Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma:

\"Exportní strategie podniků\"

která se koná dne 25. 3. 2009 v Brně v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy konference:

 • Zkušenosti podniků se strategií vstupu na zahraniční trhy
  (Evropské trhy, Čína, Vietnam, Rusko, Afrika, Ukrajina, Srbsko, Černá hora a další teritoria)
 • Možnosti spolupráce a podpory při pronikání na zahraniční trhy
 • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kurzových rizik
 • Právní aspekty při podnikání na zahraniční trhy
 • Fůze a akvizice jako příležitost vstupu na zahraniční trhy
 • Strategie v boji proti plagiátorství
 • Exportní příležitosti pro české firmy v období krize

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů podniků s pronikáním a expanzí na zahraniční trhy a navázaní spolupráce pro podporu exportu českých firem.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 11:00 Exportní strategie České republiky, Perspektivy exportu a podpora jeho růstu, Vývoj kurzu koruny, Diskuse

 • Mgr. Jana Adamcová ředitelka odboru podpory exportu Ministerstvo průmyslu a obchodu

Očekávaný vývoj kurzu koruny, kursová rizika

 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

Názory a zkušenosti se strategiemi vstupu na zahraniční trhy – případové studie

 • Filip Kratochvíl, Executive Partner, China-Europe Business Agency s.r.o.
 • Ing. Josef Hladík, Předseda představenstva sdružení českých podniků v Německu
 • Marcel Winter, WMC - Winter Management and Consulting, Vietnam
 • Ing. Zbyněk Keisler, MBA , Ředitel, CIRRUS CZ, a.s.; Asie, Afrika
 • Ing. Vladimír Plašil, Předseda představenstva ALTA, a.s.; Rusko

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:30 Teritoriální rizika, Nové možnosti financování mezinárodního obchodu

 • Ing. Monika Houštecká, ředitelka odboru financování obchodů, Česká spořitelna a.s.
 • Ing. Hynek Rasocha, Obchodní ředitel a člen představenstva Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

Zkušenosti se zajištěním kursových rizik a financováním exportu

 • Ing. Kamil Fojt, Finanční ředitel, Plastika a.s.

Právní aspekty při pronikání na zahraniční trhy

 • Mgr. Ondřej Peterka, Managing Partner, Peterka & Partners v.o.s.

Podpora vstupu firem na německý trh, příležitosti v období krize

 • Tomáš Miklas, ředitel, České exportní centrum Mnichov

Specifika podnikání na Ukrajině

 • Mgr. Monika Šimůnková Hošková, advokát, ředitelka pobočky PETERKA & PARTNERS na Ukrajině

Zkušenosti s pronikáním na trhy Srbska a Černé hory

 • Rostislav Jurka, ředitel společnosti, ROSIVA Šumperk s.r.o.

Příležitosti exportu českých firem do Jihoafrické republiky

 • Wouter Zaayman, Obchodní a ekonomický rada JAR

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Názory a zkušenosti představitelů podniků se strategií vstupu na zahraniční trhy – případové studie

 • Ing. Jana Chrobáková, MERKO CZ, a.s. (střední exportér, oceněn v soutěži Exportér roku 2008 v meziročním srovnání 2006–2007 nejúspěšnější firmou)
 • Ing. Josef Jeleček, Generální ředitel, Tedom s.r.o.
 • Ing. Tomáš Kolář, Marketingový ředitel, Linet a.s.

Fůze a akvizice jako příležitost vstupu na zahraniční trhy

 • Ing. Radek Schmied, Ph.D., Partner, Redbaenk

Strategie v boji proti plagiátorství

 • Ing. Pavel Blata (v jednání), Jednatel společnosti, BLATA, s.r.o.

Design jako nástroj při pronikání na zahraniční trhy

 • Mgr.Art.Martin Tvarůžek, Designer, Případová studie společnosti ADAST Systems a. s.

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

Exportní strategie průmyslových podniků

16.4.2008 Brno, Holiday Inn

 • Úspěšné strategie vstupu na zahraniční trhy
 • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kursových rizik
 • Teritoriální obchodní a společenské zvyklosti
 • Podpora vstupu na zahraniční trhy
 • Design jako klíčové faktory úspěchu na zahraničních trzích

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem