Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6.ročník odborné konference na téma:

\"ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ, FÚZE A AKVIZICE\"

která se koná dne 16. 6. 2009 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy konference:

 • Venture Capital, Private Equity, Business Angels
 • Strategický partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Proces hledání finančního či strategického partnera
 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování
 • Finanční restrukturalizace podniků
 • Oceňování podniků
 • Správa aktiv
 • Právní aspekty financování Venture Capitálu, fúzí a akvizicí
 • Trendy financování pomocí factoringu
 • Zkušenosti a názory představitelů podniků a investorů

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, finančních ředitelů, ekonomů, investorů, poskytovatelů kapitálu, strategických partnerů a navázání spolupráce a partnerství pro financování a další rozvoj firem.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 10:30 Dopad finanční krize na financování podniků. Očekávaný vývoj ekonomiky a kurzu koruny

 • RNDr. Luděk Niedermayer, ředitel consultingu, Deloitte

Private Equity a Venture Capital jako příležitost zdrojů financování růstu podniků

 • Ing. Jaroslav Horák, Director, Arx Equity Partners, Czech Venture Capital and Private Equity Association

Názory a zkušenosti investora

 • Ing. Ondřej Bartoš, Credo Ventures a.s., Partner

Dopad finanční krize na oceňování podniků 

 • Ing. Ondřej Palát, Patria Corporate Finance, a.s.

Právní aspekty financování akvizic v prostředí Private Equity

 • Mgr. Jan Topinka, advokátní kancelář Havel&Holásek
Trendy a možnosti financování pomocí factoringu
 • Ing. Jan Kudera, Místopředseda představenstva Bibby Financial Services, a.s.
 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Co hýbe aktuálně světem v oblasti M&A
 • Ing. Igor Mesenský, Ernst & Young

Funkce ocenění v procesech fúzí a akvizic

 • Ing. Petr Krejčíř, American Appraisal

Proces hledání strategického či finančního partnera 

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK

Finanční řízení podniku v období ekonomické recese

 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Alternativní zdroje financování investic do nemovitostí

 • Ing. Jiří Fajkus, REAL SPEKTRUM, a.s.

Podpora malých a středních firem v období krize 

 • Ing. Ladislav Dvořák,CSc.,  Česká spořitelna a.s.

Trendy fůzí a akvizic v ČR

 • Ing. Radek Schmied, Ph.D., Partner, REDBAENK

Zkušenosti s investováním do projektů středních firem 

 • Ing. Martin Pětivoký , Managing direktor, Milestone Partners, a.s.

 

Závěrečná diskuse

15:30 Raut s ochutnávkou moravského vína

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem