CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník


Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 10.ročník odborné konference na téma : 
          
CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem

která se koná dne 19.6.2013 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

  • Podpora investic a financování růstu hodnoty firem
  • Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
  • IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
  • Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
  • Současné trendy stanovení hodnoty firmy
  • Právní aspekty při financování expanze firem
  • Financování růstu hodnoty firmy
  • Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
  • Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů 

Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na rozvoj firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jaké jsou trendy oceňování hodnoty firem apod. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů. 
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org

Konference se koná s podporou
CVCA


Partneři
Bibby Financial Services, a.s. Business Angels Club Start-up Havel & Holásek Microsoft Patria Corporate Finance, a.s. REDBAENK s.r.o. UniCredit Bank Zlaré rezervy


Mediální partneři
Brno Business Investiční magazín 

Hlavní menu