Očekávaný vývoj odvětví cestovního ruchu a hotelnictví

23. 9. 2009 Brno, Holiday Inn

  • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
  • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
  • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
  • Financování projektů cestovního ruchu
  • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
OČEKÁVANÝ VÝVOJ A PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

24.9.2008 Brno, Holiday Inn

  • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
  • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
  • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
  • Financování projektů cestovního ruchu
  • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX