Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 7. ročník odborné konference na téma

 "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství",

která se koná dne  6. 4. 2016 v Brně hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v potravinářském průmyslu
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů
■ Zavádění inovací a podpora vývoje nových výrobků
■ Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
■ Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit, Exportní příležitosti

■ Financování růstu, exportu a inovací, fůze a akvizice
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, zemědělství, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a exportu potravinářského průmyslu a zemědělství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :  

9:00 - Slavnostní zahájení  

9:05 – 10:45 Strategie pro růst českého potravinářství a zemědělství , Trendy a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, Podpora rozvoje a exportu potravinářského průmyslu  a zemědělství,  Kvalita potravin, Potravinová bilance,  Zajištění kurzových rizik, Názory a zkušenosti,  Diskuse

 • Ing. Jiří Šír, Náměstek pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenstsví, Ministerstvo zemědělství 
 • Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ředitel, Sekce správních činností, Státní zemědělský intervenční fond
 • Ing. Martin Klanica, Ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 • Ing. Miroslav Koberna, CSc., Ředitel pro programování a strategii, Potravinářská komora České republiky 

 • Ing. Radomil Doležal, MBA, Generální ředitel, Agentura CzechTrade

 • Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby pro potravinářský průmysl, KPMG Česká republika

 • Ing. Miroslav Novák, Hlavní analytik, AKCENTA CZ a.s.

10:45 – 11:00  Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Zkušenosti a názory představitelů potravinářských firem, Úspěšné strategie, Zavádění inovací a nových technologií, Exportní zkušenosti, Diskuse

Zkušenosti velké potravinářské firmy :   

 • Ing. Martin Štrupl, Generální ředitel, Hamé, a.s. 

Zkušenosti střední potravinářské firmy 

 • Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., Steinhauser, s.r.o. 

Zkušenosti malé potravinářské firmy 

 • Petr Opletal, Jednatel společnosti, MEDMORAVIA s.r.o.

Autenticita potravin - Prevence padělávání 

 • Ing. Jozef Kerekréty, Auditor pro potravinářské standardy, Lloyd's Register EMEA  

Trendy odvětví obchodu, Požadavky na dodavatele, Příležitosti spolupráce, Jak společně uspět, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Mgr. Lukáš Němčík, Manažer skupiny COOP  

 • Ing. Jan Žák, Ředitel nákupu, Makro Cash & Carry ČR

 • Ing. Pavel Mikoška, CSc., Ředitel pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business,   AHOLD Czech Republic 

 • Ing. Petr Chmelař, Vedoucí Category managementu čerstvých potravin, Globus ČR

 

12:30 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:00    Podpora rozvoje firem v potravinářském průmysly a zemědělství 

Facility management – možnosti snižování nákladů

 • Ing. Jan Talášek - CAFM a IT specialista,  ATALIAN

Financování inovačních projektů,  růstu a exportu potravinářských a zemědělských firem  

 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s. 

Podpora exportu potravinářských firem na asijské trhy, Exporní příležitosti 

 • Jiří Nestával, Prezident Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora 

Zvyšování efektivnosti v dodavatelsko odběratelských vztazích 

 • David Reichel, Ředitel divize eBusiness, CCV Informační systémy

Ziskovost potravinářského průmyslu, Trendy fůzí a akvizic 

 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK

 

15:00 – 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:30   Nové technologie pro potravinářský průmysl a zemědělství

Podpora robotizace a automatizace v potravinářském průmyslu 

 • Ing. Marek HyklFANUC Czech s.r.o. 

Optický třídič SEA CHROME 

 • Dr. Ing. Vladimír Náplava, Jednatel společnosti NAVZAS s.r.o., 

Inovatívne technológie pre vyššiu kvalitu a bezpečnosť potravín

 • Ondrej Mikla, Sales Manager and Technology Adviser, MOBSTECH spol. s r. o.

 

 

Závěrečná diskuse, Názory a zkušenosti

 • Představitelé odvětvových svazů a komor

 

16:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola  (1. cena  Víkendový pobyt v Alpách v hotelu ALPENHOF pro dvě osoby, další ceny věnované partnery konference ).

 

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů potravinářských firem, zemědělství, obchodu, partnerů a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu.

Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu, zemědělství a obchodu přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji daných odvětví.

 

Motto konference : Export, Inovace a Partnerství mezi potravinářstvím, zemědělstvím a obchodem

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 10. ročník

5.6.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem