Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 17. 6. 2020 v Brně v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno ).

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel  

■ Krizový management firem - Podpora firem, hrozby, příležitosti

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a železniční infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference : 

8:00 - 9:00  Registrace účastníků

9:00 - Slavnostní zahájení,  Plenární zasedání :  

9:05 – 11:00  Strategie rozvoje železniční dopravy v ČR 

 • Ing. Zdeněk Jelínek, Náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy, Ministerstvo dopravy ČR  ( v jednání ) 

Rozvoj  železniční infrastruktury, Připravované projekty v ČR  

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA , Vedoucí odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství    

Strategie rozvoje společnosti České dráhy 

 • Ing. Patrik Horný, náměstek GŘ ČD, a.s. pro ekonomiku , České dráhy  

Trendy kolejových vozidel, Inovace, Nové technologie, Zkušenosti, Názory, Prezentace představitelů výrobců kolejových vozidel 

 • Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 
 • Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 
 • Bc. Josef Gulyás, Generální ředitel společnosti CZ LOKO 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45  Strategický restart podniků v období po koronakrizi. Jak přepnout z krizového řízení podniků do režimu zotavení a případně i strategického rozvoje. Názory a zkušenosti krizového a restrukturalizačního manažera

 • Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M,  Viceprezident České asociace interim managementu, Poradce presidenta sdružení automobilového průmyslu a člen nadnárodní Turnaround Management Association

Inovace a vývoj komponentů pro kolejová vozidla 

 • Ing. Jaromír Hájek, MBA, Obchodní ředitel skupiny WIKOV
 • Ing. Zdeněk Macháček, DAKO-CZ, a.s. 

Trendy v odvětví kolejové dopravy ve světě, Trendy Fúzí a akvizic  

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK  

Perspektivy odvětví, Příležitosti, Hrozby, Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel, Názory a zkušenosti  

 • Diskuse

12:45 – 13:30    Oběd 

13:30 – 14:45  Vývoj odvětví kolejových vozidel v Rakousku a příležitosti spolupráce

 •  Ing. Martin Žák, Vedoucí kanceláře, Rakouské velvyslanectví

Trendy průmyslové automatizace, Možnosti snižování nákladů 

 • Ing. Petr Doubek, Product manager, Turck, s.r.o.

Podpora vývoje a plánování výroby v odvětví kolejové dopravy

 • Ing. Josef Fritschka, Výkonný ředitel, CEO, TECHNODAT Elektro, s.r.o.

COVID III, Možnosti  financování inovací a projektů v odvětví kolejové dopravy 

 •  Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s. 

14:45  – 15:00  Přestávka na kávu

15:00 – 16:00    Plánovaný rozvoj kolejové dopravy,  Názory a zkušenosti, Diskuse 

Pozvaní hosté představitelé : 

Ministerstva dopravy ČR a Slovenska, České dráhy,  SŽDC, ZSSK, Zástupci krajů, Dopravních podniků, Společností RegioJET, LeoExpress  a  představitelé dalších regionů, měst a společností

 

16:00  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola,

Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

01 Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.  

2Stadler

Stadler vyrábí kolejová vozidla již více než 75 let. Pro zákazníky, kteří se mohou spolehnout na spolehlivost, přesnost a prvotřídní služby. Krok za krokem vždy děláme maximum, aby cestující po celém světě dorazili bezpečně, rychle a pohodlně do svého cíle.

3 CZ LOKO

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizujeme pro naše zákazníky projekty v těchto oborech: výroba nových kolejových vozidel;modernizace kolejových vozidel, opravy kolejových vozidel, záruční a pozáruční servis kolejových vozidel, oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel, projekce, výpočty, simulace, zkoušení, schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU, pronájem kolejových vozidel, související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti.

ACRI

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

EKOKLIMA A/C

Groz-Beckert

Gumex

Firma GUMEX, spol. s r.o. je rodinná firma, založená roku 1994 v České republice. Od roku 2006 působí dceřiná společnost GUMEX SK, spol. s r.o. také na Slovensku.Naše služby poskytujeme ve Strážnici, Brně, Praze, Hradci Králové, Bratislavě, Žilině, Zvolene a v Košicích. Pečujeme o více než 12 tisíc zákazníků z řad firem a živnostníků. V České a Slovenské republice zaměstnáváme více než 150 lidí. Disponujeme skladovými, výrobními a provozními plochami o rozloze větší než 13 000 m2.

 

Hajdik

HAJDIK a.s. (dříve LAKOVNA HAJDÍK s.r.o.) je ryze česká firma, která se zabývá kompletní péčí o povrchovou úpravu. Jsme plně certifikovaným dodavatelem společností patřících ke špičce ve svých oborech. Na trhu působíme již od roku 1989 a pod rukama nám prošla spousta specifických a náročných zakázek, díky kterým jsme získali neocenitelné zkušenosti. Přesvědčte se o našich službách i Vy!

LIEBHERR

PZK international cooperations

Meti  aktivity společnosti PZK BRNO a.s. patří : Velkoobchod - zabezpečujeme dodávky elektrotechnických materiálů předních evropských výrobců, které výhradně zastupujeme v České republice a na Slovensku; Permanentní magnety - zajišťujeme zakázkovou výrobu a provádíme výstupní kontrolu permanentních magnetů na bázi vzácných zemin; Zkušebnictví - v naši akreditované laboratoři testujeme magnetické parametry magnetů; Výroba - zabezpečujeme výrobní proces a vývoz českých výrobků strojírenského a elektrotechnického průmyslu

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty používaných v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 200 °C, průměr odporových snímačů teploty již od 1 mm a u termočlánků od 0,5 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače vlhkosti, snímače CO2, snímače hladiny a snímače proudění. Od roku 2015 prezentujeme na našich stránkách také indukční snímače a optické snímače hladiny.

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o. již více než 20 let poskytuje výjimečná softwarová řešení, mimo jiné i platformu Engineering Base, pomocí kterých pomáháme zrychlit proces vývoje produktu nebo zařízení a následně zefektivnit tvorbu a správu vaší elektro a procesní dokumentace. Pro dodávané systémy nabízíme nejen kompletní technické i obchodní činnosti zahrnující analýzu nasazení vybraného systému a jejich implementaci, ale i školení, servis či služby v oblasti inženýringu jako tvorbu firemních standardů apod. Mezi naše největší zákazníky patří E.ON Distribuce, UNIPETROL, ABB, ŠKODA TRANSPORTATION, TATRA TRUKCS, ZETOR TRACTORS a jiné.

Turck, s.r.o.

Společnost Turck je globálním partnerem pro průmyslovou automatizaci v mnoha průmyslových odvětvích. S našimi digitálně propojenými řešeními pro efektivní automatizační systémy jsme jedním z průkopníků Průmyslu 4.0 a IIoT. Jako specialista na technologie inteligentních senzorů a decentralizovanou automatizaci přináší Turck inteligenci do strojů a zajišťuje spolehlivou detekci, přenos a zpracování příslušných produkčních dat - od senzoru po cloud - nejen s robustními I / O řešeními v IP67, ale také s uživatelsky přátelským software a službami.

WIKOV

Společnost Wikov působí ve strojírenství více než 130 let. Přes 100 let jsme tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi nám umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry.

ZANVI TRADE s. r. o.

Společnost ANVI TRADE, s. r. o., byla založena v roce 1994, kdy začala v České republice výhradně zastupovat anglického výrobce protiskluzových podlahovin ALTRO Ltd. Za dobu svého úspěšného působení rozšířila firma nabízené portfólium výhradně zastupovaných značek o širokou škálu dalších kvalitních podlahovin značek AMTICO, SPACIA, RIKETT, WESTEX, dále o lepidla, tmely a další výrobky stavební chemie BOSTIK a v neposlední řadě i o profesionální podlahářské nářadí FRIESS-TECHNO-PROFI a úklidovou techniku SYR.

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 8.ročník

24.4.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 7.ročník

19.4.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 6.ročník

15.6.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 5.ročník

15.6.2021 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 3.ročník

17.4.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 2.ročník

25.4.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX