Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma:

\"OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A ICT PRŮMYSLU“\"

která se koná dne 18. 3. 2010 v Brně v hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a očekávaný vývoj odvětví elektroniky, elektrotechniky a ICT průmyslu
 • Názory a zkušenosti představitelů elektrotechnického průmyslu
 • Úspěšné strategie elektrotechnických a ICT firem, expanze na zahraniční trhy
 • Nové technologie a materiály v odvětví elektrotechniky
 • Zvyšování produktivity v odvětví elektrotechniky
 • Podpora rozvoje elektrotechnického průmyslu
 • Možnosti snižování nákladů
 • Aktuální možnosti využití podpory z Evropských fondů
 • Fůze a akvizice jako příležitost dalšího rozvoje elektrotechnických a ICT firem
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví elektrotechniky a ICT průmyslu

Cílem konference je výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví elektrotechniky, elektroniky a ICT průmyslu a podpora rozvoje daných odvětví. Na konferenci bude diskutován očekávaný vývoj odvětví elektrotechniky a ICT průmyslu v ČR a ve světě.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 10:45 Podpora rozvoje a exportu odvětví elektrotechniky a  ICT průmyslu, Aktuální možnosti využití fondů EU, zkušenosti a doporučení, Diskuse
 • Ing. Ivan Jukl, MBA, Generální ředitel, Agentura CzechTrade
 • Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest
Očekávaný vývoj ekonomiky a kurzu koruny
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte
Připravované projekty na podporu elektrotechnického průmyslu
 • Ing. František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace
Trendy odvětví elektrotechniky, Názory a zkušenosti, 
Úspěšné strategie elektrotechnických společností v období recese
 • Ing. Josef Švejda, Jednatel, ON Semiconductor Czech Republic,

Zkušenosti při expanzi na zahraniční trhy

 • Arturo Quintero, Ředitel pro strategii, Moravia IT,a.s.

Úspora nákladů, sdílení znalostí, týmová spolupráce pomocí sjednocené komunikace

 • Ing. Aleš Růžička, Microsoft Česká republika
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Trendy ve využití elektroniky v odvětví výroby autobusů a kolejových vozidel
 • Ing. Martin Škorpil, vedoucí oddělení elektrotechniky,
  Iveco Czech Republic, a.s.
 • Ing. Milan Šrámek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Financovani obchodu a exportu odvětví elektroniky, elektrotechniky a ICT průmyslu
 
 • Ing. Jaromir Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu, Komerční banka a.s.
Zvyšování produktivity v elektrotechnické společnosti 
 • Zástupce elektrotechnické společnosti RETIA, a.s.
Možnosti snižování nákladů elektrotechnických společností
 
 • Ing. Roman Košický, Celestica Czech Republic, s.r.o.
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:00   Fůze a akvizice jako příležitost rozvoje elektrotechnických firem
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM,Partner společnosti REDBAENK
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek
 • Mgr. Lenka Sochorová, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Oborové řešení pro elektrotechniku s možností dotace z EU 
 • Ing. Michael Hégr, Minerva Česká republika a.s.
WiMAX - ICT produkt roku Českých Radiokomunikací
 • Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s.
Podpora exportu elektrotechnických firem, informace z vybraných teritorií  
 • Ing. Ivana Lukasová, CzechTrade
Vývoj odvětví elektrotechniky a ICT ve světě
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem