Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník odborné konference na téma :

"Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 24. 10. 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě

■ Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu

■ Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu

■ Industry 4.0.,  Trendy automatizace, robotizace a zvyšování produktivity   

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu

■ Výzvy a příležitosti v automobilovém průmyslu

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu

■ Trendy a vývoj elektromobilů a hybridních pohonů

■ Digitalizace a konektivita

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje automobilového průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na inovacích, zaváděním nových technologií a rozvoji automobilového průmyslu.

 

Konference bude tlumočena do anglického jazyka.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:00  –  9:00  Registrace účastníků, Neformální setkání, 

9:00      Slavnostní zahájení

9:00 – 9:15  Podpora rozvoje automobilového průmyslu 

 •         Ing. Eduard Muřický, Náměstek Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9:15 – 9:30   Trendy a očekávaný vývoj ekonomiky v ČR a ve světě   

 •         Ing. Vojtěch Benda, Člen bankovní rady České národní banky

9:30 – 10:30  Trendy vývoje, inovací a nových technologií výrobců osobních automobilů, Diskuse,

 •         Dr. Ing. Ivan Slimák, Ředitel závodu Vrchlabí, ŠKODA AUTO a.s.
 •         Ing. Dušan Dvořák, Kia Motors Slovakia s.r.o. 
 •         Martin Peleška, Generální ředitel, Toyota Central Europe-Czech, s.r.o.     

10:30 – 10:45   Studie Global Automotive Executive Survey 2018

 •         Ing. Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika 

10:45 – 11:00   Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu

 •         Ing. Tomáš Kozelský, EU Office/Knowledge Centre, Česká spořitelna, a.s. 

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:45  Diskusní blok  :  Trendy výroby a nových technologií nákladních automobilů,  Názory a zkušenosti, Diskuse

 •        Ing. Radek Strouhal, Generální ředitel, Tatra Truck a.s.
 •        Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal, Manažer vývojové zkušebny, ZETOR TRACTORS a.s.
 •        Ing. Vladimír Novák, Obchodní ředitel, AVIA Motors       

Diskusní blok  :  Názory a zkušenosti dodavatelů a partnerů v automobilovém průmyslu, Inovace, Nové technologie, Očekávané trendy, Diskuse,

 •       Ing. Peter Popp, Jednatel, EDAG Engineering CZ s r. o.
 •       Ing. Michal Nosek, MBA, Předseda představenstva, PLASTIKA a.s.
 •       Ing. Vítězslav Lukáš, Ředitel divize Robotics and Motion, ABB
 •       Ing. Michaela Klesnarová, Obchodní ředitelka, ATALIAN CZ

Diskusní blok : Podpora inovací, investic a spolupráce automobilového průmyslu v ČR, Slovensku a Rakousku

 •       Ing. Veronika Zajícová, Ředitelka odboru řízení investičních projektů,  Agentura CzechInvest
 •       Ing. Oto Pisoň, SARIO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 •       Ing. Martin Žák, Vedoucí kanceláře, Rakouské velvyslanectví, Obchodní oddělení

12:45 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:30      Diskusní blok  :  Industry 4.0. , Digitalizace 4.0., Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu, Trendy automatizace, robotizace, zavádění inovací,

Možnosti snižování nákladů, Diskuse

 •      Ing. Petr Duchoslav, Generální ředitel, FANUC Czech s.r.o.
 •      Ing. Vladimír Bartoš, Ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a.s. 
 •      Ing. Lucie Jínová, Sales Manager, DYTRON s.r.o. 
 •      Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o.
 •      Ing. Ivo Pšikal, Jednatel, BUFAB CZ s.r.o. 
 •      Ing. Robert Matras, Senior Consultant, EDITEL CZ s.r.o.
 •      Ing. Marek Šabatka, Business Development Manager, Aimtec
 •      Ing. Vilém Patloka, Managing Director, SC&C Partner, spol. s r.o.

Diskusní blok :  Rozvoj lidských zdrojů, Nábor a rozvoj zaměstnanců - multinárodní kvalifikované pracovní síly, flexibilita pracovní síly, Prezentace názorů a zkušeností

 •     Ing. Marian Klemsche, Operations Director, Varroc Lighting Systems
 •     Ing. Peter Beck,  Bussines Development Manager EMEA, EDYMAX SE

15:30  – 15:45  Přestávka na kávu

15:45 – 16:45   Diskusní blok :  E-MOBILITA, TRH A TRENDY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU, Podpora rozvoje E-mobility a Alternativních pohonů

 •     Ing. Tomáš Chmelík, Head of Department /E/MOBILITA, ČEZ, a. s.
 •     Ing. Miroslav Kuželka, E-mobility Product and Marketing Director, ABB
 •     Ing. Petr Gaman, Technický konzultant E –mobilita, PEGATECH s.r.o.
 •     Ing. Attila Baláž, Executive Director, ABACO Solutions s.r.o.

16:45  – 17:00  Přestávka na kávu

17:00   Slavnostní vyhlášení ocenění Automobilka století Česko Slovenska.

Při příležitosti výročí 100 let Československa se uskuteční slavnostní vyhlášení : Automobilka století Česko Slovenska.  Moderuje :  Mgr. Aleš Zbořil

 • Shrnutí vývoje automobilového průmyslu
 • Statistiky vyrobených automobilů jednotlivých výrobců v ČR a na Slovensku.
 • Vyhlášení výsledků  

Pozvaní hosté : Představitelé automobilek ŠKODA AUTO, TPCA, Hyundai Motor a dalších výrobců automobilů a významní představitelé automobilového průmyslu.

Pozvaní představitelé médií : Česká televize, ČTK, Thomson Reuters, Hospodářské Noviny,  Český rozhlas a další.

Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Neformální setkání

Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

Informace pro účastníky:

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí 5.900 Kč (včetně DPH). V případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti, získáte slevu 1000 Kč. (2 a více účastníků z jedné společnosti 4.900 Kč na osobu včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci, oběd, občerstvení, včetně závěrečného pohoštění s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje automobilového průmyslu.
Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Členové Sdružení automobilového průmyslu, ZAP SR, Moravskoslezského automobilového klastru, účastníci předcházejících ročníků a partneři konference mohou využít slevu 1.000 Kč a zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 4.900 Kč ( včetně DPH).

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 19. 10. 2018 na účet u České spořitelny,
Účet: 2052770399/0800
Variabilní s.: IČO společnosti
Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 14. ročník

25.10.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 13. ročník

19.10.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 12. ročník

21.10.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. ročník

22. 10. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 10. ročník

23. 10. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 9. ročník

24. 10. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

26. 10. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

20. 10. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21.10.2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu

30.10. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu

28.05.2008 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

31. 10. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Perspektivy automobilového průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Trendy v odvětví obchodu v ČR a SR

17. 5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
Zvyšování produktivity průmyslových podniků

25. 4. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Zvyšování produktivity průmyslových podniků
 • Efektivní logistika a řízení výroby
 • Využití nových technologií a IT
 • Názory a zkušenosti představitelů průmyslových podniků
Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

28. 3. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen ropy, plynu a uhlí
 • Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Energetický management podniků
 • Zvyšování efektivnosti a produktivity energetických společností

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem