Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 25. 4. 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik při výrobě kolejových vozidel

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Podpora investic, rozvoje a exportu odvětví kolejové dopravy,  Exportní příležitosti, Trendy fúzí a akvizic, 

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel.

 

Cílem konference je podpora rozvoje odvětví kolejových vozidel a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 - Slavnostní zahájení

Plenární zasedání :

9:35 – 11:15  Strategie rozvoje železniční dopravy a infrastruktury v ČR 

 •         Zástupce Ministerstva dopravy ČR  ( v jednání ) 

Rozvoj  železniční infrastruktury, Připravované projekty 

 •         Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Ředitel odboru strategie,  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství

Reorganizace provozu a údržby kolejových vozidel v ČD

Investice ČD do obnovy kolejových vozidel, budoucnost kolejových vozidel ČD na nezávislé trakci 

 •         Ing. Miroslav Kupec, Člen představenstva odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku, České dráhy, a.s. 

Zkušenosti, názory, prezentace představitelů výrobců kolejových vozidel 

 •         Ing. Jaromír Jelínek, Vice president Sales, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.    
 •         Ing. Jiří Pohl, Senior Engineer, Siemens, s.r.o., Mobility Division 
 •         Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 
 •         Ing. Josef Hušek, Předseda představenstva a generální ředitel, INEKON GROUP 
 •         Ing. Vladimír Faltýsek, Předseda představenstva a generální ředitel, PRAGOIMEX 

 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:30   Inovace a nové technologie v odvětví kolejových vozidel 

 • Ing. Jiří Gerlich, Jednatel společnosti, Media CZ s.r.o. 

Podpora rozvoje výrobců kolejových vozidel,  Řešení využití mobilních dat 

 • Ing. Petr Tomáš, Jednatel společnosti MAGUS

LAPP: kabelové technologie pro kolejová vozidla

 • Ing. Petr Čevela, Obchodní ředitel, LAPP KABEL s.r.o.

BERTOLOTTI RAIL srl

 • Lukáš Kaiser, ROSTE TRADE s.r.o. 

12:45 – 13:30    Oběd 

13:30 – 15:30   Vývoj odvětví kolejové dopravy ve světě

 •  Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK 

Trendy financování projektů v odvětví kolejové dopravy 

 •   Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s.

Podpora inovací a vývoje výrobců a dodavatelů v odvětví kolejových vozidel 

 • Ing. Vilém Patloka, Managing Director, SC&C Partner, spol. s r.o. 

 

Plánovaný rozvoj kolejové dopravy v ČR a na Slovensku, Názory a zkušenosti, Diskuse

Pozvaní hosté :  

Mgr. Filip Hlubocký, Předseda představenstva a generální ředitel,   Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) 

Ing. Rostislav Snovický, Vedoucí odboru dopravy,  Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Ing. Miloš Havránek, Předseda představenstva a generální ředitel,  Dopravní podnik města Brna, a. s.

Ing. Jaromír Machálek, MBA, Výkonný ředitel DPMO, a.s.

Ing. Radim Jančura,  Jednatel a majitel společnosti, STUDENT AGENCY, REGIO JET 

a další významní hosté a představitelé dopravních společností, měst a regionů

 

Diskuse, Neformální setkání účastníků

 

15:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 3.ročník

17.4.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX