Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6.ročník odborné konference na téma:

\"ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ, FÚZE A AKVIZICE\"

která se koná dne 16. 6. 2009 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy konference:

 • Venture Capital, Private Equity, Business Angels
 • Strategický partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Proces hledání finančního či strategického partnera
 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování
 • Finanční restrukturalizace podniků
 • Oceňování podniků
 • Správa aktiv
 • Právní aspekty financování Venture Capitálu, fúzí a akvizicí
 • Trendy financování pomocí factoringu
 • Zkušenosti a názory představitelů podniků a investorů

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, finančních ředitelů, ekonomů, investorů, poskytovatelů kapitálu, strategických partnerů a navázání spolupráce a partnerství pro financování a další rozvoj firem.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 10:30 Dopad finanční krize na financování podniků. Očekávaný vývoj ekonomiky a kurzu koruny

 • RNDr. Luděk Niedermayer, ředitel consultingu, Deloitte

Private Equity a Venture Capital jako příležitost zdrojů financování růstu podniků

 • Ing. Jaroslav Horák, Director, Arx Equity Partners, Czech Venture Capital and Private Equity Association

Názory a zkušenosti investora

 • Ing. Ondřej Bartoš, Credo Ventures a.s., Partner

Dopad finanční krize na oceňování podniků 

 • Ing. Ondřej Palát, Patria Corporate Finance, a.s.

Právní aspekty financování akvizic v prostředí Private Equity

 • Mgr. Jan Topinka, advokátní kancelář Havel&Holásek
Trendy a možnosti financování pomocí factoringu
 • Ing. Jan Kudera, Místopředseda představenstva Bibby Financial Services, a.s.
 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Co hýbe aktuálně světem v oblasti M&A
 • Ing. Igor Mesenský, Ernst & Young

Funkce ocenění v procesech fúzí a akvizic

 • Ing. Petr Krejčíř, American Appraisal

Proces hledání strategického či finančního partnera 

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK

Finanční řízení podniku v období ekonomické recese

 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Alternativní zdroje financování investic do nemovitostí

 • Ing. Jiří Fajkus, REAL SPEKTRUM, a.s.

Podpora malých a středních firem v období krize 

 • Ing. Ladislav Dvořák,CSc.,  Česká spořitelna a.s.

Trendy fůzí a akvizic v ČR

 • Ing. Radek Schmied, Ph.D., Partner, REDBAENK

Zkušenosti s investováním do projektů středních firem 

 • Ing. Martin Pětivoký , Managing direktor, Milestone Partners, a.s.

 

Závěrečná diskuse

15:30 Raut s ochutnávkou moravského vína

American Appraisal

American Appraisal s.r.o. je součástí světové poradenské firmy American Appraisal Associates, Inc. s propojením na pobočky v dalších 28 zemích světa. Provádíme profesionální a nezávislou poradenskou činnost s hlavním zaměřením na oblast oceňování podniku a majetku a související poradenství pro transakční, účetní, daňové a právní účely.Jsme znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to již od roku 1993.

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s. je v současnosti největší factoringovou společností specializovanou na provozní financování malých a středních firem v České republice. Svým klientům poskytujeme komplexní finanční servis v oblasti provozního financování na principech factoringu, nad rámec běžných bankovních standardů, na základě individuálně a nezávisle posuzovaných podmínek a respektování požadavků časově flexibilního řešení. Klientům pomáháme překlenout výkyvy v hotovosti, stabilizovat cash flow, snížit rizika problematické platební morálky odběratelů a omezit dopad ekonomické krize na jejich podnikání. Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

Ernst Young

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti poskytující odborné poradenské služby. V rámci poradenské sítě Ernst & Young působí ve více než 140 zemích celého světa 114 tis. odborníků, na něž jsou kladeny ty nejpřísnější nároky, pokud jde o osobní integritu, kvalitu práce či odborné předpoklady. Díky tomu tito odborníci poskytují klientům v oblasti auditu, účetnictví, daňového, podnikového, ekonomického a transakčního poradenství služby té nejvyšší kvality.

Havel & Holásek

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v roce 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a velmi rychle se stala jednou z nejuznávanějších a nejrychleji rostoucích nezávislých právnických firem na území České a Slovenské republiky. Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikatelské činnosti. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je s týmem téměř 120 právníků a celkem více než 300 stálých spolupracovníků největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář má hlavní sídlo v Praze a pobočky v Brně, Ostravě a Bratislavě.

Patria Corporate Finance, a.s.

Patria byla založena v roce 1994 jako první domácí investiční banka v České republice. Pozice Patrie, přední investiční banky v České republice a na Slovensku, je založena na mezinárodních zkušenostech propojených s rozsáhlými sektorovými znalostmi a lokálním týmem. Tým firemních financí dosud realizoval více než 370 transakcí v hodnotě přes 170 miliard Kč, čímž se zařadil na přední místo v počtu realizovaných transakcí. Patria je součástí celoevropské sítě KBC Group Patria přináší svým klientům inovativní řešení založená na detailních znalostech lokálního trhu, dlouholetých zkušenostech a mezinárodním know-how, které tým nashromáždil na realizovaných transakcích a projektech.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Brno Business

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem