Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5. ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě"

která se koná dne  12. 4. 2022 v Brně, v  kongresovém centru  hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno vedle BVV ).

 Hlavní tématické okruhy odborné konference :

 •  Trendy zdravotní péče v ČR a ve světě
 •  Zkušenosti a názory představitelů  nemocnic a zdravotnických zařízení
 •  Inovace, nové technologie, produkty, služby a řešení ve zdravotnictví
 •  Možnosti snižování nákladů a zvyšování efektivnosti zdravotnických zařízení
 •  Trendy vývoje zdravotnické techniky a vybavení nemocnic
 •  Digitalizace, Nové technologie, Informatické a klinické informační systémyve zdravotnictví 
 •  Trendy elektronizace zdravotnictví
 •  Nové možnosti financování zdravotnických zařízení a zdravotnické techniky
 •  Trendy zdravotního pojištění
 •  Připravované novely a  návrhy zákonů
 •  Bezpečnost, ochrana měkkých cílů, kybernetická bezpečnost
 •  Trendy certifikace zdravotnických zařízení
 •  Výzvy, příležitosti a hrozby zdravotnických zařízení a jejich dodavatelů
 •  Možnosti spolupráce zdravotnických zařízení a společností podporujících jejich rozvoj a efektivnost

 

Cílem konference je podpora rozvoje zdravotní péče a vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemocnic, zdravotnických zařízení, lázní, sanatorií, odborníků a společností podporujících rozvoj zdravotnických zařízení a zdravotní péče. 

Na konferenci bude dán prostor pro výměnu zkušeností a navázání spolupráce.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na Vaši účast 

S úctou a přáním mnoha úspěchů 

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference :

8:30 -  9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání,  Prezentace partnerů, 

9:30 - Slavnostní zahájení 

9:35 – 11:00   Podpora rozvoje zdravotnictví a zdravotní péče v ČR, Trendy zdravotní péče, Názory a zkušenosti, Elektronizace zdravotnictví, Diskuse,

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, Ministr zdravotnictví 
 • Mgr. Irena Storová, MHA, Ředitelka, SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR

 

 • MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Předseda Asociace českých a moravských nemocnic,  Ředitel Nemocnice Hranice a.s. ( v jednání ) 

 • MUDr. Aleš Herman, Ph.D., Předseda představenstva skupiny Kardiologického centra Agel v Pardubicích

 • MUDr. Roman Kraus, MBA,  Předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky 

Diskuse s účastníky a představiteli zdravotnických zařízení

 

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:45   Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2022, Trendy zdravotní péče ve světě 

 • Ing. Pavel Nevický,  Deloitte Česká republika 

Inovace pro zdravotnická zařízení, Zahraniční zkušenosti,  Trendy a názory 

 • Ing. Petr Foit, Obchodní ředitel, Linet Group, 

  Místopředseda představenstva, podpora exportu a obchodu, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Využití AI expertního systému v diagnosticko-terapeutickém procesu

 • RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc., Předseda představenstva, NAVERTICA a.s. 

Digitální transformace ve zdravotnictví,  Řešení pro zdravotnická zařízení, Názory a zkušenosti 

 • PhDr. Petr Balej,  Ředitel společnosti Optiware NET, s.r.o.

MEDDI - české řešení telemedicíny s globální vizí 

 • Jiří Pecina, Zakladatel a CEO, MEDDI hub

Trendy, Výzvy, Příležitosti a Hrozby pro zdravotnictví a zdravotní péči, Diskuse 

 

12:45 – 13:30    Oběd

 

13:30 – 15:30      Zkušenosti a strategie nemocnic a zdravotnických zařízení, Zvyšování efektivnosti, možnosti úspor, snížení nákladů a zvyšování příjmů zdravotnických zařízení, Diskuse

 • Zkušenosti představitelů nemocnic a zdravotnických zařízení z ČR a Slovenska
 • Diskuse

Role datových zdrojů při digitalizaci zdravotnictví

 • Ing. Josef Šimáček, DrSc., Jednatel, PHARMDATA s.r.o.

Dopad MDR na poskytovatele zdravotní péče, Názory, Zkušenosti,

 • Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc., Jednatel, vedoucí oddělení výzkumu, ELLA-CS, s r.o., výroba zdravotnických prostředků, Předseda Rady pro komercializaci, Univerzita Karlova

Služby pro zdravotnictví v době post COVIDu a války – příklady z praxe

 • Otakar Klepárník, jednatel společností,  Skupina MEDESA

Inovace ve zdravotnictví 

 • Mgr. Matej Buzgo, RESPILON

Trendy a výhledy zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě, Závěrečná diskuse 

 • Prof. Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

Závěrečná diskuse

 

15.30  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Neformální setkání

Tombola 

2P SERVIS s.r.o.

Na počátku byla odvaha a kuráž pár nadšenců včele s jedním z nynějších jednatelů p. Petrem Pajmou, kterému jeho velké sociální cítění neustále podsouvalo myšlenku, jak pomoci lidem s handicapem k plnohodnotné pracovní příležitosti a časem vybudovat ryze českou firmu orientovanou na výrobu profesních oděvů a dalších komodit pro oblast zdravotnictví, sociální péče, potravinářských provozů, gastronomie či hotelnictví. A tak se v roce 1994 pan Petr Pajma přihlásil k podnikatelské činnosti, zprvu orientované na činnost obchodní, která se slibně začala rozvíjet a postupem času plynule přecházela na vlastní textilní výrobu.

AKCmed

Vestavěné (modulární, buňkové ) operační sály AKCmed jsou montované z unikátních (podle projektu), továrně vyráběných dílců. Toto technologické řešení umožňuje nejen zkrátit dobu výstavby operačních sálů, ale především zajistit jejich špičkovou kvalitu.Operační sály AKCmed svojí maximální variabilitou již při plánování umožňují projektantům, navrhnout sály, které jsou nejen moderní, ale umožňují používat také lékařskou technologii všech světových výrobců nutnou pro práci lékařů a odborného personálu. Operační sály AKCmed mohou být v budoucnosti velmi snadno adaptovány na nejmodernější lékařské technologie, svojí modulární skladbou minimalizují náklady na případný servis a údržbu.

Bioinova, a.s.

Jsme česká biotechnologická společnost se sídlem v Praze zaměřující se na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjíme léčebné přípravky na základě kmenových a jiných buněk získaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Jejich bezpečnost a účinnost hodnotíme v preklinických a posléze v klinických studiích. Naše léčebné přípravky testujeme také v kombinaci s komerčně dostupnými i vlastními biomateriály ve snaze rozvíjet další směry v oblasti regenerativní medicíny. Dále se věnujeme i komerčnímu využití buněčných přípravků v oborech, které nevyžadují klinické studie.  

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

Deloitte Advisory s.r.o.

Společnost Deloitte poskytuje špičkové auditorské, daňové, právní, konzultační, finanční poradenství a poradenství v oblasti rizik. Našich více než 345 000 profesionálů přináší měřitelné a trvalé výsledky, které pomáhají posilovat důvěru veřejnosti v kapitálové trhy, umožňují klientům transformovat se a prosperovat a vedou cestu k silnější ekonomice a udržitelnému světu. Společnost Deloitte staví na své více než 175leté historii a zahrnuje více než 150 zemí. Pomůžeme vám vyřešit regulatorní otázky, nastavíme distribuční modely i daňové implikace spojené s podnikáním farmaceutických firem, nemocnic, laboratoří a lékáren. 

ELLA-CS, s r.o.

Usilujeme o to být aktivním partnerem lékařů na experimentálním i klinickém poli. Snažíme se pružně reagovat na jejich požadavky a na potřeby pacientů. Pomáháme pacientům vrátit naději na život bez omezení a naše práce tak má vyšší smysl a přináší společenskou hodnotu. Naším cílem je uvádět na trh další biodegradabilní stenty nejen pro indikace v gastrointestinálním traktu, ale i v dýchacích cestách nebo jiných orgánech. Naším cílem je uvádět na trh další biodegradabilní stenty nejen pro indikace v gastrointestinálním traktu, ale i v dýchacích cestách nebo jiných orgánech a stát se tak celosvětovým expertem na biodegradabilní stenty.

Fagron

Společnost Fagron byla založena v roce 1990 v Nizozemsku. Díky trvalému zaměření na inovace, kvalitu a postupy založené na zkušenostech a ideích, se společnost Fagron dostala do vedoucího postavení v oblasti magistraliter přípravy v Beneluxu za pouhých 7 let. Fagron produkty jsou distribuovány k cca 200 000 zákazníků do více než 60 zemí světa. Vedoucí postavení na trhu poskytuje společnosti velké konkurenční výhody např. v centrálním nákupu surovin, při optimalizaci využití všech svých výrobních zařízení, tato role jí rovněž napomáhá k úspěšnému zavádění nových produktů a konceptů po celém světě. 

LINET

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro intenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. LINET rovněž nabízí chytré aplikace Safety Monitor a SafeSense či řešení pro gynekologii a porodnictví. Nabídka dále obsahuje širokou škálu příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.

MEDDI hub

Aplikace MEDDI  - bezpečné spojení lékaře s pacientem přes hovor, videohovor a chat, vše šifrováno (2048 bitový klíč), okamžitá odborná pomoc a ochrana lidí v přední linii, triáž a řízení toků pacientů mezi lékaři dle odbornosti a potíží,  pacienti netráví čas v čekárnách, pohodlná, přehledná a bezpečná péče, žádosti o další vyšetření u lékaře okamžitě - online, veškerá potvrzení, recepty a žádanky od lékaře ihned, pediatři i lékaři ze všech specializací, splňuje veškerá ustanovení GDPR a HL7 Standard pro zdravotnictví. 

MEDESA s.r.o.

MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce. Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou, včetně zabezpečení vysokého uživatelského komfortu – bezvadným a rychlým zásobováním spotřebními materiály a poskytováním služeb servisní a aplikační podpory dodávaných produktů. Našimi klienty jsou především klinické laboratoře ve zdravotnictví, jakož i laboratoře vědecké, výzkumné či průmyslové.

NAVERTICA a.s.

Již 30 let působíme na trhu podnikových informačních systémů a pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek našich zákazníků. Zaměřujeme se především na odvětvová řešení v segmentech výroby, obchodu, služeb, logistiky, řízení projektů a zdravotnictví. Pomáháme našim zákazníkům zefektivnit interní procesy. Snadno vás provedeme implementací vhodných produktů, které budou použity v souladu s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních technologií a rádi vám pomůžeme s digitální transformací a řešením postaveným na cloudu.

Optiware NET, s.r.o.

Základním profesionálním zaměřením společnosti OptiwareNET s.r.o. je celostní rozvoj a zvyšování efektivity organizací za využití moderních digitálních technologií. Společnost OptiwareNET s.r.o. má charakter expertní manažerské skupiny, která je založena na spolupráci interních a externích specialistů s různým odborným zaměřením.... lidské zdroje, organizace řízení, marketing, ekonomika, obchod, informační technologie, právo a legislativa, ...

Pharmdata

Firma PharmData s. r. o. vznikla v roce 1997 za účelem vytvoření, udržování a neustálé aktualizace číselníku zboží, který obsahuje kompletní sortiment zboží objednávaného, skladovaného a distribuovaného farmaceutickými a zdravotnickými velkoobchodními společnostmi v České republice. Tento číselník je vytvářen pod názvem Číselník PDK. Jeho vznik souvisí se vznikem společnosti Schulze s.r.o. v Praze. Datová základna této společnosti začala v roce 1992 v souvislosti se zavedením jednotného číselníku veškerého sortimentu s kódováním všech výrobků.

RESPILON

Spolupracujeme se společnostmi z mnoha sektorů po celém světě, se kterými sdílíme vizi výroby z nanovláken, která chrání lidské životy. Dodáváme špičkové technologie a produkty, které zvyšují hodnotu podnikání našich partnerů a snižují dopad výrobních procesů na životní prostředí.  Dech... síla života... bez něho by život nebyl možný. Každý nádech je drahocenný a životodárný, nikdo by se neměl spokojit s dýcháním smogu, výfukových plynů, alergenů, virů a bakterií ani jinak znečištěného vzduchu.  

SANELA spol. s r. o.

Jsme předním českým výrobcem kompletního sortimentu sanitární elektroniky a naším hlavním cílem je uspokojit vysoké nároky zákazníků na moderní sociální zařízení a jejich vybavení ve spojení s vysokou hygienou a komfortní obsluhou. Obchodní značka je spojována s kvalitními výrobky nové generace sanitární techniky. Díky vlastnímu vývojovému oddělení zajišťujeme rozšiřování nabízených výrobků a snažíme se tak rychle reagovat na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Siemens Healthcare, s.r.o.

Jsme vedoucí medicínskou technologickou společnosti s více než 120 lety zkušeností a 18 500 celosvětovými patenty. Tuto tradici dnes rozvíjí přes 50 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích. Naší misí ve společnosti Siemens Healthineers je umožnit poskytovatelům zdravotní péče zvýšit hodnotu svých služeb a podpořit je na jejich cestě k rozšíření precizní medicíny, přeměně poskytování péče a zlepšení zkušeností pacientů, za pomoci digitalizace zdravotní péče. 

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 7.ročník

10.4.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 6.ročník

24.5.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 4.ročník

9.12.2020 , ON-LINE

Očekávaný vývoj zdravotnictví – 3. ročník

10. 5. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj zdravotní péče v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
 • Trendy financování zdravotní péče
Očekávaný vývoj odvětví zdravotnictví

1. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
Očekávaný vývoj zdravotnictví

2. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX