Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9.ročník odborné konference na téma :
          
„CORPORATE FINANCE 2012 - Financování RůStu firem“
 
 
která se koná dne 20.6.2012 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

Očekávaný vývoj ekonomiky, eura a kurzu koruny
Podpora investic a financování růstu firem
Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
Současné trendy stanovení hodnoty firmy
Právní aspekty při financování expanze firem
Možnosti financování expanze do zahraničí, řízení kurzových rizik
Postup při Management buy-out
Očekávaný vývoj cen aktiv
Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů
 
Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na expanzi firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například na co si  dát pozor při kapitálové expanzi do zahraničí, jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jak postupovat při managment buy-out apod. Tématem bude také očekávaný vývoj ekonomik, měnových kurzů, hodnoty aktiv a financování exportu a řízení rizik. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů.  
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758

E-mail : mandelik@konference.org

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Očekávaný vývoj ekonomiky, eura a kurzu koruny
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer,  Ředitel Consultingu, Deloitte
 
Podpora investic malých a středních podnikatelů
 
 • Ing. Michal Vodrážka, Statutární náměstek generálního ředitele agentury CzechInvest
 
Venture Capital jako příležitost zdrojů financování expanze podniků
 
 • Ing. Vladislav Jež, Partner, Credo Ventures a.s., Chairman of the Board, Czech Venture Capital and Private Equity Association
 
Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO)
 
 • Ing. Petr Koblic, Generální ředitel, Burza cenných papírů Praha, a.s.
 
Právní aspekty financování růstu firem
 
 • Mgr. Jan Topinka, Advokátní kancelář Havel&Holásek
 
Současné trendy požadovaného výnosu pro jednotlivé typy financování
 
 • Ing. Jan Marek, Ředitel, Finanční poradenství, Deloitte

 

 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Trendy stanovení hodnoty firmy
 
 • Ing. Ondřej Palát, Director , Patria Corporate Finance, a.s.
 
Proces přípravy a hledání finančního či strategického partnera
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK

Finanční řízení růstu hodnoty podniku
 
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.
 
Úspěšný proces a zkušenosti české firmy při získání zahraničního strategického partnera
 
 • Mgr. Michal Franěk, Jednatel a výkonný ředitel KAF Facility s.r.o.
 
 
Financování růstu střední firmy, Názory a zkušenosti
 
 • Ing. Jindřich Marek, Obchodní ředitel společnosti VUES Brno s.r.o. 

 

Metody hodnocení efektivnosti investic a jejich aplikace v praxi
 
 • Ing. Petra Oceláková, ARC Consulting Czech Republic, s.r.o.

 

Řízení kurzových rizik
 
 • Ing. Jiří Šimek, Treasury manager, Citfin
   
 
12:30 – 13:15 Oběd    
 
13:15 – 14:45   Základ úspěšné spolupráce firmy s finančním investorem
 
 • Ing. Martin Pětivoký, Managing director, Milestone Asset Management, a.s.

Jak postupovat při management buy-out
 
 • Ing. Radek Schmied, Ph.D. Partner společnosti REDBAENK

 

Přeměny obchodních společností v praxi – daňový a znalecký pohled
 
 • Ing. Alena Ptáčková, Valuation Institute Manager/ Ing. Tomáš Pacovský - Tax Manager, APOGEO
 
Nové možnosti financování exportu
 
 • Ing. Petr Križan, Náměstek generálního ředitele, Česká exportní banka, a.s. 
 
Rizikovost exportních teritorií z pohledu úvěrové pojišťovny
 
 • Ing. Hynek Rasocha, Obchodní ředitel, Euler Hermes Europe SA , organizační složka

 

TOP Inovace - program financování inovačních projektů
TOP Export - financování exportu
 
 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s.

 

Efektivní řízení kreditního rizika
 
 • Ing. Otakar Vitásek,  Dun & Bradstreet, spol. s r.o.
Trendy v M&A 
 • Mgr. Tomáš Doležil,  Clifford Chance LLP, sdružení advokátů

 

Zlato jako devizová rezerva strategického významu
 
 • Bc. Roman Pilíšek,  Jednatel společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o.

14:45 – 15:00 Přestávka na kávu
 
15:00 – 16:00 Seed fond jako příležitost pro financování rozvoje firem
 

 • Ing. Petr Očko, Ph.D. , Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Představitelé PE/Venture fondů, Business Angels, názory a zkušenosti investorů, diskusní panel
 
 • Margareta Křížová, MBA, Partner, CEAG s.r.o., Ing. Luděk Palata, Partner Riverside Europe Partners, Ing. Ladislav Chodák   a další


 
Závěrečná diskuse
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
 
 
V rámci konference bude možnost navázání spolupráce s investory, poskytovateli kapitálu a strategickými partnery. 
  
 

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem