Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4. ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě"

která se koná dne  9.12. 2020.  Konference je připravena ve verzi ON-LINE.

 

Vstupenku na konferenci naleznete na  : https://hopin.com/events/konference-zdravotni-pece-2020?code=fNpCHwzlNjWqUr2b769LbADbI

 

Postup  :

 1. použít odkaz
 2. otevře se stránka -> kliknout na Join event
 3. Do formuláře vyplnit údaje, vlastní heslo,a potvrdit tlačítkem „Sign up"
 4. Hotovo, Děkujeme

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference :

 •  Trendy zdravotní péče v ČR a ve světě
 •  Zkušenosti a názory představitelů  nemocnic a zdravotnických zařízení
 •  Inovace, nové technologie, produkty, služby a řešení ve zdravotnictví
 •  Možnosti snižování nákladů a zvyšování efektivnosti zdravotnických zařízení
 •  Trendy vývoje zdravotnické techniky a vybavení nemocnic
 •  Digitalizace, Nové technologie, Informatické a klinické informační systémyve zdravotnictví 
 •  Trendy elektronizace zdravotnictví
 •  Nové možnosti financování zdravotnických zařízení a zdravotnické techniky
 •  Trendy zdravotního pojištění
 •  Připravované novely a  návrhy zákonů
 •  Bezpečnost, ochrana měkkých cílů, kybernetická bezpečnost
 •  Trendy certifikace zdravotnických zařízení
 •  Výzvy, příležitosti a hrozby zdravotnických zařízení a jejich dodavatelů
 •  Možnosti spolupráce zdravotnických zařízení a společností podporujících jejich rozvoj a efektivnost

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemocnic, zdravotnických
zařízení, lázní, sanatorií, odborníků a společností podporujících rozvoj zdravotnických zařízení a zdravotní péče.

Na konferenci bude dán prostor pro výměnu zkušeností a navázání spolupráce.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na Vaši účast 

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference :  

8:00 -  9:00 Virtuální procházka stánků partnerů – k dispozici celý den - možnost setkání i komunikace ON-LINE

9:00 – 9:05  Slavnostní zahájení  

9:05 – 11:00   Podpora rozvoje zdravotnictví a zdravotní péče v ČR, Trendy zdravotní péče, Připravované návrhy zákonů, Názory a zkušenosti představitelů zdravotnictví, Elektronizace zdravotnictví, Diskuse  

 • Ing. Helena Rögnerová, Náměstkyně Ministra zdravotnictví ČR 
 • Mgr. Irena Storová, MHA, Ředitelka, SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 • Mgr. Marek Fořt, Director, Deloitte Česká republika
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR 
 • Ing. Zdeněk Kabátek, Ředitel VZP ČR

 

ON-LINE diskuse s účastníky a představiteli nemocnic a zdravotnických zařízení

11:00  – 12:30  Zkušenosti společností a partnerů v odvětví zdravotnictví    

Zkušenosti společnosti Linet Group v období koronaviru 

 • Ing. Tomáš Kolář, MBA,  Generální ředitel společnosti Linet Group  

Pandemie jako case study pro digitální transformace

 • PhDr. Petr Balej, Jednatel společnosti Optiware NET, s.r.o. 

Telemedicína a umělá inteligence jako přirozená součást klinického systému

 • RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc., Předseda představenstva, NAVERTICA a.s.,  

Jak komplexní řešení pomáhají zachraňovat životy, Zkušenosti

 • Ing. Tomáš Groh, Managing Director HARTMANN - RICO Česká a Slovenská republika
 • MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, Ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu, Nemocnice Hořovice

Kybernetická bezpečnost nemocnic, Jak zabránit napadení IS, Výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti nemocnic, Řešení problematiky, Možnosti financování -  Zkušenosti společností Business Solution Consulting, Corpus Solutions a CS Project. 

 • Ing. Tomáš Přibyl, Předseda představenstva,  Corpus Solutions a.s. 

MEDDI - české řešení telemedicíny s globální vizí 

 • Jiří Pecina, Zakladatel a CEO, MEDDI hub

12:30 – 13:30    Virtuální procházka stánků partnerů – k dispozici celý den - možnost setkání i komunikace ON-LINE

 

13:30 – 14:45   Zkušenosti společností a partnerů v odvětví zdravotnictví     

Role datových zdrojů při digitalizaci zdravotnictví

 • Ing. Josef Šimáček, DrSc., Jednatel, PHARMDATA s.r.o.

Transfer nových poznatků z VaV do medicínské praxe,  Názory a zkušenosti, Očekávané navýšení cen ZP v EU a změn v certifikaci ZP od 26.5.2021, povinnosti výrobců typu PMCF

 • Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc., Jednatel, vedoucí oddělení výzkumu, ELLA-CS, s r.o., výroba zdravotnických prostředků, Předseda Rady pro komercializaci, Univerzita Karlova

Zdravotnictví a služby pro ně v době COVIDu - pohled zdola

 • Otakar Klepárník, jednatel a ředitel společnosti, Skupina MEDESA

Možnosti úspor a snížení nákladů zdravotnických zařízení  

 • Zkušenosti představitelů zdravotnických zařízení 

 

14:30   Trendy, Výzvy, Příležitosti a Hrozby pro zdravotnictví a zdravotní péči,

Závěrečná ON-LINE diskuse účastníků konference

 

14:30 –   Virtuální procházka stánků partnerů – k dispozici celý den  

 

Konference bude přenášena ON-LINE.

 

ARIES

Roku 1996 vznikla akciová společnost ARIES, rodinná firma s výhradně českým kapitálem. Výrobní a obchodní společnost své zahraniční aktivity posílila v roce 2005 založením dceřiné obchodní společnosti ARIES SLOVAKIA, s.r.o. na Slovensku a v roce 2009 dceřiné společnosti ARIES POLSKA Sp. z o. o. v Polsku.  V roce 2014 se nám rovněž podařilo založit dceřiné společnosti v Německu - ARIES DEUTSCHLAND GmbH  - a v Rusku - ARIES RU.

BSC

Společnost Business Solution Consulting s.r.o. byla založena v roce 2016 odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ICT. Jsme společnost zaměřená na poskytování konzultačních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, systémové bezpečnosti a projektového řízení. V oblasti nabízených řešení spolupracujeme se specializovanými a respektovanými společnostmi s garancí kvality dodávek a služeb. Naše služby poskytujeme zejména pro zákazníky v segmentu Public, Utility a HealthCare.

Corpus

Náš přístup k zákazníkům je postaven na maximálním pochopení jejich potřeb, vysoké odbornosti realizačního týmu. Nabízíme řešení, která znamenají dlouhodobý business přínos pro zákazníky. Naše řešení mají inovativní prvky a opírají se o nejnovější technologické trendy v dané ICT oblasti. Úspěšně působíme na trhu informačních a komunikačních technologií již od roku 1992, jsme primárně ICT společností s ryze českým kapitálem.

CS-PROJECT spol. s r.o.

Společnost CS-PROJECT vznikla roku 1991 osamostatněním z anglo-americké konzultační firmy FORUM EUROPE Ltd.Společnost realizuje specializované služby spojené s rozvojem systémů řízení. Zaměřuje se na re-engineering a optimalizaci procesů řízení a organizační restrukturalizace, koncepční budování informační podpory pro podporu managementu (enterprise IT architektura), řízení nákladů a optimalizaci využití vnitřních zdrojů organizace, přípravu dotačních příležitostí, řízení projektů a komplexní poradenství pro veřejné zakázky.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

HARTMAN RICO a.s.

Skupina HARTMANN je doma na každém kontinentu. Na naše produkty spoléhají lidé v bezmála 100 zemích světa a pobočky HARTMANN lze navštívit ve 34 z nich. Věříme v nekonečné možnosti zlepšování řešení zdravotní péče, které dáváme do rukou profesionálům ve zdravotnictví i běžným uživatelům. Opřít se můžeme o 200 let zkušeností, hluboký vhled do problematiky a odborné znalosti z oblasti zdravotnictví, které získáváme díky neustálému dialogu se všemi skupinami našich zákazníků.

LINET

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro intenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. LINET rovněž nabízí chytré aplikace Safety Monitor a SafeSense či řešení pro gynekologii a porodnictví. Nabídka dále obsahuje širokou škálu příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.

MEDDI hub

Aplikace MEDDI  - bezpečné spojení lékaře s pacientem přes hovor, videohovor a chat, vše šifrováno (2048 bitový klíč), okamžitá odborná pomoc a ochrana lidí v přední linii, triáž a řízení toků pacientů mezi lékaři dle odbornosti a potíží,  pacienti netráví čas v čekárnách, pohodlná, přehledná a bezpečná péče, žádosti o další vyšetření u lékaře okamžitě - online, veškerá potvrzení, recepty a žádanky od lékaře ihned, pediatři i lékaři ze všech specializací, splňuje veškerá ustanovení GDPR a HL7 Standard pro zdravotnictví. 

MEDESA s.r.o.

MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce. Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou, včetně zabezpečení vysokého uživatelského komfortu – bezvadným a rychlým zásobováním spotřebními materiály a poskytováním služeb servisní a aplikační podpory dodávaných produktů. Našimi klienty jsou především klinické laboratoře ve zdravotnictví, jakož i laboratoře vědecké, výzkumné či průmyslové.

NAVERTICA a.s.

Již 30 let působíme na trhu podnikových informačních systémů a pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek našich zákazníků. Zaměřujeme se především na odvětvová řešení v segmentech výroby, obchodu, služeb, logistiky, řízení projektů a zdravotnictví. Pomáháme našim zákazníkům zefektivnit interní procesy. Snadno vás provedeme implementací vhodných produktů, které budou použity v souladu s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních technologií a rádi vám pomůžeme s digitální transformací a řešením postaveným na cloudu.

Optiware NET, s.r.o.

Základním profesionálním zaměřením společnosti OptiwareNET s.r.o. je celostní rozvoj a zvyšování efektivity organizací za využití moderních digitálních technologií. Společnost OptiwareNET s.r.o. má charakter expertní manažerské skupiny, která je založena na spolupráci interních a externích specialistů s různým odborným zaměřením.... lidské zdroje, organizace řízení, marketing, ekonomika, obchod, informační technologie, právo a legislativa, ...

Pharmdata

Firma PharmData s. r. o. vznikla v roce 1997 za účelem vytvoření, udržování a neustálé aktualizace číselníku zboží, který obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného, skladovaného a distribuovaného farmaceutickými a zdravotnickými velkoobchodními společnostmi v České republice. Tento číselník je vytvářen pod názvem Číselník PDK. Jeho vznik souvisí se vznikem společnosti Schulze s.r.o. v Praze. Datová základna této společnosti začala v roce 1992 v souvislosti se zavedením jednotného číselníku veškerého sortimentu s kódováním všech výrobků.

S & T Plus s.r.o.

Společnost S&T Plus posytuje komplexní zákaznická řešení v oblasti kardiologické techniky, ultrazvukového zobrazovaní, monitorování pacientů. Důležitou součástí nabídky jsou i francouzské plicní ventilátory AirLiquide. V roce 2008 došlo k navázání spolupráce s norskou firmou Laerdal, která patří mezi světově nejvýznamnější výrobce pacientských simulátorů, figurín a pomůcek pro ZZS/urgentní medicínu.

SANELA spol. s r. o.

Jsme předním českým výrobcem kompletního sortimentu sanitární elektroniky a naším hlavním cílem je uspokojit vysoké nároky zákazníků na moderní sociální zařízení a jejich vybavení ve spojení s vysokou hygienou a komfortní obsluhou. Obchodní značka je spojována s kvalitními výrobky nové generace sanitární techniky. Díky vlastnímu vývojovému oddělení zajišťujeme rozšiřování nabízených výrobků a snažíme se tak rychle reagovat na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 7.ročník

10.4.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 6.ročník

24.5.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 5.ročník

12.4.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví – 3. ročník

10. 5. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj zdravotní péče v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
 • Trendy financování zdravotní péče
Očekávaný vývoj odvětví zdravotnictví

1. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
Očekávaný vývoj zdravotnictví

2. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX