Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci na téma :     

   „Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě“ 

která se koná dne 4. 12. 2018 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference: 

 •   Trendy leteckého průmyslu v ČR a ve světě
 •   Zkušenosti a názory představitelů leteckého průmyslu
 •   Inovace a nové technologie v leteckém průmyslu
 •   Industry 4.0., Digitalizace 4.0.,  Trendy automatizace a robotizace
 •   Možnosti snižování nákladů a zvyšování produktivity v leteckém průmyslu    
 •   Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 •   Výzvy a příležitosti v leteckém průmyslu
 •   Řízení kvality, výkonnosti a rizik v leteckém průmyslu
 •   Podpora inovací, nových technologií, investic a exportu leteckého průmyslu
 •   Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v leteckém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje leteckého průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců a dodavatelů v leteckém průmyslu,  zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji odvětví leteckého průmyslu a zavádění inovací a nových technologií.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině a bude simultánně tlumočena.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

 

Ing.Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference  :

8:30 – 9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:00  Podpora rozvoje leteckého průmyslu

 • Ing. Vladimír Bärtl,  Náměstek Sekce zahraničního obchodu,Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Podpora investic a inovací v leteckém průmyslu

 • Ing. Pavel Chovanec, Ředitel Divize investic, Agentura CzechInvest

Trendy vývoje, inovací a nových technologií v leteckém průmyslu, Požadavky na dodavatele, Diskuse,

 • Giuseppe Giordo, Prezident a výkonný ředitel společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
 • Ing. Milan Šlapák, Prezident společnosti General Electric pro Českou a Slovenskou republiku, Programový ředitel společnosti GE Aviation Czech
 • Duncan Van de Velde, Managing Director Europe & Russia, Bell Helicopter, Textron Aviation
 • Ilona Plšková, Generální ředitelka, Aircraft Industries  
 • Dr. Gerd Berchtold, CEO, EVEKTOR, spol. s r.o.

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:30  Názory a zkušenosti představitelů leteckého průmyslu, Inovace, Nové technologie, Očekávané trendy, Diskuse, 

 • Ing. Pavel Sobotka, Ředitel, Frentech Aerospace
 • Ing. Radek Filip, Ředitel společnosti, ZALL JIHLAVAN airplanes s.r.o.
 • Bob Struijk, Vice President & Director FANUC Europe Corp
 • Ing. Jiří Kovář, Člen představenstva, UNIS, a.s.

12:30 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:00   Industry 4.0, Digitalizace 4.0, Podpora vývoje, zavádění inovací, nových technologií, zvyšování produktivity v leteckého průmyslu, Názory a zkušenosti, Diskuse

 • Ing. Jiří Gerlich, Jednatel společnosti, Media CZ s.r.o.
 • Josef Svoboda, Ředitel společnosti DYTRON s.r.o.
 • Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o.
 • Ing. Michael Hégr, Ředitel, Minerva Česká republika
 • Ing. Petr Kubíček, Ray Service, a.s. 

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:00  Podpora exportu v leteckém průmyslu, Příležitosti odbytu a exportu leteckého průmyslu, Názory a zkušenosti, Diskuse

 • Ing. Jiří Rak, Vedoucí oborového týmu (obranný průmysl, letectví, elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení), Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade

Pozvaní hosté :

Představitelé leteckých a dopravních  společností a další zahraniční hosté.

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

 

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX