Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 3.ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 17. 4. 2019 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik při výrobě kolejových vozidel

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Podpora investic, rozvoje a exportu odvětví kolejové dopravy,  Exportní příležitosti, Trendy fúzí a akvizic, 

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel.

 

Cílem konference je podpora rozvoje odvětví kolejových vozidel a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

9:30 - Slavnostní zahájení 

9:35 – 11:15  Strategie rozvoje železniční dopravy a infrastruktury v ČR a na Slovensku  

 • Zástupce Ministerstva dopravy ČR ( v jednání ) 
 • Ing. Ján Farkaš, Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Rozvoj  infrastruktury ve vazbě na budoucí požadavky na vozidla v kontextu přípravy projektů pilotních úseků VRT, zavádění ERTMS a připravovanou konverzi napájecí soustavy

 • Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. , Ředitel odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství 

Podpora rozvoje, inovací a investic společností v odvětví kolejových vozidel 

 • Ing. Pavel Chovanec, Ředitel divize investic, Agentura CzechInvest  

Ozubnicové elektrické jednotky – tatranské elektrické železnice 

 • Ing. Karol Martinček , Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  ( ZSSK )

Vliv Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu na inovace v oboru kolejových vozidel 

 • Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o.

Trendy vývoje a inovací odvětví kolejových vozidel

 • Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45  Trendy vývoje ekonomiky, robotizace a exportních příležitostí  

 • Ing. Tomáš Kozelský, EU Office / Knowledge Centre, Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna

Homologace nákladních železničních vozů dle čtvrtého železničního balíčku

 • Ing. Jiří Petrů, Technický ředitel, Legios Loco a.s.

Inovace a vývoj komponentů pro hromadné dopravní prostředky, Exportní zkušenosti

 • Ing. Zdeněk Macháček, DAKO-CZ, a.s.

Inovace služeb pro kolejová vozidla

 • Ing. Miroslav Esterka, Ředitel, Vogelsang CZ s.r.o.

12:45 – 13:30    Oběd

13:30 – 14:15  Inovace, nové technologie, výrobky a služby dodavatelů a partnerů kolejových vozidel 

 • Prezentace zkušeností dodavatelů odvětví kolejových vozidel  

Průmyslový design a jeho role při vývoji produktu

 • Mgr. art. Martin Tvarůžek, Designer, Jako první Čech získal prestižní ocenění  RED DOT Winner ve strojírenské kategorii 

14:15 – 15:00    Plánovaný rozvoj kolejové dopravy, Názory a zkušenosti, Diskuse

Pozvaní hosté představitelé :

Ministerstva dopravy ČR a SR, České dráhy, Železničná spoločnosť Slovensko, SŽDC, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Dopravný podnik Bratislava a  představitelé dalších dopravních společností, měst a regionů.

 

15:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

 

01 Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.  

Agentura Czech Invest

Erste Corporate Banking

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě.  Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.  Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

Lapp group

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je předním dodavatelem značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací technologie nejen pro obor kolejové dopravy, ale průmyslu obecně. Produkty pro obor kolejových vozidel splňují všechny aktuální normy, jsou dostupné skladem a k dispozici i v minimálním objednacím množství. Portfolio společnosti zahrnuje:

 •          flexibilní ovládací a propojovací kabely pro nejrůznější odvětví a provozní podmínky
 •          systémy pro přenos dat a průmyslový ethernet
 •          průmyslové konektory
 •          kabelové vývodky a systémy pro ochranu a vedení kabelů
 •          označovací systémy

 

 

Legios Loco a.s.

Mertl

Plasmametal

PZK international cooperations + huber

PZK BRNO a.s. Naše aktivity: Velkoobchod - zabezpečujeme dodávky elektrotechnických materiálů předních evropských výrobců, které výhradně zastupujeme v České republice a na Slovensku; Permanentní magnety - zajišťujeme zakázkovou výrobu a provádíme výstupní kontrolu permanentních magnetů na bázi vzácných zemin; Zkušebnictví - v naši akreditované laboratoři testujeme magnetické parametry magnetů; Výroba - zabezpečujeme výrobní proces a vývoz českých výrobků strojírenského a elektrotechnického průmyslu

Vogelsang

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 8.ročník

24.4.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 7.ročník

19.4.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 6.ročník

15.6.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 5.ročník

15.6.2021 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 4.ročník

17.6.2020 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 2.ročník

25.4.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX