Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 3. ročník odborné konference na téma :

\"Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví, stavebních materiálů a technologií\"

která se koná dne 9.2.2011 v Brně v hotelu Holiday Inn

 Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Strategie rozvoje dopravy a infrastruktury v ČR do roku 2025
 • Programy podpory bydlení a bytové výstavby
 • Podpora financování stavebních projektů, Program Zelená úsporám 
 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Trendy v projektování a architektuře
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Možnost úspor nákladů, Facility Management
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů, strojů a technologií

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů stavebních firem, dodavatelů, výrobců stavebních materiálů a technologií, developerů, ekonomů, představitelů vlády a regionů a společností podporujících rozvoj stavebních firem.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference :
 
9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 11:00 Trendy odvětví stavebnictví, Strategie rozvoje dopravní infrastruktury a bytové výstavby, Program Zelená úsporám,  Názory a zkušenosti, Diskuse,
 • Ing. Luděk Sosna, Ph.D.  Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy 
 • JUDr. Jan Wagner, Ředitel, Státní fond rozvoje bydlení 
 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ředitel Odboru ekonomických nástrojů, Ministerstvo životního prostředí České republiky 
   
 • Ing. Václav Matyáš, Prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
   
 • Ing. Zsolt Lukáč, Prezident, Zväz Stavebných Podnikateľov SR
Očekávaný vývoj ekonomiky a dopad na odvětví stavebnictví
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte 
Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem – Diskusní blok
 
 • Ing. Michal Štefl, Předseda představenstva a generální ředitel,OHL ŽS, a.s.
 • Ing. Pavel Vokáč,CSc., Ředitel strategie a organizace řízení PSJ, a.s.
 • Zástupci stavebních společností - diskuse 
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
 
11:15 – 12:30 Podpora rozvoje a zvyšování produktivity stavebních firem, Případová studie společnosti GEMO Olomouc
 
 • Ing. Roman Březovič, vedoucí oddělení NAV, Infinity, a.s.
Možnosti řešení aktuálních problémů společností ve stavebnictví
 
 • Ing. Miroslav Linhart, Senior Manager,Deloitte
Trendy v projektování a architektuře
 
 • Ing. Peter Kysela, Ředitel, Arch.Design Slovakia, s.r.o.
Trendy stavebnictví ve světě, Fůze a akvizice jako příležitost dalšího rozvoje stavebních firem
 
 • Ing. Michal Mišun, Partner, Redbaenk
Nové směry bydlení - Multi-Komfortní standard

 • Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

12:30 – 13:30 Oběd

 
13:30 – 15:30 Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 
Názory a zkušenosti dodavatelů a výrobců materiálů a stavebních technologií
 
 • Ing. Miroslav Mařík, HELUZ cihlářský průmysl
 • Ing. Robert Mikeš, Saint-Gobain Weber  Terranova a. s. 
 • Ing. David Kelich, AGC Flat Glass Czech 
 • Ing. Tadeáš Cienciala, prokurista, Železárny Annahütte 
Úspory s komplexním oceňovacím systémem a on-line přístup do databáze stavebních materiálů
 
 • Mgr. Renata Kricnerová, marketingová ředitelka,
 • Ing. Věra Morkusová, projektová manažerka, Callida, s. r. o.
Přínosy Facility Managementu – možnosti úspory nákladů
 
 • Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Očekávaný vývoj poptávky developerů po krizi
 
 • Ing. Jiří Fajkus, Místopředseda představenstva, Real spektrum 
Příležitosti v odvětví stavebnictví  
 
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

10.2.2010 Brno, Holiday Inn

 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Financování stavebních firem, Fůze a akvizice ve stavebnictví
Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

11. 2. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Fůze a akvizice, Financování stavebních firem a projektů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem