíme však také kabely a vodiče přesně dle specifikací zákazníka. Skupina Lapp má ve světě 15 výrobních závodů, 100 obchodních zastoupení a 40 prodejních společností a celkem 2 800 zaměstnanců.

Minerva

Společnost Minerva Česká republika je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti s hlavním produktem QAD Enterprise Applications. Specializuje se na výrobní odvětví: automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechnika. Cílem Minervy ČR je rozvíjet vztahy se zákazníky a intenzivně pracovat na tom, aby zvyšovala jejich konkurenceschopnost a pomáhala jim zdokonalovat hlavní podnikové procesy na nejvyšší možné úrovni. V oblasti poskytovaných služeb se Minerva ČR zaměřuje na silné projektové řízení, flexibilitu a kvalitu.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. – Mezi primární činnosti společnosti patří zajištění procesu rozhodčího řízení a jeho rozhodování, zajišťování obchodních mediací a poskytování klientských služeb. Její služby jsou zaměřeny na business sféru a jsou unikátní svou komplexností. Společnost má vedoucí postavení na českém trhu v oblasti alternativních mimosoudních metod řešení majetkových sporů.

Českomoravská elektrotechnická asociace

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem