Exportní strategie podniků

25. 3. 2009 Brno, Holiday Inn

  • Úspěšné strategie vstupu na zahraniční trhy
  • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kursových rizik
  • Teritoriální obchodní a společenské zvyklosti
  • Podpora vstupu na zahraniční trhy
  • Design jako klíčové faktory úspěchu na zahraničních trzích