Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 8. ročník odborné konference na téma

 "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě",

která se koná dne  13. 6. 2017 v Brně hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu 
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu a obchodu 
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Budování značky a hodnoty společnosti
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů
■ Zavádění inovací, nových technologií a podpora vývoje nových výrobků
■ Industry 4.0., Zvyšování produktivity a efektivnosti v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie v potravinářském průmyslu a obchodu 
■ Exportní zkušenosti a příležitosti

■ Nákupní zvyklosti v České republice

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů  a podpůrných společností v potravinářském průmyslu


Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a exportu potravinářského průmyslu a obchodu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:30 - 9:30  Registrace účastníků

9:30 - Slavnostní zahájení

9:30 – 11:15  Strategie pro růst českého potravinářství, Trendy potravinářského průmyslu, Kvalita potravin, Podpora rozvoje, Názory a zkušenosti,  Diskuse

 •         MUDr. Viera Šedivá, Náměstkyně pro řízení sekce potravinářských výrob,  Úřad pro potraviny  
 •         Ing. Miroslav Koberna, CSc., Ředitel pro programování a strategii, Potravinářská komora ČR
 •         Ing. Marta Nováková, Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR   
 •         Ing. Jindřich Pokora, Ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)
 •         Ing. Kateřina Adamcová, Ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND.,  Státní zemědělský intervenční fond

Nákupní zvyklosti v České republice

 •         Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby v potravinářství, KPMG Česká republika

Úspěšné strategie výrobců potravin,  Názory a zkušenosti potravinářských společností, Inovace, Exportní zkušenosti, Diskuse

 •         Ing. Martin Štrupl, Generální ředitel, Hamé, a.s.
 •         Ing. Ivan Flek, Generální ředitel, United Bakeries a.s.        

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:45  Úspěšné strategie výrobců potravin, Názory a zkušenosti,  Inovace, Exportní zkušenosti, Budování značky a hodnoty společnosti, Inovace a nové technologie, Diskuse, 

 •         Jana Blecherová, Nestlé Česko s.r.o.
 •         Ing. Michal Britvík, Generálny riaditeľ, Ryba Žilina spol. s r.o.
 •         Tomáš  Soška, Majitel a jednatel společnosti VITAMINÁTOR s.r.o.
 •         Petr Opletal, Jednatel společnosti MEDMORAVIA s.r.o. , darekzmedu.cz

Trendy vývoje kurzu koruny a intervence 

 •         Ing. Miroslav Novák,  Hlavní analytik, AKCENTA CZ a.s.

12:45  – 13:30    Oběd

13:30  – 15:00    Podpora automatizace a robotizace v potravinářském průmyslu, Industry 4.0. 

 •         Ing. Richard Lukeš,   ABB
 •         Jiří Bažata,  FANUC Czech s.r.o.

Inovace a nové technologie pro potravinářský průmysl

 •         Martin Hosek, Managing director, UTILY, s.r.o. 

Ziskovost potravinářského průmyslu, Trendy fůzí a akvizic

 •         Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK

Novinky z oblasti certifikace potravinářských standardů 

 •         Ing. Jaroslav Miarko Fluxa, LRQA

Zvyšování produktivity a efektivnosti v potravinářském průmyslu 

 •         Ing. Vladimír Bartoš, Ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a.s. 

Řízení rizik potravinářských firem 

 •        Jaroslav Obdržálek, Euler Hermes ČR

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:30   Jak společně uspět, Požadavky na dodavatele, Standardy kvality, Trendy odvětví obchodu, Exportní příležitosti, Možnosti spolupráce, Názory a zkušenosti, Diskuse

Pozvaní hosté představitelé společností :

 •         Makro Cash & Carry ČR, AHOLD, Czech Trade  a  představitelé dalších obchodních společností
 •         Představité oborových svazů a komor

 

16:30  Raut s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu a obchodu přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji.

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů potravinářských firem, výrobců technologií, dodavatelů,  partnerů a společností podporujících rozvoj odvětví potravinářského průmyslu a obchodu.

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 10. ročník

23.5.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem