Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 7.ročník odborné konference na téma:

\"Corporate Finance 2010\"

která se koná dne  15. 6. 2010 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Financování růstu malých a středních firem
 • Private Equity, Venture Capital, Business Angels, IPO
 • Strategický či finanční partner jako příležitost růstu firmy
 • Expanze firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování
 • Finanční řízení a restrukturalizace podniků
 • Financování exportu a řízení rizik
 • Dopad finanční krize na oceňování podniků
 • Zhodnocení volných finančních prostředků firmy
 • Zkušenosti a názory představitelů podniků a investorů
Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, top managementu, finančních ředitelů, ekonomů, odborníků, investorů a poskytovatelů kapitálu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program odborné konference:
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Venture Capital a Private Equity jako příležitost zdrojů financování a růstu podniků
 • Ing. Vladislav Jež, Managing partner, JV Capital Management, s.r.o., Chairman of the Board, Czech Venture Capital and Private Equity Association
Dopad finanční krize na oceňování a financování podniků  
 •  Ing. Ondřej Palát, Patria Corporate Finance, a.s. , Member of KBC Securities Group 

Úskalí nákupů a prodejů firem

 • Ing. Petr Kříž, Ernst & Young, Executive Director poradenských služeb pro oblast fúzí a akvizic
Základní formy financování korporátních akvizic
 •  Ing. Jiří Bohal, Ředitel, Investkredit Bank AG
Financování expanze malých a středních podniků prostřednictvím vstupu na polský kapitálový trh
 •  Ing. Petra Kursová, CMS ProAlfa
Alternativní zdroje financování
 •  Mgr. Jan Topinka, Advokátní kancelář Havel&Holásek
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30
 
Postup při získání strategického či finančního partnera
 •  Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK
Podpora získávání zdrojů pro expanzi firem
 •  Ing. Igor Mesenský, TPA Horwath Corporate Finance s.r.o.
Finanční řízení podniku, Názory a zkušenosti
 •  Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.
Možnosti financování mezinárodního obchodu
 •  Zástupce  České spořitelny a.s. 
Rizikovost exportních teritorií z pohledu úvěrové pojišťovny
 •  Ing. Hynek Rasocha, Obchodní ředitel a člen představenstva Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
12:30 – 13:30 Oběd      
 
13:30 – 15:00  Alternativní zdroje financování investic do nemovitostí

 • Ing. Jiří Fajkus, Místopředseda představenstva, REAL SPEKTRUM GROUP
Trendy fůzí a akvizic v ČR, Výsledky výzkumu
 •  Ing. Radek Schmied, Ph.D., REDBAENK
Financování expanze firmy
 •  Eduard Kučera (v jednání),  Předseda představenstva společnosti AVAST Software Podnikatel roku 2009 
Zkušenosti střední firmy s financováním rozvoje, inovací, designu a využitím různých strukturálních fondů EU 
 •  Ing. Jiří Helikar, Předseda představenstva, ELTON hodinářská, a.s., výrobce hodinek značky PRIM 
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek 
 • Mgr. Lenka Sochorová, Ředitelka sekce klientské péče, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

 

Zhodnocení volných finančních prostředků podniku
 •  Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
Oceňovací metody používané při investování soukromého kapitálu v České republice
 • Ing. Klára Vydržel
   

Názory a zkušenosti soukromých investorů – Business Angels – diskuse a následné neformální setkání


15:30 Raut s ochutnávkou moravského vína
CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem