Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5. ročník odborné konference na téma

 "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a na Slovensku",

která se koná dne  26. 3. 2014 v Brně hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu
 • Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu
 • Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
 • Řízení kvality, výkonnosti a rizik v potravinářském průmyslu
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Optimalizace výrobních nákladů v potravinářském  průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 •  Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 •  Nové technologie v potravinářském průmyslu
 •  Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
 • Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji potravinářského průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail :
mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference : 
 
9:00 - Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 10:45  Strategie pro růst českého potravinářství, Trendy a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, Podpora rozvoje potravinářského průmyslu,  Kvalita potravin, Potravinová bilance,  Názory a zkušenosti,  Diskuse
 
 • Ing. Marian Jurečka, Ministr zemědělství
 • Ing. Miloš Jirovský,  1.náměstek ředitele,  Státní zemědělský intervenční fond
 • Ing. Tomáš Kreutzer,  Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU, Potravinářská komora České republiky 
 • Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby pro potravinářský průmysl, KPMG Česká republika 
 
Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) z pohledu SZPI
 • Ing. Martin Klanica, Ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
  
10:45  – 11:00  Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:45  Úspěšné strategie výrobců potravin, Názory a zkušenosti, Exportní zkušenosti, Diskuse 
 • Ing. Martin Štrupl, Generální ředitel, Hamé, a.s. 
 • Jiří Mikšovský, Vedoucí  logistiky ve společnosti PENAM, a.s.
 • Milan Svoboda, Majitel společnosti SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o.
 
 
Trendy odvětví obchodu, Požadavky na dodavatele, Standardy kvality, Jak společně uspět, Názory a zkušenosti, Diskuse 
 • Ing. Marta Nováková, Head of Quality Assurance, Makro Cash & Carry ČR  
 • Ing. Pavel Mikoška, CSc., Ředitel pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business,   AHOLD Czech Republic
 • Jaroslaw Szczypka,, Generální ředitel, Billa ČR/SR  ( v jednání )
 
 
Tři nejzávažnější problémy potravinářů v roce 2014: Alergeny, označování a množství potraviny  
 • Ing. Jozef Kerekréty, Auditor pro potravinářské standardy, Lloyd's Register EMEA
 
 
12:45 – 13:30    Oběd
 
13:30 – 15:30   Rizika a výzvy potravinářských firem  
 • Ing. Julius Kudla, Vedoucí organizační složky a generální ředitel, Euler Hermes Europe SA, organizační složka
 
Financování inovačních projektů a podpora financování potravinářských firem 
 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s.
 
Trendy fůzí a akvizic v potravinářském průmyslu
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK
 
Zavádění inovací a zvyšování produktivity potravinářských firem
 • Ing. Vilém Patloka, Ředitel společnosti, SC&C Partner
 
Facility management – možnosti snižování nákladů
 • Ing. Otakar Kvapil, Jednatel společnosti ATALIAN KAF Facility s.r.o.,
 
Zvyšování efektivnosti v dodavatelsko odběratelských vztazích
 • Ing. David Reichel, Ředitel divize eBusiness, společnosti CCV Informační systémy 
 
 
15:30  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola
 
 
Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji potravinářských firem.
 
 
V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů potravinářských firem, dodavatelů,  partnerů a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu. Současně bude v oddělených prostorách probíhat představení rakouských firem s cílem navázání spolupráce s firmami v ČR a na Slovensku.
 
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 10. ročník

5.6.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem