Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma :
          
„CORPORATE FINANCE 2011“
 
Financování růstu firmy
 
která se koná dne 15.6.2011 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

Financování růstu firem
Venture Capital, Private Equity, Business Angels, IPO
Jak získat úspěšně strategického či finančního partnera
Expanze Vaší firmy pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování
Současné trendy oceňování podniku
Příprava a efektivní proces získání strategického partnera
Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů
 
Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, managementu, finančních ředitelů, představitelů venture fondů, soukromých investorů a poskytovatelů kapitálu z financování rozvoje firem.
 
V rámci konference bude možnost přímého navázání spolupráce s  investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org  

 

 

Program odborné konference:
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Venture Fondy jako příležitost financování růstu podniků
 
 • Ing. Vladislav Jež,  Partner, Credo Ventures a.s.,Chairman of the Board, Czech Venture Capital and Private Equity Association, Managing partner, JV Capital Management, s.r.o.
 
Kdy použít Private Equity - Předpoklady pro získání investora 
 
 • Ing. Jaroslav Horák, Director, DBG Eastern Europe s.r.o.
 
Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO)
 
 • Ing. Petr Koblic, Generální ředitel, Burza cenných papírů Praha, a.s.
 
 
Současné trendy požadovaného výnosu pro jednotlivé typy financování
 
 • Ing. Jan Marek, CFA, ASA, Ředitel, Oceňování a finanční modelování, Deloitte Česká republika
 
Právní aspekty při využití Alternativních zdrojů financování
 
 • Mgr. Jan Topinka, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. 

Trendy provozního financování firem
 
 • Ing. Jan Kudera, Předseda představenstva, Bibby Financial Services, a.s.
 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 13:00 Trendy v oblasti fůzí a akvizic – příležitosti růstu firem
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK
 
Příprava prodeje firmy
 
 • Ing. Pavel Dědek, Ředitel, Finanční poradenství, Deloitte
 
Oceňování podniku – aktuální trendy po období recese
 
 • Ing. Ivo Šenkyřík, Director, Patria Corporate Finance, a.s.
 
Efektivní proces prodeje firmy
 
 • Ing. Petr Sedlář, Senior Manager, REDBAENK
 
Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
 
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.

 

Názory a zkušenosti představitelů  Venture fondů a Business Angels,
 
 • Zástupci Venture fondů a Business Angels
 
Podpora financování růstu a hodnoty Vaší firmy, názory a zkušenosti
 
 • Ing. Ladislav Chodák, Soukromý investor
 
13:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

 
Neformální setkání
Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s. je v současnosti největší factoringovou společností specializovanou na provozní financování malých a středních firem v České republice. Svým klientům poskytujeme komplexní finanční servis v oblasti provozního financování na principech factoringu, nad rámec běžných bankovních standardů, na základě individuálně a nezávisle posuzovaných podmínek a respektování požadavků časově flexibilního řešení. Klientům pomáháme překlenout výkyvy v hotovosti, stabilizovat cash flow, snížit rizika problematické platební morálky odběratelů a omezit dopad ekonomické krize na jejich podnikání. Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností.

Deloitte

Deloitte je označení, pod nímž v nezávislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků. Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). V České republice poskytují služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi přední firmy poskytující odborné poradenství. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, poradenství, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 600 odborníků.

Havel & Holásek

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v roce 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a velmi rychle se stala jednou z nejuznávanějších a nejrychleji rostoucích nezávislých právnických firem na území České a Slovenské republiky. Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikatelské činnosti. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je s týmem téměř 120 právníků a celkem více než 300 stálých spolupracovníků největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář má hlavní sídlo v Praze a pobočky v Brně, Ostravě a Bratislavě.

Patria Corporate Finance, a.s.

Patria byla založena v roce 1994 jako první domácí investiční banka v České republice. Pozice Patrie, přední investiční banky v České republice a na Slovensku, je založena na mezinárodních zkušenostech propojených s rozsáhlými sektorovými znalostmi a lokálním týmem. Tým firemních financí dosud realizoval více než 370 transakcí v hodnotě přes 170 miliard Kč, čímž se zařadil na přední místo v počtu realizovaných transakcí. Patria je součástí celoevropské sítě KBC Group Patria přináší svým klientům inovativní řešení založená na detailních znalostech lokálního trhu, dlouholetých zkušenostech a mezinárodním know-how, které tým nashromáždil na realizovaných transakcích a projektech.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Brno Business

CVCA

Tenisový turnaj firem a podnikatelů

21.6.2024 Brno, TK Brno Chrlice

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem