Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník odborné konference na téma :

"Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 24. 10. 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě

■ Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu

■ Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu

■ Industry 4.0.,  Trendy automatizace, robotizace a zvyšování produktivity   

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu

■ Výzvy a příležitosti v automobilovém průmyslu

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu

■ Trendy a vývoj elektromobilů a hybridních pohonů

■ Digitalizace a konektivita

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje automobilového průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na inovacích, zaváděním nových technologií a rozvoji automobilového průmyslu.

 

Konference bude tlumočena do anglického jazyka.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:00  –  9:00  Registrace účastníků, Neformální setkání, 

9:00      Slavnostní zahájení

9:00 – 9:15  Podpora rozvoje automobilového průmyslu 

 •         Ing. Eduard Muřický, Náměstek Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9:15 – 9:30   Trendy a očekávaný vývoj ekonomiky v ČR a ve světě   

 •         Ing. Vojtěch Benda, Člen bankovní rady České národní banky

9:30 – 10:30  Trendy vývoje, inovací a nových technologií výrobců osobních automobilů, Diskuse,

 •         Dr. Ing. Ivan Slimák, Ředitel závodu Vrchlabí, ŠKODA AUTO a.s.
 •         Ing. Dušan Dvořák, Kia Motors Slovakia s.r.o. 
 •         Martin Peleška, Generální ředitel, Toyota Central Europe-Czech, s.r.o.     

10:30 – 10:45   Studie Global Automotive Executive Survey 2018

 •         Ing. Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika 

10:45 – 11:00   Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu

 •         Ing. Tomáš Kozelský, EU Office/Knowledge Centre, Česká spořitelna, a.s. 

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:45  Diskusní blok  :  Trendy výroby a nových technologií nákladních automobilů,  Názory a zkušenosti, Diskuse

 •        Ing. Radek Strouhal, Generální ředitel, Tatra Truck a.s.
 •        Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal, Manažer vývojové zkušebny, ZETOR TRACTORS a.s.
 •        Ing. Vladimír Novák, Obchodní ředitel, AVIA Motors       

Diskusní blok  :  Názory a zkušenosti dodavatelů a partnerů v automobilovém průmyslu, Inovace, Nové technologie, Očekávané trendy, Diskuse,

 •       Ing. Peter Popp, Jednatel, EDAG Engineering CZ s r. o.
 •       Ing. Michal Nosek, MBA, Předseda představenstva, PLASTIKA a.s.
 •       Ing. Vítězslav Lukáš, Ředitel divize Robotics and Motion, ABB
 •       Ing. Michaela Klesnarová, Obchodní ředitelka, ATALIAN CZ

Diskusní blok : Podpora inovací, investic a spolupráce automobilového průmyslu v ČR, Slovensku a Rakousku

 •       Ing. Veronika Zajícová, Ředitelka odboru řízení investičních projektů,  Agentura CzechInvest
 •       Ing. Oto Pisoň, SARIO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 •       Ing. Martin Žák, Vedoucí kanceláře, Rakouské velvyslanectví, Obchodní oddělení

12:45 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:30      Diskusní blok  :  Industry 4.0. , Digitalizace 4.0., Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu, Trendy automatizace, robotizace, zavádění inovací,

Možnosti snižování nákladů, Diskuse

 •      Ing. Petr Duchoslav, Generální ředitel, FANUC Czech s.r.o.
 •      Ing. Vladimír Bartoš, Ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a.s. 
 •      Ing. Lucie Jínová, Sales Manager, DYTRON s.r.o. 
 •      Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o.
 •      Ing. Ivo Pšikal, Jednatel, BUFAB CZ s.r.o. 
 •      Ing. Robert Matras, Senior Consultant, EDITEL CZ s.r.o.
 •      Ing. Marek Šabatka, Business Development Manager, Aimtec
 •      Ing. Vilém Patloka, Managing Director, SC&C Partner, spol. s r.o.

Diskusní blok :  Rozvoj lidských zdrojů, Nábor a rozvoj zaměstnanců - multinárodní kvalifikované pracovní síly, flexibilita pracovní síly, Prezentace názorů a zkušeností

 •     Ing. Marian Klemsche, Operations Director, Varroc Lighting Systems
 •     Ing. Peter Beck,  Bussines Development Manager EMEA, EDYMAX SE

15:30  – 15:45  Přestávka na kávu

15:45 – 16:45   Diskusní blok :  E-MOBILITA, TRH A TRENDY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU, Podpora rozvoje E-mobility a Alternativních pohonů

 •     Ing. Tomáš Chmelík, Head of Department /E/MOBILITA, ČEZ, a. s.
 •     Ing. Miroslav Kuželka, E-mobility Product and Marketing Director, ABB
 •     Ing. Petr Gaman, Technický konzultant E –mobilita, PEGATECH s.r.o.
 •     Ing. Attila Baláž, Executive Director, ABACO Solutions s.r.o.

16:45  – 17:00  Přestávka na kávu

17:00   Slavnostní vyhlášení ocenění Automobilka století Česko Slovenska.

Při příležitosti výročí 100 let Československa se uskuteční slavnostní vyhlášení : Automobilka století Česko Slovenska.  Moderuje :  Mgr. Aleš Zbořil

 • Shrnutí vývoje automobilového průmyslu
 • Statistiky vyrobených automobilů jednotlivých výrobců v ČR a na Slovensku.
 • Vyhlášení výsledků  

Pozvaní hosté : Představitelé automobilek ŠKODA AUTO, TPCA, Hyundai Motor a dalších výrobců automobilů a významní představitelé automobilového průmyslu.

Pozvaní představitelé médií : Česká televize, ČTK, Thomson Reuters, Hospodářské Noviny,  Český rozhlas a další.

Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Neformální setkání

Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 16. ročník

23.10.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 14. ročník

25.10.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 13. ročník

19.10.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 12. ročník

21.10.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. ročník

22. 10. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 10. ročník

23. 10. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 9. ročník

24. 10. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

26. 10. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

20. 10. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21.10.2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu

30.10. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu

28.05.2008 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

31. 10. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Perspektivy automobilového průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Trendy v odvětví obchodu v ČR a SR

17. 5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
Zvyšování produktivity průmyslových podniků

25. 4. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Zvyšování produktivity průmyslových podniků
 • Efektivní logistika a řízení výroby
 • Využití nových technologií a IT
 • Názory a zkušenosti představitelů průmyslových podniků
Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

28. 3. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen ropy, plynu a uhlí
 • Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Energetický management podniků
 • Zvyšování efektivnosti a produktivity energetických společností

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem