Exportní strategie podniků

25. 3. 2009 Brno, Holiday Inn

  • Úspěšné strategie vstupu na zahraniční trhy
  • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kursových rizik
  • Teritoriální obchodní a společenské zvyklosti
  • Podpora vstupu na zahraniční trhy
  • Design jako klíčové faktory úspěchu na zahraničních trzích

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX