Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 10. ročník odborné konference na téma:
"Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě"
která se koná dne  23. 10. 2013 v Brně hotelu Holiday Inn


Hlavní tématické okruhy odborné konference:

■ Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu
■ Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji automobilového průmyslu.

Konference bude tlumočena do anglického jazyka.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference :

 
9:00 - Slavnostní zahájení
Plenární zasedání:
 
9:05 – 11:00 Vývoj ekonomiky v ČR a ve světě a dopad na automobilový průmysl, Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě, Strategie výrobců osobních automobilů, Názory a zkušenosti, Diskuse
 
 • Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Guvernér České národní banky  
 • Ing. Antonín Šípek, Ředitel Sdružení automobilového průmyslu ČR
 • Mgr. Michal Kadera, Ředitel vnějších vztahů ŠKODA AUTO, a.s. 
 • Dr. Robert Kiml, General manager Quality Control TPCA Czech, s.r.o. 
 • Pierre-Louis Mathey, PSA Peugeot Citroën, Senior Manager Sourcing Office CE

 

Automobilový průmysl v Rakousku - aktuální situace a prognózy dalšího vývoje 

 • Wolfgang Komatz, MSc, Cluster-Manager - Automobil-Cluster,Clusterland Oberösterreich GmbH, Linz
 
Studie KPMG Global Automotive Executive Survey 2013

 • Ing. Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika
 
 
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
 
Plenární zasedání 2. část:
 
11:15 – 12:45 Trendy vývoje výroby nákladních automobilů a autobusů
 

 • Ing. Pavel Pachovský, Předseda představenastva a generální ředitel, IVECO Czech republic 
   
 • Ing. Marián Lipovský, Výrobní ředitel,  ZETOR TRACTORS a.s.
 
Názory a zkušenosti dodavatele v automobilovém průmyslu 
 • Ing. Pavel Juříček, Ph.D., Předseda představenstva Brano Group a.s. Viceprezident Sdružení Automobilového průmyslu

Rozbor a rizika automobilového průmyslu z pohledu interního výzkumu a analýzy skupiny Euler Hermes 
 • Ing. Julius Kudla, Vedoucí organizační složky a generální ředitel, Euler Hermes Europe SA, organizační složka
 
 
12:45 – 13:30       Oběd


13:30 – 15:15 Odpolední část konference bude rozdělena do následujících tematických bloků :
 
Megatrendy v automobilovém průmyslu z pohledu globálního dodavatele  
 
 • Jakub Cipra, Sales & Marketing Manager , 3M 

Revize standardů managementu kvality a IATF Rules a jejich vliv na certifikované organizace
 
 • RNDr Juraj Kliment, Vedoucí auditor LRQA pro sektor automotive 

Dobře zvládnuté podnikové procesy zvyšují produktivitu
 
 • Ing. Michael Hégr, Konzultant MMOG/LE ,Minerva Česká republika, a.s. 

Podpora vývoje a inovací v automobilovém průmyslu
 
 • Ing. Vilém Patloka, Ředitel společnosti SC&C Partner 

Podpora plánování a kontrola kvality
 
 • Josef Svoboda, Ředitel společnosti DYTRON s.r.o. 

Inovace obalových materiálů v automobilovém průmyslu
 
 • Ing. Bohuslav Černý, Schoeller Allibert s.r.o.  

15:15 – 15:30 Přestávka na kávu
 
15:30 – 16:30

Zkušenosti dodavatele a partnera v automobilovém průmyslu
 • Ing. Aleš Plíhal, ředitel společnosti, ESAB VAMBERK, s.r.o.
 
Využití moderních informačních technologií pro efektivní řízení výroby a logistiky dodavatelů Automotive
 • Ing. Ivo Cieslar, WEBCOM a.s.
 
Podpora a role developera průmyslových objektů v oblasti automotive
 • Ing. Tomáš Novotný, CTP

Řešení Vodafone InforMe
 • Ing. Vladimír Vejvoda, Ph.D., Předseda představenstva, PRINCIP a.s.

Machining Intelligently

 • Ing. Karel Šilhánek, Iscar


Vyhlášení ocenění Automobilový výrobce 10 letí v kategoriích :
 
 • Výrobce osobních automobilů
 • Výrobce autobusů
 • Výrobce nákladních automobilů 
 
 
16:30 Záverečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola
 
 
V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů výrobců automobilů, dodavatelů,  partnerů a společností podporujících rozvoj automobilového průmyslu.
 
Věříme, že konference bude pro představitele automobilového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji automobilového průmyslu.
 
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 16. ročník

23.10.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 15. ročník

24.10.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 14. ročník

25.10.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 13. ročník

19.10.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 12. ročník

21.10.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. ročník

22. 10. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 9. ročník

24. 10. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

26. 10. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

20. 10. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21.10.2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu

30.10. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu

28.05.2008 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

31. 10. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Perspektivy automobilového průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Trendy v odvětví obchodu v ČR a SR

17. 5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
Zvyšování produktivity průmyslových podniků

25. 4. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Zvyšování produktivity průmyslových podniků
 • Efektivní logistika a řízení výroby
 • Využití nových technologií a IT
 • Názory a zkušenosti představitelů průmyslových podniků
Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

28. 3. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen ropy, plynu a uhlí
 • Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Energetický management podniků
 • Zvyšování efektivnosti a produktivity energetických společností

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem