Očekávaný vývoj odvětví cestovního ruchu a hotelnictví

23. 9. 2009 Brno, Holiday Inn

  • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
  • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
  • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
  • Financování projektů cestovního ruchu
  • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
OČEKÁVANÝ VÝVOJ A PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

24.9.2008 Brno, Holiday Inn

  • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
  • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
  • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
  • Financování projektů cestovního ruchu
  • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu