Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku"

která se koná dne 11. 2. 2009 v Brně v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Fůze a akvizice, Financování stavebních firem a projektů
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů a technologií
 • Nízkoenergetické bytové domy, Energetická náročnost budov

Cílem konference je vzájemná výměna názorů představitelů stavebních firem, dodavatelů, výrobců stavebních materiálů a technologií, developerů, ekonomů, představitelů vlády a regionů na současný a očekávaný vývoj stavebního trhu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 - Slavnostní zahájení

9:05 – 10:45 Trendy odvětví stavebnictví, Rozvoj infrastruktury, Dopad finanční krize, Názory a zkušenosti, Diskuse
 • Ing. Milan Půček, MBA, PhD., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj pro regionální, územní a bytovou politiku
 • Ing. Václav Matyáš, Prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Zástupce Zväzu Stavebných Podnikateľov Slovenska
Dopady světové finanční krize na Českou republiku
 • RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte
Aktuální problémy společností z odvětví stavebnictví
 • Ing. Miroslav Linhart, Deloitte

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Ing. Michal Štefl, Předseda představenstva a generální ředitel, OHL ŽS, a.s.
 • Ing. Pavel Nebeský, MBA, Útvar strategie, organizace a systému řízení Metrostav a.s.
Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy
 • JUDr. Magdaléna Vyškovská, JUDr. Ondřej Dušek, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář
Trendy v projektování a architektuře
 • Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Jednatel a hlavní architekt, Arch.Design Group
Úspěšné strategie stavebních firem při pronikání na zahraniční trhy
Panelová diskuse zástupců stavebních firem působících v zahraničí

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Zkušenosti s výstavbou nízkoenergetických bytových domů
 • Ing. Jan Řežáb, jednatel, JRD, s.r.o.

Energetická náročnost budov, Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Ing. Karel Srdečný, senior konzultant a koordinátor projektů EkoWATT CZ s.r.o.

Nové technologie a materiály ve stavebnictví, názory a zkušenosti dodavatelů a výrobců materiálů a stavebních technologií
 • Ing. Milan Koukal, Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. Robert Mikeš, Marketingový ředitel, Saint-Gobain Weber Terranova a. s.
 • Ing.Miroslav Mařík, vedoucí marketingu, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Projektování, výstavba a provoz optických sítí
 • Ing. Ervin Wacník, ředitel,GLOBAL TRADE & TECHNOLOGY a.s.
Specifika fůzí a akvizicí v odvětví stavebnictví
 • Ing. Radek Musil, Redbaenk
Získávání a zadávání zakázek ve stavebnictví v CEE
 • Ing. Jiří Vacek, CEEC Research, VŠE v Praze
Nebankovní záruky pro stavební sektor a rizika ve stavebnictví z pohledu úvěrové pojišťovny
 • Ing. Hynek Rasocha, Obchodní ředitel a člen představenstva Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.

Možnosti zvyšování produktivity v odvětví stavebnictví
 • Ing. Milan Cvrkal, Microsoft , s.r.o.
Nové technologie a technické zajímavosti při budování infrastruktury
 • Ing. Ladislav Šmíd, SMP CZ, a.s.

Certifikace stavebních dodavatelů v rámci systému SPS ČR
 • Ing. Alena Chalupová, Generální ředitelka, QUALIFORM, a.s.

Trendy vývoje bytové výstavby v ČR a na Slovensku
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

16:00
- Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví, stavebních materiálů a technologií

09. 02. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů, strojů a technologií
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

10.2.2010 Brno, Holiday Inn

 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Financování stavebních firem, Fůze a akvizice ve stavebnictví

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem