Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5. ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 15. 6. 2021 v Brně, v  kongresovém centru  hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno ).

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference: 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel  

■ Krizový management firem - Podpora firem, hrozby, příležitosti

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a železniční infrastruktury.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference : 

8:00 - 9:00 Registrace účastníků,  Prezentace partnerů,  Neformální setkání 

9:00 - Slavnostní zahájení,  Plenární zasedání : 

9:05 – 11:00   Strategie rozvoje a podpory železniční dopravy v ČR  a na Slovensku

 • Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR, Ministr dopravy

Modernizace a rozvoj  železniční infrastruktury, Připravované projekty v ČR 

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, Vedoucí oddělení strategie a koncepce,  Správa železnic, státní organizace

Zkušenosti a strategie rozvoje společnosti České dráhy a.s. 

 • Ivan Bednárik, MBA, Předseda představenstva, České dráhy, a.s.

Zkušenosti a strategie rozvoje společnosti ZSSK

 • Ing. Karol Martinček, Riaditeľ úseku obchodu a člen predstavenstva, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

Trendy kolejových vozidel, Inovace, Nové technologie, Zkušenosti, Názory, Prezentace představitelů výrobců kolejových vozidel 

 • Mgr. MgA. Roman Kokšal, Generální ředitel,  Siemens Mobility, s.r.o. 
 • Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 

Diskuse

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45  Trendy v zabezpečení jízdy vozidel, nové technologie pro vozidla, autonomní vlaky 

 • Ing. Antonín Diviš, AŽD Praha s.r.o., R&D Dept., Deputy Director 

Inovace a vývoj komponentů a služeb pro hromadné dopravní prostředky 

 • Ing. Aleš Kabourek, Ředitel pro výzkum a vývoj, DAKO-CZ, a.s.
 • Richard Šulko, TGM Lightweight Solutions GmbH, RS Consult

Turck Vilant a systém pro evidenci drážních vozidel 

 • Ing. Petr Doubek, Product manager, Turck, s.r.o. 

Trendy a možnosti financování inovací a projektů v odvětví kolejové dopravy 

 •  Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s. 

12:45 – 13:30    Oběd 

13:30 – 14:45  Inovace, nové technologie, výrobky a služby dodavatelů a partnerů kolejových vozidel 

 • Ing. Petr Hudeček, Obchodní ředitel, Roxtec CZ s.r.o. 
 • Zástupce společnosti AMiT, spol. s r.o.
 • Ing. Michal Brondič, ředitel TTC CONTROLS ( Unicontrols )  

 • Ing. Dušan Sedláček, Ředitel společnosti GUMEX, spol. s r.o. 

Bezpečnost a automatizace v dopravě

 • Ing. Pavel Waisser, Head of Technology Services, Axians redtoo s.r.o. 

Podpora vývoje a plánování výroby v odvětví kolejové dopravy 

 • Ing. Matúš Babinec, TECHNODAT Elektro, s.r.o. 

Perspektivy odvětví, Příležitosti, Hrozby, Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel, Názory a zkušenosti, Diskuse

 

14:45  – 15:00  Přestávka na kávu

15:00 – 16:00  Plánovaný rozvoj kolejové dopravy v ČR a na Slovensku, Názory a zkušenosti, Diskuse

Pozvaní hosté představitelé : 

Ministerstva dopravy ČR a SR, České dráhy, Železničná spoločnosť Slovensko, SŽDC, Zástupci krajů, Dopravní podnik města Brna, a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Dopravný podnik Bratislava,  RegioJET, LeoExpress, ARRIVA, a  představitelé dalších regionů, měst a společností

 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, Neformální setkání

Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

01 Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.  

2Stadler

Stadler vyrábí kolejová vozidla již více než 75 let. Pro zákazníky, kteří se mohou spolehnout na spolehlivost, přesnost a prvotřídní služby. Krok za krokem vždy děláme maximum, aby cestující po celém světě dorazili bezpečně, rychle a pohodlně do svého cíle.

3 CZ LOKO

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizujeme pro naše zákazníky projekty v těchto oborech: výroba nových kolejových vozidel;modernizace kolejových vozidel, opravy kolejových vozidel, záruční a pozáruční servis kolejových vozidel, oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel, projekce, výpočty, simulace, zkoušení, schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU, pronájem kolejových vozidel, související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti.

ACRI

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

ALU-COLOR s.r.o.

Firma ALU-COLOR s.r.o. byla založena v roce 1993 jako prášková lakovna. Po dokončení výstavby haly, sociálního zázemí, montáže a zprovoznění technologického zařízení zahájila v květnu 1995 výrobu lakováním stavebních fasádních prvků. Stala se tak jednou z první komerčních práškových lakoven v České republice. Od počátku bylo a je hlavním cílem společnosti ALU-COLOR s.r.o. nadstandartní kvalita povrchové úpravy lakovaných prvků. Splňujeme požadavky Qualicoat Seaside II a dalších specifických certifikátů.

AMiT, spol. s r.o.

Patříme mezi nejvýznamnější hráče v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů a elektroniky pro dopravu, především pak pro železniční a kolejová vozidla. Naše přednosti vychází především z vlastního know-how a vývoje, moderní výroby a odborného zákaznického přístupu. Produktová nabídka je svojí komplexností a rozsahem ve světě výjimečná, zahrnuje informační systémy pro cestující, IP dohledové a audio systémy, TCN komunikaci, komunikační infrastrukturu a palubní řídicí systémy, splňující požadavky zákazníků a samozřejmě mezinárodních obecných (EN) a oborových (UIC) standardů.

Axians redtoo s.r.o.

Protože si uvědomujeme transformační roli, kterou ICT hraje v životě lidí a společností, vyvíjíme řešení a služby šitá na míru vašemu podnikání. Díky našemu flexibilnímu týmu specialistů a partnerům jsme klíčovým spoluhráčem v digitálních transformacích vaší organizace. Axians nabízí rozsáhlý sortiment ICT služeb a řešení v oblasti datacentrových infrastruktur, podnikových sítí, digitálních pracovišť, byznys aplikací a analýzy dat, kybernetické bezpečnosti a SMART řešení (IoT, AI).

AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků

BAST

Příběh společnosti BAST se začíná psát v roce 1991, kdy byla společnost založena. Soustředěním se na výrobu dílů pro kolejová vozidla se otevírá pro společnost BAST cesta k dalšímu rozvoji, výstavbě nových výrobních areálů, investic do moderních výrobních technologií. V současné době společnost BAST představuje vyhledávaného dodavatele, jak v oblasti kolejových vozidel, tak i v oblasti všeobecného strojírenství.

BONATRANS GROUP a.s.

K rozvoji železničního průmyslu a k řešením v oblasti dvojkolí přispíváme již více než 200 let. Historie společností BONATRANS i GHH-RADSATZ se vyznačuje zásadními technickými objevy, obchodními úspěchy a dalšími milníky. Spojení obou společností a vytvoření GHH-BONATRANS v roce 2014 vytvořilo skvělou příležitost pro budoucí růst obou uznávaných značek v jedné silné skupině.

Cominvest CZ, s.r.o.

Jsme Cominvest CZ, česká rodinná společnost. Působíme na Českém a Slovenském trhu od roku 1991. Výhradně zastupujeme 22 předních EU výrobců. Dodáváme brusiva, nástroje, stroje a kolejovou mechanizaci,přípravky na údržbu různých materiálů (kov, plast, kůže). Poskytujeme servis a technické poradenství. "Již více jak 30 let prodáváme zboží, kterému věříme"

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ, a.s. je předním výrobcem pneumatických, elektromechanickýcha hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 205letou tradicí. Firma s ročním obratem více jak jedna miliarda korun českých, na kterém se ze 75 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. 

DIOSS NÝŘANY a.s.

DIOSS NÝŘANY a.s. je českou akciovou společností. Je nás cca 250 zaměstnanců s ročním obratem ca 490 mil. Kč. Řídíme se heslem:„Myšlenky a technologie ve Vašich službách“

Vyrábíme dle požadavků zákazníka v těchto oborech:  Výrobky a svařence z plechu, z polotovarů, Výrobky z ohýbaných trubek na NC ohýbačkách do maximálního průměru 80mm, Fasádní obklady a mřížky z nerezu nebo slitin hliníku buďto z plechu, nebo z ohýbaných trubek dle specifikací zákazníka, 3D skenování – Creaform MetraSCAN 3D 750 Elite s dotykovou sondou HandyPROBE Next

Gumex

Firma GUMEX, spol. s r.o. je rodinná firma, založená roku 1994 v České republice. Od roku 2006 působí dceřiná společnost GUMEX SK, spol. s r.o. také na Slovensku.Naše služby poskytujeme ve Strážnici, Brně, Praze, Hradci Králové, Bratislavě, Žilině, Zvolene a v Košicích. Pečujeme o více než 12 tisíc zákazníků z řad firem a živnostníků. V České a Slovenské republice zaměstnáváme více než 150 lidí. Disponujeme skladovými, výrobními a provozními plochami o rozloze větší než 13 000 m2.

 

Lapp group

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je předním dodavatelem značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací technologie nejen pro obor kolejové dopravy, ale průmyslu obecně. Produkty pro obor kolejových vozidel splňují všechny aktuální normy, jsou dostupné skladem a k dispozici i v minimálním objednacím množství. Portfolio společnosti zahrnuje:

 •          flexibilní ovládací a propojovací kabely pro nejrůznější odvětví a provozní podmínky
 •          systémy pro přenos dat a průmyslový ethernet
 •          průmyslové konektory
 •          kabelové vývodky a systémy pro ochranu a vedení kabelů
 •          označovací systémy

 

 

Magus

Jsme generálním dodavatelem a poskytovatelem technologických služeb a řešení s referencemi po celém světě. Svým zákazníkům nabízíme řešení v oblastech POWER ENGINEERING / TRANSPORT SYSTEMS / TEST STAND. Po třiceti letech působení máme bohaté reference, odborné zkušenosti a můžeme tak nabídnout stabilní kvalitu našich služeb na vysoké úrovni. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobé vztahy postavené na profesionalitě a vzájemné důvěře.

Partex ariane

Partex znamená především široký sortiment výrobků, který je přizpůsoben potřebám i těch nejnáročnějších uživatelů. Naše výrobky se již dlouhá léta těší důvěře širokého okruhu odběratelů. To vše díky nejvyšší kvalitě zpracování, která je zvláště důležitá v průmyslu. Naše štítky se velmi často používají v potravinářském, stavebním, chemickém průmyslu a v dopravě. 

PZK international cooperations

Meti  aktivity společnosti PZK BRNO a.s. patří : Velkoobchod - zabezpečujeme dodávky elektrotechnických materiálů předních evropských výrobců, které výhradně zastupujeme v České republice a na Slovensku; Permanentní magnety - zajišťujeme zakázkovou výrobu a provádíme výstupní kontrolu permanentních magnetů na bázi vzácných zemin; Zkušebnictví - v naši akreditované laboratoři testujeme magnetické parametry magnetů; Výroba - zabezpečujeme výrobní proces a vývoz českých výrobků strojírenského a elektrotechnického průmyslu

Roxtec CZ

Švédská společnost Roxtec vyrábí pokročilá modulární těsnění pro kabelové a potrubní prostupy. Díky rozebíratelnosti prostupů a možnosti individuálně upravit každý těsnění modul je celkové řešení vysoce flexibilní. Těsnění nabízí kombinovanou ochranu před celou řadou rizik – je vodotěsné, plynotěsné, nehořlavé, odolné vůči škůdcům a hlodavcům, prachotěsné, době odolává vibracím, atd. Vyrábíme je i ve variantách pro prostředí s nebezpečím výbuchu či EMC – prostup může být pospojovaný a uzemněný, případně EMC stíněný.  Široká škála různých typů zastěnění nabízí ideální řešení pro všechny aplikace. Více na stránkách www.roxtec.cz.

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty používaných v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 200 °C, průměr odporových snímačů teploty již od 1 mm a u termočlánků od 0,5 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače vlhkosti, snímače CO2, snímače hladiny a snímače proudění. Od roku 2015 prezentujeme na našich stránkách také indukční snímače a optické snímače hladiny.

ŠPONDR CMS, spol. s r. o.

ŠPONDR CMS je pro ČR a SR výhradním dodavatelem produktů globálně působící firmy  BijurDELIMON, výrobce mazací techniky pro všechna odvětví průmyslu. V oblasti mazání okolků kolejových vozidel jsou námi dodávané produkty charakterizovány především kvalitním a odolným provedením jednotlivých prvků, bezúdržbovým provozem a unikátní konstrukcí, která zamezuje zasychání maziva v systému i při delším odstavení z provozu. Instalace vhodného a hlavně spolehlivého systému mazání okolků i ošetření hlavy kolejnice (ToR), prodlužuje životnost kola až trojnásobně, čímž výrazně šetří náklady na opravu kol i s ní související odstávku vozidla. 

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o. již více než 20 let poskytuje výjimečná softwarová řešení, mimo jiné i platformu Engineering Base, pomocí kterých pomáháme zrychlit proces vývoje produktu nebo zařízení a následně zefektivnit tvorbu a správu vaší elektro a procesní dokumentace. Pro dodávané systémy nabízíme nejen kompletní technické i obchodní činnosti zahrnující analýzu nasazení vybraného systému a jejich implementaci, ale i školení, servis či služby v oblasti inženýringu jako tvorbu firemních standardů apod. Mezi naše největší zákazníky patří E.ON Distribuce, UNIPETROL, ABB, ŠKODA TRANSPORTATION, TATRA TRUKCS, ZETOR TRACTORS a jiné.

TGM

TGM Lightweight Solutions GmbH. Výrobky našich zákazníků vytvářet lehčí a energeticky výhodnější s minimálními nároky na náklady a čas. Poradenská firma z Berlína, specializující se na hmotnostní management v automobilovém a lodním průmyslu, v oblasti kolejových vozidlech a v letectví již 25 let.  Oblasti podnikání  

-Technické poradenství
-Těžiště: lehké konstrukce  
-Výzkum a vývoj
-Vývoj Softwaru/IT:

  WDT (Weight data tool©)

www.tgm.solutions/en; www.rsconsult.cz

TRAIN SERVICE consulting, s.r.o.

Naša spoločnosť má svojho zákazníka, Vás, vždy na prvom mieste. Naším poslaním je zabezpečovať maximálny konfort, zábavu, spoločnosť a radosť z cestovania vlakom a spoznávania nových kútov sveta. Tešíme sa na Vás!

TTC MARCONI

TTC MARCONI působí od roku 1993 na evropských telekomunikačních trzích jako systémový integrátor a významný dodavatel komunikačních sítí nové generace zejména pro oblasti energetiky, telekomunikací, dopravy, veřejné správy, obrany a bezpečnosti. Hlavní zastoupení prostřednictvím poboček má TTC MARCONI na Slovensku, na Ukrajině a v Rusku.

Turck, s.r.o.

Společnost Turck je globálním partnerem pro průmyslovou automatizaci v mnoha průmyslových odvětvích. S našimi digitálně propojenými řešeními pro efektivní automatizační systémy jsme jedním z průkopníků Průmyslu 4.0 a IIoT. Jako specialista na technologie inteligentních senzorů a decentralizovanou automatizaci přináší Turck inteligenci do strojů a zajišťuje spolehlivou detekci, přenos a zpracování příslušných produkčních dat - od senzoru po cloud - nejen s robustními I / O řešeními v IP67, ale také s uživatelsky přátelským software a službami.

UniControls

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. 

WIKOV

Společnost Wikov působí ve strojírenství více než 130 let. Přes 100 let jsme tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi nám umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry.

ZANVI TRADE s. r. o.

Společnost ANVI TRADE, s. r. o., byla založena v roce 1994, kdy začala v České republice výhradně zastupovat anglického výrobce protiskluzových podlahovin ALTRO Ltd. Za dobu svého úspěšného působení rozšířila firma nabízené portfólium výhradně zastupovaných značek o širokou škálu dalších kvalitních podlahovin značek AMTICO, SPACIA, RIKETT, WESTEX, dále o lepidla, tmely a další výrobky stavební chemie BOSTIK a v neposlední řadě i o profesionální podlahářské nářadí FRIESS-TECHNO-PROFI a úklidovou techniku SYR.

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 8.ročník

24.4.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 7.ročník

19.4.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 6.ročník

15.6.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 4.ročník

17.6.2020 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 3.ročník

17.4.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 2.ročník

25.4.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX