Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 10.ročník odborné konference na téma : 
          
CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem

která se koná dne 19.6.2013 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Podpora investic a financování růstu hodnoty firem
 • Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
 • IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
 • Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
 • Současné trendy stanovení hodnoty firmy
 • Právní aspekty při financování expanze firem
 • Financování růstu hodnoty firmy
 • Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
 • Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů 

Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na rozvoj firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jaké jsou trendy oceňování hodnoty firem apod. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů. 
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org

 

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Podpora rozvoje a investic malých a středních firem 
 • Ing. Blanka Miksová, Agentura CzechInvest 
Venture Capital jako příležitost financování růstu podniků 
 • Ing. Jiří Beneš, 3TS Capital Partners, Prezident Czech Venture Capital and Private Equity Association 
Kdy použít Private Equity - předpoklady pro získání investora 
 • Ing. Luděk Palata, Vice President, Riverside Europe Partners s.r.o.       
Business Angels - názory, zkušenosti, požadavky 
 • Margareta Křížová, MBA, Partner, CEAG s.r.o.
Právní aspekty financování růstu firem 
 • Mgr. Ing. Ludvík Juřička, Partner, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Trendy oceňování podniků  
 • Ing. Ondřej Palát, Executive Director, Patria Corporate Finance, a.s. 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO) 
 • Ing. Jiří Opletal, Deputy CEO, Burza cenných papírů Praha, a.s. 
Financování růstu hodnoty firmy  
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s. 
Proces přípravy a hledání finančního či strategického partnera 
 • Ing. Radek Schmied, Partner společnosti REDBAENK 
Podpora financování malých a středních firem 
 • Ing. Richard Holešinský,  Obchodní ředitel, Bibby Financial Services
Případová studie - zkušenosti se zvyšováním efektivity  
 • Ing. Peter Chrenko, ČSOB Leasing  
12:30 – 13:30 Oběd     
 
13:30 – 15:00 Názory a zkušenosti investorů, představitelů Venture Capital a Private Equity fondů, malých a středních firem - diskusní panel
 
Prezentace firem ucházející se o investora ( 5 minut na firmu )
 
V rámci konference bude možnost navázání spolupráce s investory, poskytovateli kapitálu a strategickými partnery.
 
 
15:00 Raut s ochutnávkou moravského vína.
CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem