Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 3. ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj zdravotnictví"

která se koná dne  10. 5. 2012 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven
 • Možnosti snižování nákladů zdravotnických zařízení
 • Nové technologie, produkty, materiály a služby ve zdravotnictví
 • Trendy zdravotnické techniky a vybavení nemocnic
 • Certifikace zdravotnických zařízení
 • Trendy zdravotního pojištění
 • Financování zdravotnických zařízení a zdravotnické techniky
 • Možnosti spolupráce a podpora rozvoje zdravotnických zařízení

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemocnic, zdravotnických
zařízení, lázní, sanatorií, státní správy, zdravotních pojišťoven a společností podporujících rozvoj
zdravotní péče.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 
Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 10:45 Trendy zdravotní péče v ČR, Připravované návrhy zákonů,
Zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení, Názory a zkušenosti představitelů zdravotnictví, Diskuse
 
 • Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Ministr zdravotnictví ČR  
 

Zkušenosti se snižováním nákladů zdravotnických zařízení


 • Ing. Tomáš Uvízl, Ředitel, Středomoravská nemocniční a.s. , Člen skupiny AGEL


 
 • PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
Ředitel, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
 
 • Mgr. Jiří Fojtík, MBA 
Ředitel, Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s.


Zkušenosti s řízením kvality
 
 • Mgr. Zuzana Velebová
Vedoucí Oddělení řízení kvality, Fakultní nemocnice Brno
 
 • MUDr. Jaroslav Peprla, zástupce náměstka PMDV
Fakultní nemocnice Brno
 
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 13:00  Certifikace zdravotnických zařízení
 
 • Ing. Tomáš Urban, Ředitel, DET NORSKE VERITAS

 

Vývoj českého zdravotnictví – oborové zkušenosti a názory - možnosti snižování nákladů
 
 • Ing. Zeno Veselík, Director, Consulting KPMG Česká republika
 
Facility Management – možnosti úspory nákladů zdravotnických zařízení
 
 • Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
 
Efektivní management pořizování zdravotnických technologií do zdravotnictví
 
 • MUDr. Jindřich Řehák, Jednatel společnosti Hospimed, spol. s r.o.
Řízení vztahů pro lepší zdraví 
 
 • Ing. Michal Froněk, Microsoft 
 
Elektronické dokumenty ve zdravotnictví
 
 • Ing. Antonín Drahovzal, Software602 a. s.
 
13:00 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:00 Představení nových technologií, zařízení, materiálů a služeb ve zdravotnictví

 • Alexandra Krígovská, Dupont Building Innovations, Corian, Country manager CZ&SK


Využití antibakteriálních nanopovrchů Nanopool ve zdravotnictví 
 
 • Prof. Dr.Thomas Jahns, Univerzita Hamburg, Centrum pro bioinformatiku - ZBH Hamburg   

Nákladová efektivita nitroočních čoček
 
 • Tomáš Doležal, M.D.,Ph.D., VALUE OUTCOMES s.r.o., Praha   
   

Inovace v oční chirurgii - řešení pro každého pacienta  
 
 • Zástupce společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.  

Oprava ultrazvukových sond

 • Mgr. Jan Vopěnka, Sales Manager CZ, MIDES med-tech s.r.o.   
   
Opravdu víte, v jakém stavu je Váš pacient? aneb Real-time informace o stavu pacienta pomocí technologií Aruba a Ekahau 
 
 • Ing. Ladislav Arvai, Product Manager Aruba Networks    
   
  
Moderní nemocnice – Mobilní průvodce zdravotnických zařízení
 
 • Ing. Petr Molík, Obchodní ředitel, LifeWeb Interactive s.r.o.  
 
15:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Losování tomboly

 

Alcon

V roce 1992 vzniklo v České republice obchodní zastoupení ALCON Pharmaceuticals LTD. Švýcarsko, v podobě organizační složky této společnosti a ve stejném roce se jí zde podařilo prodat první fakoemulsifi kátory typu Universal. V roce 2001 byla založena společnost Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic), s.r.o. Tato společnost je výhradním distributorem a předním dodavatelem kompletního sortimentu pro chirurgickou a konzervativní oční terapii. Společnost je rozčleněna do několika odborně zaměřených skupin : léčiva, chirurgie a péče o kontaktní čočky. V oblasti oční chirurgie zajišťuje také odborný technický servis.

Corian

Corian®, který vyvinula a vyrábí společnost DuPont™, je povrchový materiál nabízející velké možnosti pro designéry. Díky svým vynikajícím vlastnostem nachází uplatnění jak v domácnostech, tak v komerčním prostředí, jako jsou hotely, zdravotnická zařízení, obchody a administrativní centra.

DNV

DET NORSKE VERITAS je nezávislou a autonomní nadací založenou v roce 1864, jejímž posláním je „Ochrana životů, majetku a životního prostředí“. Její vizí je „globální vliv na bezpečnou a trvale udržitelnou budoucnost zákazníků“. Její zastoupení v České a Slovenské republice profiluje svou způsobilost v oblastech: podnikového řízení rizik; projektového řízení; řízení hmotných aktiv a jejich údržby; produktové kvality a trvalé udržitelnosti podnikání (společenská odpovědnost, Corporate Governance, rezistence vůči defraudaci a korupci, služby změn klimatu). Našim zákazníkům poskytujeme široké portfolio služeb: služby třetí stranou (verifikace, analýzy, hodnocení, certifikaci), tréninky/vzdělávání a poradenský servis pro zvyšování účinnosti řízení rizik.

Hospimed

HOSPIMED, spol. s r.o. je významným dodavatelem zdravotnické a gastronomické techniky, poskytovatel technických služeb pro zdravotnická zařízení s tradicí 20 let. Firma zastupuje renomované výrobce lékařské techniky, velkokuchyňských gastro technologií a poskytuje značkový servis. Vytvořila vlastní produkt v oblasti dodávek souborů zdravotnické techniky na klíč tzv. Kompletace. Od počátku 21. století je společnost spojována s nejmodernějšími lékařskými, často unikátními technologiemi a jejich aplikací v českém zdravotnictví (např. z oboru robotické chirurgie).

Hospital Engineering

Hospital Engineering CZ, s.r.o. - specialista na logistiku ve sterilizačních provozech a operačních sálech. Dodavatel komplexního programu vybavení od speciálních operačních svítidel, kamerových a multimediálních interaktivních komunikačních systémů pro telemedicínu, až po sortiment výrobků pro Clean-Room-Concept, tj. filtrace a dezinfekce vzduchu vč. laminárních stropů a mobilních filtračních systémů. Součástí nabídky je i ucelený nerezový program pro sterilizaci, manipulaci, skladování, distribuci a příslušenství vč. povrchové ochrany výkonových nebo operačních pracovišť. Hospital Engineering je exkluzivním dodavatelem průmyslových suprafobních a antibakteriálních nanopovrchů Nanopool Gmbh. na bázi nanoskla (SiO2)

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. je ryze českou společností a patří mezi největší a nejmodernější prádelny v České republice. V této oblasti působí již téměř 100 let a nabízí svým zákazníkům profesionální služby: praní všech druhů prádla pro zdravotnická zařízení, hotely, penziony, restaurace a další smluvní partnery, praní prádla pro velké organizace aj., pronájem, údržbu a servis hotelového prádla, a další služby.

iStudio s.r.o.

aaabb

KAF Facility

Společnost KA F Facility, s.r.o. patří k významným dodavatelům facility služeb pro komerční objekty, průmyslové závody, developery a investory. Specializuje se na Facility Management, čištění a úklid, dodávky chemie a materiálů a řešení služeb. Od svého založení roku 1989 KAF Facility zrealizovala zakázky pro významné firmy za více než 2 miliardy Kč. Od října roku 2011 patří do francouzské skupiny ATALIAN – jednoho z největších evropských poskytovatelů multitechnických služeb v oblasti facility managementu.

Life web interactive

Společnost LifeWeb Interactive s.r.o. se specializuje na mobilní technologie a jejich zapojení do běžného života a propagace společností. Našim hlavním cílem je smysluplné a moderní využití mobilních aplikací pro všechny typy telefonů. Díky vlastním řešením si v této oblasti držíme výrazný náskok. Navrhneme Vám moderní a efektivní způsob prezentace Vaší společnosti, kancelářských, logistických či obchodních center.

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

Mides

Společnost MIDES dodává přístroje celosvětově do více než 30 zemí. Naše distribuční síť stále roste a od roku 2001 jsme již založili několik poboček v různých zemích Evropy. Na skladě máme široký výběr náhradních dílů, které mohou být objednány také separátně. Samozřejmostí je perfektní repase ultrazvukových přístrojů všech značek. Díky velkému výběru skladových přístrojů, jsme schopni nabídnout velmi rychle náhradní přístroj na dobu opravy. V našich showroomech máme permanentně kolem 150 nových a použitých ultrazvukových přístrojů, densitometrů a jiné lékařské techniky.

Na klik

VRONLI je první online PC servis na českém trhu. Naši technici se přes internet připojí na plochu Vašeho počítače nebo notebooku a okamžitě vyřeší váš problém. Vy si zatím můžete dát v klidu kávu a věnovat se příjemnějším činnostem, než je nastavení Vašeho počítače.

Portál ZP

Portál ZP neboli Portál zdravotních pojišťoven je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy již se sedmi zdravotními pojišťovnami. Portál ZP je integrovanou webovou aplikací, která slouží ke komunikaci. Přesněji, která komunikaci zjednodušuje a prostřednictvím které přijímají zdravotní pojišťovny informace od klientů - jako jsou vyúčtování zdravotní péče od lékařů, podání hlášení o platbách zdravotního pojištění od zaměstnavatelů či podání přehledu OSVČ pro pojištěnce - výčet všech služeb je však mnohem delší.

PROMA REHA, s.r.o.

Společnost PROMA REHA je ryze český výrobce zdravotnického vybavení s předním postavením na českém trhu. Firma se orientuje na tyto skupiny výrobků: lůžka urgentní péče, nemocniční lůžka, speciální lůžka, pečovatelská lůžka, lůžka pro děti a novorozence, noční stolky, víceúčelové vozíky, transportní a víceúčelová lůžka, křesla pro kardiaky, výškově nastavitelné stolky a laboratorní stoly, výškově nastavitelné kuchyňské linky CHEF MATE, toaletní vybavení a mnoho dalších. Naší velkou předností je stavebnicový systém lůžek, který nám umožňuje nabízet tu nejširší škálu modifikací lůžek na trhu. Nabízíme cca 30 základních typů lůžek, ale jsme schopni je nabídnout ve stovkách modifikacích.

Skyvera

Společnost SkyVera s.r.o. je Value Added distributorem IT produktů v oblasti telekomunikací a síťové bezpečnosti pro český a slovenský trh. Klademe především důraz na kvalitu, profesionalitu a flexibilitu nabízených řešení a služeb. Náš kvalifikovaný a certifikovaný tým odborníků na bezpečnost disponuje dlouholetými zkušenostmi s realizacemi velkých projektů z oblasti telekomunikačního, bankovního, komerčního i státního sektoru.

Software 602

Software602 je na českém trhu jedničkou v řešeních pro elektronizaci procesů a elektronizaci dokumentů. V současné době firma dodává hlavně ucelená formulářová řešení pro elektronizaci procesů a dokumentů ve středních a větších organizacích působících ve všech sektorech trhu.

Brno Business

Pro Lékaře

Zdravotnické noviny

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 6.ročník

24.5.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 5.ročník

12.4.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 4.ročník

9.12.2020 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví zdravotnictví

1. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
Očekávaný vývoj zdravotnictví

2. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem