Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma :

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě 


která se koná dne 17. 6. 2020 v Brně v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno ).

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 

■ Očekávaný vývoj rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR a ve světě v období nástupu VRT a nových technologií

■ Zkušenosti a názory představitelů odvětví kolejových vozidel 

■ Podpora rozvoje, inovací a nových technologií výrobců a dodavatelů kolejových vozidel

■ Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel  

■ Krizový management firem - Podpora firem, hrozby, příležitosti

■ Inovace a nové technologie v odvětví kolejové dopravy

■ Využití moderních technologií v odvětví kolejové dopravy

■ Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Plánované rozšiřování kolejové dopravy, Připravované projekty v ČR a ve světě

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje ) a jejich dodavatelů, výrobců dílů, příslušenství, technologií, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji odvětví kolejových vozidel a železniční infrastruktury.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference : 

8:00 - 9:00  Registrace účastníků

9:00 - Slavnostní zahájení,  Plenární zasedání :  

9:05 – 11:00  Strategie rozvoje železniční dopravy v ČR 

 • Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka, Ministerstvo dopravy ČR  ( v jednání ) 

Rozvoj  železniční infrastruktury, Připravované projekty v ČR  

 • Bc. Jiří Svoboda, MBA, Generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství    

Strategie rozvoje společnosti České dráhy a.s. 

 • Bc. Václav Nebeský, Předseda představenstva, České dráhy, a.s.  

Trendy kolejových vozidel, Inovace, Nové technologie, Zkušenosti, Názory, Prezentace představitelů výrobců kolejových vozidel 

 • Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 
 • Ing. Petr Brzezina, MBA, Prezident, předseda představenstva, Skupina Škoda Transportation ( v jednání ) 
 • Ing. Bohumír Kráčmar, Jednatel společnosti, Stadler Praha, s.r.o. 
 • Ing. Kamil Nosál, Generální ředitel,  Bombardier Czech Republic
 • Bc. Josef Gulyás, Generální ředitel společnosti CZ LOKO 

Trendy a očekávaný vývoj odvětví kolejové dopravy v ČR a ve světě 

 • Ing. Tomáš Kozelský, Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna 

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45   Inovace a vývoj komponentů a služeb pro kolejová vozidla 

 • Ing. Jaromír Hájek, MBA, Obchodní ředitel skupiny WIKOV
 • Ing. Zdeněk Macháček, DAKO-CZ, a.s. 
 • Další společnost v jednání

Strategický restart podniků v období po koronakrizi. Jak přepnout z krizového řízení podniků do režimu zotavení a případně i strategického rozvoje. Názory a zkušenosti krizového a restrukturalizačního manažera

 • Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M,  Viceprezident České asociace interim managementu, Poradce presidenta sdružení automobilového průmyslu a člen nadnárodní Turnaround Management Association

 

Trendy v odvětví kolejové dopravy ve světě, Trendy Fúzí a akvizic  

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK  

Perspektivy odvětví, Příležitosti, Hrozby, Dopad koronaviru na odvětví kolejových vozidel, Názory a zkušenosti  

 • Diskuse

12:45 – 13:30    Oběd 

13:30 – 15:00   Podpora inovací, investic a exportu odvětví kolejových vozidel

 • Ing. Pavel Chovanec, Ředitel divize investic, Agentura CzechInvest
 • Ing. Milan Ráž, Ředitel sekce služeb pro exportéry, Agentura CzechTrade  ( v jednání )

Inovace, nové technologie a výrobky a služby dodavatelů a partnerů kolejových vozidel 

 • Řečníci a společnosti v jednání 

Trendy průmyslové automatizace, Možnosti snižování nákladů 

 • Ing. Petr Doubek, Product manager, Turck, s.r.o.

Podpora vývoje a plánování výroby v odvětví kolejové dopravy

 • Ing. Josef Fritschka, Výkonný ředitel, CEO, TECHNODAT Elektro, s.r.o.

Trendy financování inovací a projektů v odvětví kolejové dopravy 

 •  Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s. 

Rozvoj infrastruktury pro kolejová vozidla, Nové technologie, Inovace, Trendy, Zkušenosti

 • Řečníci a společnosti v jednání

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:00    Plánovaný rozvoj kolejové dopravy,  Názory a zkušenosti, Diskuse 

Pozvaní hosté představitelé : 

Ministerstva dopravy ČR a Slovenska, České dráhy,  SŽDC, ZSSK, Zástupci krajů, Dopravních podniků, Společností RegioJET, LeoExpress  a  představitelé dalších regionů, měst a společností

 

16:00  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola,

Věříme, že konference bude pro představitele kolejového průmyslu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

Informace pro účastníky:

Přihlášky budou přijímány dle pořadí do vypršení kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí  3.900 Kč na osobu (4.719 Kč včetně DPH).  Pro 2 a více účastníků z jedné společnosti činí zvýhodněný účastnický poplatek 3.400 Kč na osobu (4.114 Kč včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení a závěrečného pohoštění s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě.

Poplatek poukažte prosíme nejpozději do  12. 6. 2020 na účet u České spořitelny, Účet: 2052770399/0800  Variabilní s.: IČO společnosti

Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 3.ročník

17.4.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 2.ročník

25.4.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno, Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX