Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 10. ročník odborné konference na téma

 "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě",

která se koná dne  5. 6. 2019 v Brně hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu 
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu a obchodu 
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Kvalita a bezpečnost potravin, Trendy certifikace 
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů, Zpracování odpadu
■ Zavádění inovací, nových technologií a podpora vývoje nových výrobků
■ Industry 4.0., Zvyšování produktivity a efektivnosti v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie a služby v potravinářském průmyslu a obchodu 
■ Exportní zkušenosti a příležitosti, Trendy ziskovosti, fůzí a akvizicí v potravinářském průmyslu

■ Trendy nákupních zvyklostí v České republice

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů  a podpůrných společností v potravinářském průmyslu


Cílem konference je podpora rozvoje potravinářských firem a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a zavádění nových technologií a služeb firem v potravinářském průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

9:30 – 11:00   Strategie pro růst českého potravinářství   

 • Ing. Martin Štěpánek,  Ředitel potravinářského odboru, Ministerstvo zemědělství

Trendy potravinářského průmyslu, Kvalita potravin, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Ing. Jindřich Pokora, Ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 • Ing. Miroslav Koberna, CSc.,  Ředitel pro programování a strategii, PK ČR 

Trendy potravinářského průmyslu v ČR a ve světě 

 • Ing. Radek Novák, Ekonomické a strategické analýzy, EU Office / Knowledge Centre, Česká spořitelna  

Trendy nákupních zvyklostí v České republice 

 • Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby v potravinářství, KPMG Česká republika  

Trendy a řízení rizik potravinářských firem 

 • Jaroslav Obdržálek, EULER HERMES SA, organizační složka  

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu 

11:15  – 13:00  Strategie a zkušenosti výrobců potravin, Inovace a nové technologie, Budování značky, Obaly a odpady, Názory a zkušenosti, Diskuse,  

 • Martin Dolský, MSc., Marketingový ředitel, PENAM a.s.    
 • Ing. Jana Blecherová, Nestlé Česko s.r.o.    

Trendy robotizace a automatizace v potravinářském průmyslu 

 • Marek Hykl, FANUC Czech s.r.o.

Podpora robotizace, automatizace a inovací v potravinářském průmyslu  

 • Jiří Samek, Stäubli Systems

Mikrovlnná zařízení v potravinářské výrobě  

 • Martin Hošek, Managing director, UTILY, s.r.o

Kontrola bezpečnosti potravin  

 • Petr Hodic, UTILY, s.r.o.

Trendy a inovace obalů v potravinářském průmyslu  

 • Lukáš Jírovec, Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.  

13:00  – 13:45  Oběd 

13:45 – 15:00 Trendy a výhledy jednotlivých potravinářských oborů, Diskuse  

 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  
 • Představitelé potravinářských společností a oborových svazů Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.  

Diskusní panel 

15:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola Neformální setkání a diskuse  

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem