Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4. ročník odborné konference na téma :

\"OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ\"

která se koná dne 23.9.2009 v Brně v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy vývoje cestovního ruchu a hotelového průmyslu v ČR a ve světě
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR, měst a regionů
 • Příležitosti v hotelnictví a cestovním ruchu
 • Financování a podpora rozvoje cestovního ruchu z fondů EU
 • Marketingová strategie v odvětví cestovního ruchu
 • Jak přežít recesi v odvětví cestovního ruchu
 • Certifikace kvality služeb v cestovním ruchu
 • Lázeňství jako příležitost rozvoje regionů
 • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu a hotelnictví

Cílem jednodenní konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů cestovního ruchu, hotelnictví, měst, a regionů, odborníků a představitelů společností na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:00 – 10:45 Strategie rozvoje cestovního ruchu, Názory a zkušenosti, Trendy cestovního ruchu a hotelnictví v ČR, Diskuse

 • PhDr. Blažena Křížová, ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Ivo Minařík, odbor regionálního rozvoje, Jihomoravský kraj
 • Ing. Oliver Pospíšil, Náměstek primátora města Brna
 • Ing. Filip Remenec, Head of Media Department & Spokesman CzechTourism
 • Tomio Okamura, Jednatel, MIKI TRAVEL PRAGUE s.r.o. Člen prezídia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 12:30 Řízení hotelů v období ekonomické recese, názory a zkušenosti

 • Jaroslav Vaculka, Targa Management a.s.

Jak přilákat turisty z Ruska, Praktické zkušenosti a doporučení

 • Ing. Stanislav Hladík, CSc. , Agentura Olivier

Zkušenosti s podporou rozvoje cestovního ruchu

 • PhDr. František Hubáček, Starosta města Luhačovice

TLT benchmark, Příležitosti rozvoje cestovního ruchu

 • Ing. Tomáš Kulman, KPMG Travel, Leisure & Tourism

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 16:00 Současné trendy v mezinárodním MICE Industry Čím zaujmout mezinárodní nákupčí kongresů a konferencí

 • Mgr. Zuzana Adamson PhD., vydavatelka mezinárodního B2B magazínu MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Pronájem, údržba a servis hotelového prádla

 • Ing. Jan Musil, Obchodní ředitel společnosti, CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Zkušenosti s realizací měkkých projektů v cestovním ruchu financovaných z fondů EU

 • Ing. Lukáš Bačík, Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava, z.s.p.o.
Efektivní propagace v odvětví cestovního ruchu
 • Ing. Jiří Blažek, Jednatel společnosti iStudio s.r.o.

Možnosti snížení nákladů za energie

 • Zástupce společnosti Sun Solutions

Predikce vývoje cestovního ruchu a hotelnictví v ČR a na Slovensku

 • Doc. Ing.Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

OČEKÁVANÝ VÝVOJ A PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

24.9.2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Financování projektů cestovního ruchu
 • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu

26. 9. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy vývoje cestovního ruchu
 • Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Možnosti financování a podpory společností působících v cestovním ruchu

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem