Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  13. 3. 2013 v Brně hotelu Holiday Inn


Hlavní tématické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v potravinářském průmyslu
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů v potravinářském  průmyslu
■ Podpora inovací a vývoje nových výrobků
■ Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie v potravinářském průmyslu
■ Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji potravinářského průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail :
mandelik@konference.org
www.konference.org

 

 

Program konference :
 
9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 10:30 Trendy a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit, Podpora rozvoje potravinářského průmyslu, Názory a zkušenosti, Diskuse 
 • MUDr. Viera Šedivá, Vrchní ředitelka sekce potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství  
 • Ing. Martin Šebestyán, MBA, 1. náměstek ředitele, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Pověřen řízením fondu  
 • Ing. Martin Klanica, Vrchní ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
 • Ing. Tomáš Kreutzer, Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU, Potravinářská komora České republiky 
 • PhDr. Jan Šlajs,LL.M., Ředitel, Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
 • Ing. Drahomíra Dubská, CSc., Vedoucí oddělení svodných analýz, Český statistický úřad
 • Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby pro potravinářský průmysl, KPMG Česká republika  
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
 
10:45 – 12:45 Úspěšné strategie výrobců potravin, Názory a zkušenosti, Diskuse 
 • Ing. Martin Štrupl, Generální ředitel, Hamé, a.s. 
 • Ing. Jaroslav Kurčík, Předseda představenstva a generální ředitel, PENAM, a.s.  
 • Ing. Jiří Daněk, Člen představenstva a obchodní ředitel, Heineken Česká republika, a.s. 
 • PhDr. Simona Sokolová, Předsedkyně představenstva a generální ředitelka, OLMA, a.s. 
Řízení a pojištění komerčních rizik potravinářských firem  
 • Ing. Julius Kudla, Vedoucí organizační složky a generální ředitel, Euler Hermes Europe SA, organizační složka
Podpora zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu 
 • Ing. Michal Froněk, Dynamics CRM Technical Solution Professional, Microsoft,
 • Ing. Michal Rada, Finanční ředitel, Zeelandia spol s r.o. ( společnost patří mezi nejvýznamnější dodavatele surovin a přípravků pro pekaře a cukráře) 
12:45 – 13:30    Oběd
 
13:30 – 16:00   

Prezentace iniciativy Vím, co jím a piju, o.p.s.
 • Robert Svoboda, Předseda správní rady, Vím, co jím a piju, o.p.s.

Facility Management – možnosti úspory nákladů  
 • Mgr. Tomáš Franěk, Jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.

Financování inovačních projektů v potravinářském průmyslu
 
 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s. 

Podpora financování potravinářských  firem
 
 • Ing. Martin Štěpka, Ředitel obchodu společnosti Factoring České spořitelny, a.s.

Trendy fůzí a akvizicí v potravinářském průmyslu
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK 

Podpora distribuce a logistiky v potravinářském průmyslu
 
 • Karel Tisoň, Business Development Manager, Schoeller Arca Systems s.r.o.
 • Jan Kučera, Jednatel společnosti, BOHEMIA CARGO s.r.o. 

Systémy strojového vidění pro potravinářský průmysl

 
 • Pavel Sejček, Sales Engineer, Cognex 

Kvalitnější a přesnější rozhodování - jedna z podmínek Vašeho úspěchu
 
 • Ing. Miroslav Littmann, Sales Director, LLP Dynamics Slovakia

Kontrola jakosti a bezpečnosti potravin, Certifikace
 
 • Ing. Stanislav Králík,  Auditor potravinářských standardů, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

COMES OEE – nástroj pro okamžité zvýšení zisku výrobních firem!

 • Ing. Vladimír Klíma, ředitel  COMPAS automatizace, spol. s r.o., Česká republika
   
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů výrobců potravin, dodavatelů, obchodních partnerů a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu.
 
 
Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji potravinářských firem.

 

AxFlow

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní poskytované služby patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Carrier

Carrier chladicí technika CZ s.r.o. (do roku 2007 Linde) je největším výrobcem a poskytovatelem komplexních služeb v oblasti chladicí techniky v České republice. Stěžejní činností je především komerční (živnostenské)chlazení všech formátů prodejen potravin od malých večerek, přes diskontní formáty, až po největší hypermarkety. Mezi další oblasti patří průmyslové chlazení logistických center, pivovarů, masozávodů, či zimních stadiónů. Společnost Carrier poskytuje komplexní služby počínaje projekční činností, realizací projektů, záruční a pozáruční servis.

Cognex

Comes Oee

Erste Corporate Banking

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě.  Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.  Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu.

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna

Euler Hermes Europe SA, organizační složka (dříve Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.) byla založena v roce 1997 jako první specializovaná soukromá úvěrová pojišťovna v České republice. Společnost je součástí skupin Euler Hermes, AGF a Allianz. Euler Hermes disponuje v České republice dynamickým a kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří znají situaci na domácím trhu. Byla vytvořena dostatečná síť informačních zdrojů a partnerů pro kvalifikované posouzení domácích rizik a následné vymáhání pohledávek. Euler Hermes jako jediná úvěrová pojišťovna v ČR umožňuje on-line napojení na databázi skupiny Euler Hermes. Odpadá pak zbytečná administrativa a klient může prověřovat bonitu svých vybraných odběratelů přímo z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu v rámci žádosti o prověření bonity odběratele (žádosti o úvěrový limit).

Factoring České spořitelny, a.s.

First Buy Sale

iStudio s.r.o.

aaabb

KAF Facility

Společnost KA F Facility, s.r.o. patří k významným dodavatelům facility služeb pro komerční objekty, průmyslové závody, developery a investory. Specializuje se na Facility Management, čištění a úklid, dodávky chemie a materiálů a řešení služeb. Od svého založení roku 1989 KAF Facility zrealizovala zakázky pro významné firmy za více než 2 miliardy Kč. Od října roku 2011 patří do francouzské skupiny ATALIAN – jednoho z největších evropských poskytovatelů multitechnických služeb v oblasti facility managementu.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

LLP Dynamics

MedMoravia s. r. o.

Společnost MEDMORAVIA s.r.o. se zabývá vlastním chovem včel a výrobou medových produktů špičkové kvality. Pro firmy a významné instituce připravuje dárková balení, dárkové koše a balíčky podle individuálních požadavků a přání klienta. Med dodává také do lázeňských a zdravotnických zařízení.

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Schoeller Alibert

Topbio

Společnost TopBio a.s. realizuje projekt „TopBio BAC“ (TopBio Business Angels Club). TopBio BAC je pro inovační firmy příležitostí k zajištění kapitálu pro další rozvoj obchodu a investice, stejně jako je cenným zdrojem know-how z podnikatelského života. Zaměřujeme se především na odvětví biotechnologií, potravinářství, technologií pro ochranu životního prostředí, snížení energetické náročnosti a nových technologií, včetně informačních. Projekt je realizován se sídlem v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích s pobočkami v Jindřichově Hradci, Jihlavě, Brně a Znojmě.

Vím, co jím

Automatizace v potravinářství

Brno Business

Potravinářská revue

Potravinářský zpravodaj

Řeznicko uzenářské noviny

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 14.ročník

25.9.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 13.ročník

29.11.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj potravinářského a gastro průmyslu v ČR a ve světě – 12.ročník

29.11.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 11.ročník

1.12.2021 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 10. ročník

5.6.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem