Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 3.ročník odborné konference na téma:

\"OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ OBCHODU A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU\"

která se koná dne 4. 6. 2009 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy konference:

 • Trendy v odvětví obchodu a potravinářského průmyslu v ČR a na Slovensku
 • Názory a zkušenosti představitelů odvětví obchodu a potravinářských firem
 • Úspěšné strategie expanze maloobchodních řetězců a potravinářských firem
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Možnosti úspory nákladů v dodavatelských řetězcích
 • Řízení kvality
 • Řízení značky, Efektivní marketing obchodních firem
 • Představení nových technologií a potravinářských výrobků
 • Trendy a možnosti financování
 • Spolupráce obchodních řetězců, maloobchodu, potravinářských firem a společností podporujících jejich rozvoj

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů obchodních řetězců, maloobchodu, potravinářských firem a společností podporujících rozvoj obchodu a potravinářského průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 10:30 Podpora rozvoje potravinářské výroby, Příležitosti finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů, Diskuse

 • Ing. František Sládek, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR, Vrchní ředitel sekce potravinářských výrob
 • Mgr. Ondřej Mareček, PGRLF a.s.
 • Ing. Zuzana Bílá, Státní zemědělský intervenční fond

Trendy v odvětví obchodu, Úspěšné strategie, Standardy kvality, Názory a zkušenosti, Diskuse

 • Ing. Petr Vyhnálek, Generální ředitel, Globus ČR

Možnosti úspory nákladů v dodavatelských řetězcích

 • Ing. Daniel Kožený, KPMG Česká Republika

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 Názory a zkušenosti představitelů maloobchodu, Požadavky na dodavatele, Možnosti spolupráce, Diskuse

 • Miloš Škrdlík, Jednatel, Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.
 • Ing. Zdeněk Linhart, Ředitel, Maloobchodní řetězec Žabka, a.s.
 • Ing. Ladislav Novoměstský, Ředitel, Družstvo CBA CZ

Případová studie úspěšné potravinářské firmy „Emco – úspěšná cesta od distributora k výrobci“.

 • Ing. Jana Vyskočilová, Ředitelka společnosti Emco spol. s r. o.

Nejnovější trendy elektronické komunikace odběratelů a dodavatelů

 • Ing. David Reichel, ředitel divize e-Business, společnost CCV Informační systémy

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 16:00 Standardy kvality

 • Ing. Pavel Mikoška, Ředitel oddělení kvality AHOLD Czech Republic

Trendy financování pomocí factoringu

 • Ing. Roman Vontor, náměstek GŘ pro obchod / Deputy CEO for Business, NLB Factoring, a. s.

Zvyšování produktivity potravinářských firem

 • Ing. Martin Urban, Manažer prodeje a marketingu, UNIS, a.s.

Trendy a zkušenosti s distribucí biopotravin v ČR

 • Ing. Alexandra Ruberová, výkonná ředitelka, TopBio a.s.

Efektivní propagace

 • Ing. Jiří Blažek, jednatel společnosti iStudio s.r.o.

Vývoj cen agrárních surovin na komoditních trzích a jejich predikce

 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 10. ročník

5.6.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem