Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci na téma:

\"Očekávaný vývoj zdravotnictví\"

která se koná dne  2. 6. 2010 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven
 • Možnosti snižování nákladů zdravotnických zařízení
 • Nové technologie, produkty a materiály ve zdravotnictví
 • Trendy zdravotnické techniky a vybavení nemocnic
 • Certifikace zdravotnických zařízení
 • Trendy zdravotního pojištění
 • Financování zdravotnických zařízení
 • Možnosti spolupráce a podpora rozvoje zdravotnických zařízení

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemocnic, zdravotnických zařízení, lázní, sanatorií, státní správy, zdravotních pojišťoven a společností podporujících rozvoj zdravotní péče.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05  Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 10:30 Trendy zdravotní péče v ČR, Názory a zkušenosti představitelů zdravotnictví, Diskuse
 • MUDr. Markéta Hellerová, Náměstkyně ministryně zdravotnictví ČR  (v jednání)
    
 • MUDr. Roman Kraus, MBA , Ředitel, Fakultní nemocnice Brno, Místopředseda AN ČR a předseda sekce nemocnic  
   
 • MUDr. Eduard Sohlich, MBA , Ředitel NEMOCNICE Hranice a.s., Předseda Asociace českých a moravských nemocnic 
   
 • MUDr. Eduard Bláha, Ředitel, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Prezident Svazu léčebných lázní České republiky 
    
 • MUDr. Jiří Bek, člen managementu VZP 
   
 • MUDr. Jiří Běhounek, Hejtman Kraj Vysočina 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30    Zkušenosti s řízením nemocnic, zdravotnických a léčebných zařízení
 • Ing. Daniel Rušin  (v jednání),
  Riaditeľ predaja, marketingu a klientských služieb
  ProCare, a.s. , Moderná poliklinika

  Zkušenosti z oblasti ekonomické efektivnosti řízení nemocnic v ČR/SR
 •  Ing. Zeno Veselík, Director, Consulting Deloitte Advisory s.r.o.

Možnosti snižování nákladů zdravotnických zařízení

 •  Ing. Jiří Těhan, MBA, Ředitel úseku klientských služeb a marketingu, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Certifikace zdravotnických zařízení
 •  Ing. Tomáš Urban, Ředitel, DET NORSKE VERITAS
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:00  Podpora financování nemocnic, zdravotnických zařízení a dodavatelů  

 • JUDr. Wanda Krygielová, Jednatelka, MedFinance Magellan s.r.o
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek ve zdravotnictví
 •  Mgr. Lenka Sochorová, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

Řízení vztrahu s klienty ve zdravotnictví  

 •  Ing. Milan Cvrkal, Microsoft 
   

Podpora propagace a komunikace s klienty zdravotnických zařízení

 • Ing. Jiří Blažek, Jednatel společnosti iStudio s.r.o.

Služby pro podporu nemocnic a zdravotnických zařízení

 • Ing. Jan Musil, obchodní ředitel, CHRIŠTOF spol. s r.o.
Aktuální situace v českých nemocnicích
 • Daniel Vavřina, předseda, HealthCare Institute

Vývoj odvětví zdravotní péče ve světě

 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom 
   
15:30 Raut s ochutnávkou moravského vína
B&SPOL

Společnost B & SPOL., s.r.o. nabízí prodej, opravy, servis, revize, měření a instalace pro dmychadla, vývěvy a kompresory. Dodáváme vakuové stanice s uzavřeným okruhem, vodokružné vývěvy, míchadla, řezací čerpadla, balancery a rychlospojky. Zajišťujeme projekce a návrhy. Nabízené stroje a systémy jsou úspěšně používány v širokém ve farmaceutickém průmyslu.

DNV

DET NORSKE VERITAS je nezávislou a autonomní nadací založenou v roce 1864, jejímž posláním je „Ochrana životů, majetku a životního prostředí“. Její vizí je „globální vliv na bezpečnou a trvale udržitelnou budoucnost zákazníků“. Její zastoupení v České a Slovenské republice profiluje svou způsobilost v oblastech: podnikového řízení rizik; projektového řízení; řízení hmotných aktiv a jejich údržby; produktové kvality a trvalé udržitelnosti podnikání (společenská odpovědnost, Corporate Governance, rezistence vůči defraudaci a korupci, služby změn klimatu). Našim zákazníkům poskytujeme široké portfolio služeb: služby třetí stranou (verifikace, analýzy, hodnocení, certifikaci), tréninky/vzdělávání a poradenský servis pro zvyšování účinnosti řízení rizik.

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. je ryze českou společností a patří mezi největší a nejmodernější prádelny v České republice. V této oblasti působí již téměř 100 let a nabízí svým zákazníkům profesionální služby: praní všech druhů prádla pro zdravotnická zařízení, hotely, penziony, restaurace a další smluvní partnery, praní prádla pro velké organizace aj., pronájem, údržbu a servis hotelového prádla, a další služby.

iStudio s.r.o.

aaabb

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

MIELE faktury na DORLAND Brno,spol. s r.o.

Miele Professional – průmyslové přístroje Miele jsou profesionálním a hospodárným řešením pro obsáhlou péči o prádlo, důkladné mytí nádobí i hygienickou péči o laboratorní sklo. Miele Professional je zastoupeno po celém světě. Produkty Miele jsou testovány v praxi po celém světě.

Portál ZP

Portál ZP neboli Portál zdravotních pojišťoven je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy již se sedmi zdravotními pojišťovnami. Portál ZP je integrovanou webovou aplikací, která slouží ke komunikaci. Přesněji, která komunikaci zjednodušuje a prostřednictvím které přijímají zdravotní pojišťovny informace od klientů - jako jsou vyúčtování zdravotní péče od lékařů, podání hlášení o platbách zdravotního pojištění od zaměstnavatelů či podání přehledu OSVČ pro pojištěnce - výčet všech služeb je však mnohem delší.

Sarstedt

Sarstedt, spol. s r.o. je dovozce a distributor zdravotnického materiálu pro laboratoře a transfuzní stanice k bezpečnému odběru krve a moči. Dodáváme močové vaky, laboratorní materiál, materiál pro kultivaci buněk, prostředky pro transport a ohřev transfuzních přípravků.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. – Mezi primární činnosti společnosti patří zajištění procesu rozhodčího řízení a jeho rozhodování, zajišťování obchodních mediací a poskytování klientských služeb. Její služby jsou zaměřeny na business sféru a jsou unikátní svou komplexností. Společnost má vedoucí postavení na českém trhu v oblasti alternativních mimosoudních metod řešení majetkových sporů.

Brno Business

Edumenu

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 6.ročník

24.5.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 5.ročník

12.4.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 4.ročník

9.12.2020 , ON-LINE

Očekávaný vývoj zdravotnictví – 3. ročník

10. 5. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj zdravotní péče v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
 • Trendy financování zdravotní péče
Očekávaný vývoj odvětví zdravotnictví

1. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem