Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku\"

která se koná dne 10. 2. 2010 v Brně v hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Fůze a akvizice, Financování stavebních firem a projektů
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů a technologií
 • Nízkoenergetické bytové domy, Energetická náročnost budov

Cílem konference je vzájemná výměna názorů představitelů stavebních firem, dodavatelů, výrobců stavebních materiálů a technologií, developerů, ekonomů, představitelů vlády a regionů na současný a očekávaný vývoj stavebního trhu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference

9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 10:45 Trendy odvětví stavebnictví, Rozvoj bytové výstavby a dopravní infrastruktury, Názory a zkušenosti, Diskuse,
 •  Ing. Rostislav Vondruška, Ministr pro místní rozvoj ČR  
 • Ing. Václav Matyáš, Prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Očekávaný vývoj ekonomiky a dopad na odvětví stavebnictví
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte
Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 
 • Ing. Michal Štefl, Předseda představenstva a generální ředitel,   OHL ŽS, a.s.
 • Ing. František Vaculík Předseda představenstva a generální ředitel, PSJ holding, a.s.
Úspěšná strategie výrobce stavebních materiálů
 
 • Ing. Tomáš Březina, Předseda představenstva BEST, a.s.
Podnikatel roku 2007
 
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Očekávaný vývoj poptávky developerů po krizi
 
 • Ing. Jiří Fajkus, Místopředseda představenstva, Real spektrum
Aktuální problémy společností ve stavebnictví
 
 • Ing. Miroslav Linhart, Deloitte
Architektura a projektování v období ekonomické recese
 
 • Ing.Arch. Jaroslav Dokoupil, hlavní architekt, Arch.Design GROUP
Sjednocení procesů a zvýšení efektivity stavby
 
 • Ing. Antonín Hlavinka, ředitel IT a Controlingu, GEMO Olomouc
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:30 Program Zelená úsporám, Názory a zkušenosti,  
 •  Ing. Rut Bízková Náměstkyně ministra, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí České republiky
Multi-komfortní dům ISOVER - ekonomické a ekologické aspekty
 
 • Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Saint-Gobain Isover s.r.o.
Nové technologie a materiály ve stavebnictví,
Názory a zkušenosti dodavatelů a výrobců materiálů a stavebních technologií
 
 • Ing. Milan Pospíchal, Saint-Gobain Weber Terranova a. s.
 • Ing. Miroslav Mařík, vedoucí marketingu, HELUZ cihlářský průmysl
 • Ing. Antonín Bartík, KNAUF Praha s.r.o. 
 • Ing. Roman Šulista, Wienerberger cihlářský průmysl a.s. 
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj na řešení pohledávek
 • Mgr. Lenka Sochorová,Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Fůze a akvizice jako příležitost dalšího rozvoje stavebních firem
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner REDBAENK
Získávání stavebních zakázek v zemích Visegrádské čtyřky
 
 • Ing. Jiří Vacek, Ing. Lucie Matalová, CEEC Research
Trendy vývoje odvětví stavebnictví ve světě
 
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví, stavebních materiálů a technologií

09. 02. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů, strojů a technologií
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

11. 2. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Fůze a akvizice, Financování stavebních firem a projektů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem