Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 10.ročník odborné konference na téma : 
          
CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem

která se koná dne 19.6.2013 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Podpora investic a financování růstu hodnoty firem
 • Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
 • IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
 • Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
 • Současné trendy stanovení hodnoty firmy
 • Právní aspekty při financování expanze firem
 • Financování růstu hodnoty firmy
 • Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
 • Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů 

Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na rozvoj firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jaké jsou trendy oceňování hodnoty firem apod. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů. 
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org

 

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Podpora rozvoje a investic malých a středních firem 
 • Ing. Blanka Miksová, Agentura CzechInvest 
Venture Capital jako příležitost financování růstu podniků 
 • Ing. Jiří Beneš, 3TS Capital Partners, Prezident Czech Venture Capital and Private Equity Association 
Kdy použít Private Equity - předpoklady pro získání investora 
 • Ing. Luděk Palata, Vice President, Riverside Europe Partners s.r.o.       
Business Angels - názory, zkušenosti, požadavky 
 • Margareta Křížová, MBA, Partner, CEAG s.r.o.
Právní aspekty financování růstu firem 
 • Mgr. Ing. Ludvík Juřička, Partner, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Trendy oceňování podniků  
 • Ing. Ondřej Palát, Executive Director, Patria Corporate Finance, a.s. 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO) 
 • Ing. Jiří Opletal, Deputy CEO, Burza cenných papírů Praha, a.s. 
Financování růstu hodnoty firmy  
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s. 
Proces přípravy a hledání finančního či strategického partnera 
 • Ing. Radek Schmied, Partner společnosti REDBAENK 
Podpora financování malých a středních firem 
 • Ing. Richard Holešinský,  Obchodní ředitel, Bibby Financial Services
Případová studie - zkušenosti se zvyšováním efektivity  
 • Ing. Peter Chrenko, ČSOB Leasing  
12:30 – 13:30 Oběd     
 
13:30 – 15:00 Názory a zkušenosti investorů, představitelů Venture Capital a Private Equity fondů, malých a středních firem - diskusní panel
 
Prezentace firem ucházející se o investora ( 5 minut na firmu )
 
V rámci konference bude možnost navázání spolupráce s investory, poskytovateli kapitálu a strategickými partnery.
 
 
15:00 Raut s ochutnávkou moravského vína.
Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s. je v současnosti největší factoringovou společností specializovanou na provozní financování malých a středních firem v České republice. Svým klientům poskytujeme komplexní finanční servis v oblasti provozního financování na principech factoringu, nad rámec běžných bankovních standardů, na základě individuálně a nezávisle posuzovaných podmínek a respektování požadavků časově flexibilního řešení. Klientům pomáháme překlenout výkyvy v hotovosti, stabilizovat cash flow, snížit rizika problematické platební morálky odběratelů a omezit dopad ekonomické krize na jejich podnikání. Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností.

Business Angels Club Start-up

Cílem projektu Business Angels Club Start-up je sdružovat jednotlivé Business Angels, zprostředkovávat kontakty na začínající inovační firmy, poskytovat služby spojené s přípravou podnikatelských záměrů a prezentací firem pro vstup a investice Business Angels, zvýšit informovanost a povědomí o možnostech podpory začínajících firem pomocí Business Angels a organizovat setkání inovačních firem a investorů. Přínosem projektu je podpora vzniku a rozvoj inovačních firem v ranné fázi zaměřených zejména na vývoj a uplatnění nových technologií, výrobků a služeb na trhu zejména z řad studentů vysokých škol. Sídlo projektu je v podnikatelském inkubátoru Brno-Jih, s pobočkami ve Zlíně, Břeclavi, Svitavách a Ostravě. Business Angels Club Start-up vznikl jako projekt programu PROSPERITA.

Havel & Holásek

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v roce 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a velmi rychle se stala jednou z nejuznávanějších a nejrychleji rostoucích nezávislých právnických firem na území České a Slovenské republiky. Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikatelské činnosti. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je s týmem téměř 120 právníků a celkem více než 300 stálých spolupracovníků největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář má hlavní sídlo v Praze a pobočky v Brně, Ostravě a Bratislavě.

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

Patria Corporate Finance, a.s.

Patria byla založena v roce 1994 jako první domácí investiční banka v České republice. Pozice Patrie, přední investiční banky v České republice a na Slovensku, je založena na mezinárodních zkušenostech propojených s rozsáhlými sektorovými znalostmi a lokálním týmem. Tým firemních financí dosud realizoval více než 370 transakcí v hodnotě přes 170 miliard Kč, čímž se zařadil na přední místo v počtu realizovaných transakcí. Patria je součástí celoevropské sítě KBC Group Patria přináší svým klientům inovativní řešení založená na detailních znalostech lokálního trhu, dlouholetých zkušenostech a mezinárodním know-how, které tým nashromáždil na realizovaných transakcích a projektech.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

Zlaré rezervy

Společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o. patří mezi největší prodejce investičního zlata v České republice. Poskytuje nadstandardní služby, komplexní servis a poradenství spojené s nákupem a prodejem investičních drahých kovů. Našimi klienty jsou finanční instituce, makléřské společnosti, firmy a výrobní podniky, ale také privátní investoři a významné osobnosti podnikatelského, veřejného a společenského života.

Brno Business

Investiční magazín

CVCA

CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem