Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na  odbornou konferenci na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 25. 4. 2017 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik při výrobě kolejových vozidel

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Podpora investic, rozvoje a exportu odvětví kolejové dopravy,  Exportní příležitosti, Trendy fúzí a akvizic, 

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel.

 

Cílem konference je podpora rozvoje odvětví kolejových vozidel a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:30 – 9:30  Registrace účastníků

9:30 - Slavnostní zahájení

Plenární zasedání :

9:35 – 11:15  Perspektivy dalšího rozvoje železniční dopravy v ČR

 •         Ing. Luboš Knížek, Vedoucí oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici,  Ministerstvo dopravy

Rozvoj a modernizace železniční infrastruktury, Zkušenosti a názory,

 •         Ing. Pavel Surý, Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace        

Zkušenosti a názory představitelů výrobců kolejových vozidel

 •         Ing. Petr Vízdal, Vice president for Business Development, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 •         Ing. Jiří Pohl, Senior Engineer, Siemens, s.r.o., Mobility Division    
 •         Ing. Josef Hušek, Předseda představenstva a generální ředitel, INEKON GROUP
 •         Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o.
 •         Ing. Vladimír Faltýsek, Předseda představenstva, PRAGOIMEX a.s.
 •         Ing. Tomáš Holý, Obchodní ředitel, Bombardier Transportation Czech Republic

Modernizace Skupiny České dráhy, Zkušenosti a názory

 •         Ing. Miroslav Kupec, Člen představenstva, České dráhy, a.s. 

Podpora rozvoje, inovací a investic společností v odvětví kolejových vozidel

 •         Ing. Martin Krejčí, Ředitel divize investic, Agentura CzechInvest

 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45 Trendy výroby, modernizace a opravy železničních vozidel

 • Ing. Zbyněk Šarman, Jednatel a ředitel, Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

ABB na kolejích  - Podpora inovací v odvětví výroby kolejových vozidel

 • Ing. Michal Kučera, Key Account Manager, ABB s.r.o.

Moderní elektronické systémy pro řízení kolejových vozidel

 • Ing. Antonín Felber, Generální ředitel,  UniControls a.s.

Podpora rozvoje výrobců kolejových vozidel,  Řešení využití mobilních dat

 • Ing. Petr Tomáš, Jednatel společnosti MAGUS

Exportní příležitosti výrobců kolejových vozidel

 • Ing. Milan Ráž, Ředitel Služeb pro exportéry, Agentura CzechTrade

 

12:45  – 13:30    Oběd


13:30 – 14:45  Trendy v lakování a aplikacích ochranných a tlumících hmot,  Vývoj v lepení a tmelení konstrukčních spojů, kompozity

 • Ing. Jiří Gerlich, Obchodní ředitel, Media CZ s.r.o. 

Prezentace výrobků, nových technologií a služeb dodavatelů kolejových vozidel

 • Ing. Petr Čevela, Obchodní ředitel, LAPP KABEL s.r.o.
 • Ing. Josef Martinák, OEM Manager, Technical Consultancy, Rail Industry CZ & SK, Klüber Lubrication CZ, s.r.o. 
 • Ing. Jan Filipenský, Jednatel, PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • Ing. Martin Hnídek, Head of international sales, HAJDÍK a.s.
 • Arnold Fauner, Nextsense

Podpora inovací a vývoje výrobců a dodavatelů v odvětví kolejových vozidel  

 • Ing. Vilém Patloka, Managing Director, SC&C Partner, spol. s r.o. 

Trendy fúzí a akvizic v odvětví kolejové dopravy,  Získání strategických partnerů

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK

Trendy v průmyslovém designu

 • Mgr. art. Martin Tvarůžek, Designer, Jako první Čech získal prestižní ocenění  RED DOT 

  Winner ve strojírenské kategorii 

14:45  – 15:00  Přestávka na kávu

15:00 – 16:30    Plánovaný rozvoj kolejové dopravy v evropských metropolích a regionech, Názory a zkušenosti, Diskuse

 • Moderuje : Ing. Michal Štefl, Viceprezident Hospodářské komory ČR, Předseda KHKJM

Pozvaní hosté představitelé : Ministerstvo dopravy, České dráhy, Železničná spoločnosť Slovensko, SŽDC, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Dopravný podnik Bratislava,  RegioJET, LeoExpress, Arriva, Statutární město Brno a  představitelé dalších měst a společností

 

16:30  Raut s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.


Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů výrobců kolejových vozidel, dodavatelů,  partnerů a společností podporujících rozvoj odvětví kolejových vozidel. 

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem