Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 17. 6. 2020 v Brně v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno ).

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel  

■ Krizový management firem - Podpora firem, hrozby, příležitosti

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a železniční infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference : 

8:00 - 9:00  Registrace účastníků

9:00 - Slavnostní zahájení,  Plenární zasedání :  

9:05 – 11:00  Strategie rozvoje železniční dopravy v ČR 

 • Ing. Zdeněk Jelínek, Náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy, Ministerstvo dopravy ČR  ( v jednání ) 

Rozvoj  železniční infrastruktury, Připravované projekty v ČR  

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA , Vedoucí odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství    

Strategie rozvoje společnosti České dráhy 

 • Ing. Patrik Horný, náměstek GŘ ČD, a.s. pro ekonomiku , České dráhy  

Trendy kolejových vozidel, Inovace, Nové technologie, Zkušenosti, Názory, Prezentace představitelů výrobců kolejových vozidel 

 • Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 
 • Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 
 • Bc. Josef Gulyás, Generální ředitel společnosti CZ LOKO 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45  Strategický restart podniků v období po koronakrizi. Jak přepnout z krizového řízení podniků do režimu zotavení a případně i strategického rozvoje. Názory a zkušenosti krizového a restrukturalizačního manažera

 • Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M,  Viceprezident České asociace interim managementu, Poradce presidenta sdružení automobilového průmyslu a člen nadnárodní Turnaround Management Association

Inovace a vývoj komponentů pro kolejová vozidla 

 • Ing. Jaromír Hájek, MBA, Obchodní ředitel skupiny WIKOV
 • Ing. Zdeněk Macháček, DAKO-CZ, a.s. 

Trendy v odvětví kolejové dopravy ve světě, Trendy Fúzí a akvizic  

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK  

Perspektivy odvětví, Příležitosti, Hrozby, Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel, Názory a zkušenosti  

 • Diskuse

12:45 – 13:30    Oběd 

13:30 – 14:45  Vývoj odvětví kolejových vozidel v Rakousku a příležitosti spolupráce

 •  Ing. Martin Žák, Vedoucí kanceláře, Rakouské velvyslanectví

Trendy průmyslové automatizace, Možnosti snižování nákladů 

 • Ing. Petr Doubek, Product manager, Turck, s.r.o.

Podpora vývoje a plánování výroby v odvětví kolejové dopravy

 • Ing. Josef Fritschka, Výkonný ředitel, CEO, TECHNODAT Elektro, s.r.o.

COVID III, Možnosti  financování inovací a projektů v odvětví kolejové dopravy 

 •  Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s. 

14:45  – 15:00  Přestávka na kávu

15:00 – 16:00    Plánovaný rozvoj kolejové dopravy,  Názory a zkušenosti, Diskuse 

Pozvaní hosté představitelé : 

Ministerstva dopravy ČR a Slovenska, České dráhy,  SŽDC, ZSSK, Zástupci krajů, Dopravních podniků, Společností RegioJET, LeoExpress  a  představitelé dalších regionů, měst a společností

 

16:00  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola,

Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 3.ročník

17.4.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 2.ročník

25.4.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX