Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. ročník odborné konference na téma

 "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě",

která se koná dne  13. 6. 2018 v Brně hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu 
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu a obchodu 
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Kvalita a bezpečnost potravin, Trendy certifikace 
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů 
■ Zavádění inovací, nových technologií a podpora vývoje nových výrobků
■ Industry 4.0., Zvyšování produktivity a efektivnosti v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie v potravinářském průmyslu a obchodu 
■ Exportní zkušenosti a příležitosti, Trendy ziskovosti, fůzí a akvizicí v potravinářském průmyslu

■ Trendy nákupních zvyklostí v České republice

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů  a podpůrných společností v potravinářském průmyslu


Cílem konference je podpora rozvoje potravinářských firem a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a zavádění nových technologií a služeb firem v potravinářském průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:30 - 9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání,  Představení výrobků a služeb účastníků konference

9:30 - Slavnostní zahájení

9:30 – 11:00  Strategie pro růst českého potravinářství, Trendy potravinářského průmyslu, Podpora rozvoje potravinářského průmyslu a obchodu,  Kvalita potravin, Názory a zkušenosti,  Diskuse

 •         Ing. Jindřich Fialka, Ředitel potravinářského odboru, Ministerstvo zemědělství  
 •         Ing. Miroslav Koberna, CSc., Ředitel pro programování a strategii PK ČR

Trendy potravinářského průmyslu v ČR a ve světě

 •         Ing. Radek Novák, Ekonomické a strategické analýzy, EU Office / Knowledge Centre, Česká spořitelna, a.s. 

Nákupní zvyklosti v České republice

 •         Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby v potravinářství, KPMG Česká republika 

Trendy a řízení rizik potravinářských firem

 •         Jaroslav Obdržálek, EULER HERMES SA, organizační složka

Řízení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti ve společnosti Penny Market 

 •         Ing. Petr Baudyš,  Vedoucí oddělení kvality (QS), Penny Market s.r.o.

Diskuse

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:45   Úspěšné strategie výrobců potravin, Zavádění inovací, Názory a zkušenosti, Diskuse,

 •         Ing. Ivan Flek, Generální ředitel, United Bakeries a.s.
 •         Ing. Jana Blecherová, Nestlé Česko s.r.o. 
 •         Ing. Milan Pech, Generální ředitel / CEO, AG FOODS Group a. s.      

Praktické zkušenosti s implementací a využitím automatizace a smart technologií ve výrobním procesu                                                 

 •          Ing. Ondřej Koucký, Ředitel Pivovaru Starobrno

 

12:45  – 13:30    Oběd

 

13:30  – 15:30   Marketingová komunikace společnosti Hamé, Názory a zkušenosti

 •         PhDr. Petr Kopáček, PR manager, Hamé s.r.o. 

Trendy robotizace a automatizace v potravinářském průmyslu 

 •         Ing. Michal Schmidl, FANUC Czech s.r.o. & Klimasoft s.r.o.

Možnosti energetických úspor potravinářských firem

 •         Arne Springorum, CEO, QUEST program director, Jednatel, HE Consulting s.r.o.        

Instalační řešení v potravinářském průmyslu v rámci inovací a optimalizací

 •         Ing. Vladimír Schnurpfeil, Jednatel společnosti Murrelektronik CZ, spol. s r.o.

RTG kontrola potravin

 •         Ing. Martin Hosek, Managing director, UTILY, s.r.o.

Zvyšování produktivity a efektivnosti v potravinářském průmyslu

 •         Ing. Vladimír Bartoš, Ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a.s.

Technologické trendy pro zvyšování efektivity skladování

 •        Ing. Tomáš Kormaňák, Produktový manažer LOKIA WMS ve společnosti CCV Informační systémy 

Zkušenosti potravinářské firmy se zaváděním inovací a vstupem na další trhy 

 •         Petr Opletal, Jednatel společnosti MEDMORAVIA s.r.o.

Diskuse 

15:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Neformální setkání a diskuse,  

 

Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu a obchodu přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji odvětví.

 

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 10. ročník

23.5.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem