Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9.ročník odborné konference na téma :
          
„CORPORATE FINANCE 2012 - Financování RůStu firem“
 
 
která se koná dne 20.6.2012 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

Očekávaný vývoj ekonomiky, eura a kurzu koruny
Podpora investic a financování růstu firem
Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
Současné trendy stanovení hodnoty firmy
Právní aspekty při financování expanze firem
Možnosti financování expanze do zahraničí, řízení kurzových rizik
Postup při Management buy-out
Očekávaný vývoj cen aktiv
Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů
 
Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na expanzi firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například na co si  dát pozor při kapitálové expanzi do zahraničí, jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jak postupovat při managment buy-out apod. Tématem bude také očekávaný vývoj ekonomik, měnových kurzů, hodnoty aktiv a financování exportu a řízení rizik. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů.  
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758

E-mail : mandelik@konference.org

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:30 Očekávaný vývoj ekonomiky, eura a kurzu koruny
 
 • RNDr. Luděk Niedermayer,  Ředitel Consultingu, Deloitte
 
Podpora investic malých a středních podnikatelů
 
 • Ing. Michal Vodrážka, Statutární náměstek generálního ředitele agentury CzechInvest
 
Venture Capital jako příležitost zdrojů financování expanze podniků
 
 • Ing. Vladislav Jež, Partner, Credo Ventures a.s., Chairman of the Board, Czech Venture Capital and Private Equity Association
 
Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO)
 
 • Ing. Petr Koblic, Generální ředitel, Burza cenných papírů Praha, a.s.
 
Právní aspekty financování růstu firem
 
 • Mgr. Jan Topinka, Advokátní kancelář Havel&Holásek
 
Současné trendy požadovaného výnosu pro jednotlivé typy financování
 
 • Ing. Jan Marek, Ředitel, Finanční poradenství, Deloitte

 

 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Trendy stanovení hodnoty firmy
 
 • Ing. Ondřej Palát, Director , Patria Corporate Finance, a.s.
 
Proces přípravy a hledání finančního či strategického partnera
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK

Finanční řízení růstu hodnoty podniku
 
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.
 
Úspěšný proces a zkušenosti české firmy při získání zahraničního strategického partnera
 
 • Mgr. Michal Franěk, Jednatel a výkonný ředitel KAF Facility s.r.o.
 
 
Financování růstu střední firmy, Názory a zkušenosti
 
 • Ing. Jindřich Marek, Obchodní ředitel společnosti VUES Brno s.r.o. 

 

Metody hodnocení efektivnosti investic a jejich aplikace v praxi
 
 • Ing. Petra Oceláková, ARC Consulting Czech Republic, s.r.o.

 

Řízení kurzových rizik
 
 • Ing. Jiří Šimek, Treasury manager, Citfin
   
 
12:30 – 13:15 Oběd    
 
13:15 – 14:45   Základ úspěšné spolupráce firmy s finančním investorem
 
 • Ing. Martin Pětivoký, Managing director, Milestone Asset Management, a.s.

Jak postupovat při management buy-out
 
 • Ing. Radek Schmied, Ph.D. Partner společnosti REDBAENK

 

Přeměny obchodních společností v praxi – daňový a znalecký pohled
 
 • Ing. Alena Ptáčková, Valuation Institute Manager/ Ing. Tomáš Pacovský - Tax Manager, APOGEO
 
Nové možnosti financování exportu
 
 • Ing. Petr Križan, Náměstek generálního ředitele, Česká exportní banka, a.s. 
 
Rizikovost exportních teritorií z pohledu úvěrové pojišťovny
 
 • Ing. Hynek Rasocha, Obchodní ředitel, Euler Hermes Europe SA , organizační složka

 

TOP Inovace - program financování inovačních projektů
TOP Export - financování exportu
 
 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s.

 

Efektivní řízení kreditního rizika
 
 • Ing. Otakar Vitásek,  Dun & Bradstreet, spol. s r.o.
Trendy v M&A 
 • Mgr. Tomáš Doležil,  Clifford Chance LLP, sdružení advokátů

 

Zlato jako devizová rezerva strategického významu
 
 • Bc. Roman Pilíšek,  Jednatel společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o.

14:45 – 15:00 Přestávka na kávu
 
15:00 – 16:00 Seed fond jako příležitost pro financování rozvoje firem
 

 • Ing. Petr Očko, Ph.D. , Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Představitelé PE/Venture fondů, Business Angels, názory a zkušenosti investorů, diskusní panel
 
 • Margareta Křížová, MBA, Partner, CEAG s.r.o., Ing. Luděk Palata, Partner Riverside Europe Partners, Ing. Ladislav Chodák   a další


 
Závěrečná diskuse
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
 
 
V rámci konference bude možnost navázání spolupráce s investory, poskytovateli kapitálu a strategickými partnery. 
  
 

Apogeo

ARC consulting

CEES EG

Citfin

Česká exportní banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

D&B

Dantem

Deloitte

Deloitte je označení, pod nímž v nezávislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků. Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). V České republice poskytují služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi přední firmy poskytující odborné poradenství. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, poradenství, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 600 odborníků.

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna

Euler Hermes Europe SA, organizační složka (dříve Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.) byla založena v roce 1997 jako první specializovaná soukromá úvěrová pojišťovna v České republice. Společnost je součástí skupin Euler Hermes, AGF a Allianz. Euler Hermes disponuje v České republice dynamickým a kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří znají situaci na domácím trhu. Byla vytvořena dostatečná síť informačních zdrojů a partnerů pro kvalifikované posouzení domácích rizik a následné vymáhání pohledávek. Euler Hermes jako jediná úvěrová pojišťovna v ČR umožňuje on-line napojení na databázi skupiny Euler Hermes. Odpadá pak zbytečná administrativa a klient může prověřovat bonitu svých vybraných odběratelů přímo z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu v rámci žádosti o prověření bonity odběratele (žádosti o úvěrový limit).

Havel & Holásek

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v roce 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a velmi rychle se stala jednou z nejuznávanějších a nejrychleji rostoucích nezávislých právnických firem na území České a Slovenské republiky. Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikatelské činnosti. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je s týmem téměř 120 právníků a celkem více než 300 stálých spolupracovníků největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář má hlavní sídlo v Praze a pobočky v Brně, Ostravě a Bratislavě.

Milestone

Patria Corporate Finance, a.s.

Patria byla založena v roce 1994 jako první domácí investiční banka v České republice. Pozice Patrie, přední investiční banky v České republice a na Slovensku, je založena na mezinárodních zkušenostech propojených s rozsáhlými sektorovými znalostmi a lokálním týmem. Tým firemních financí dosud realizoval více než 370 transakcí v hodnotě přes 170 miliard Kč, čímž se zařadil na přední místo v počtu realizovaných transakcí. Patria je součástí celoevropské sítě KBC Group Patria přináší svým klientům inovativní řešení založená na detailních znalostech lokálního trhu, dlouholetých zkušenostech a mezinárodním know-how, které tým nashromáždil na realizovaných transakcích a projektech.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Topbio

Společnost TopBio a.s. realizuje projekt „TopBio BAC“ (TopBio Business Angels Club). TopBio BAC je pro inovační firmy příležitostí k zajištění kapitálu pro další rozvoj obchodu a investice, stejně jako je cenným zdrojem know-how z podnikatelského života. Zaměřujeme se především na odvětví biotechnologií, potravinářství, technologií pro ochranu životního prostředí, snížení energetické náročnosti a nových technologií, včetně informačních. Projekt je realizován se sídlem v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích s pobočkami v Jindřichově Hradci, Jihlavě, Brně a Znojmě.

Zlaré rezervy

Společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o. patří mezi největší prodejce investičního zlata v České republice. Poskytuje nadstandardní služby, komplexní servis a poradenství spojené s nákupem a prodejem investičních drahých kovů. Našimi klienty jsou finanční instituce, makléřské společnosti, firmy a výrobní podniky, ale také privátní investoři a významné osobnosti podnikatelského, veřejného a společenského života.

Brno Business

CVCA

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno, Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem