Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  13. 3. 2013 v Brně hotelu Holiday Inn


Hlavní tématické okruhy odborné konference:

■ Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu
■ Zkušenosti a názory představitelů potravinářského průmyslu
■ Úspěšné strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském  průmyslu
■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v potravinářském průmyslu
■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
■ Optimalizace výrobních nákladů v potravinářském  průmyslu
■ Podpora inovací a vývoje nových výrobků
■ Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
■ Nové technologie v potravinářském průmyslu
■ Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji potravinářského průmyslu.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail :
mandelik@konference.org
www.konference.org

 

 

Program konference :
 
9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 10:30 Trendy a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, Očekávaný vývoj cen potravinářských komodit, Podpora rozvoje potravinářského průmyslu, Názory a zkušenosti, Diskuse 
 • MUDr. Viera Šedivá, Vrchní ředitelka sekce potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství  
 • Ing. Martin Šebestyán, MBA, 1. náměstek ředitele, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Pověřen řízením fondu  
 • Ing. Martin Klanica, Vrchní ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
 • Ing. Tomáš Kreutzer, Ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU, Potravinářská komora České republiky 
 • PhDr. Jan Šlajs,LL.M., Ředitel, Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
 • Ing. Drahomíra Dubská, CSc., Vedoucí oddělení svodných analýz, Český statistický úřad
 • Ing. Karel Růžička, Partner odpovědný za služby pro potravinářský průmysl, KPMG Česká republika  
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
 
10:45 – 12:45 Úspěšné strategie výrobců potravin, Názory a zkušenosti, Diskuse 
 • Ing. Martin Štrupl, Generální ředitel, Hamé, a.s. 
 • Ing. Jaroslav Kurčík, Předseda představenstva a generální ředitel, PENAM, a.s.  
 • Ing. Jiří Daněk, Člen představenstva a obchodní ředitel, Heineken Česká republika, a.s. 
 • PhDr. Simona Sokolová, Předsedkyně představenstva a generální ředitelka, OLMA, a.s. 
Řízení a pojištění komerčních rizik potravinářských firem  
 • Ing. Julius Kudla, Vedoucí organizační složky a generální ředitel, Euler Hermes Europe SA, organizační složka
Podpora zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu 
 • Ing. Michal Froněk, Dynamics CRM Technical Solution Professional, Microsoft,
 • Ing. Michal Rada, Finanční ředitel, Zeelandia spol s r.o. ( společnost patří mezi nejvýznamnější dodavatele surovin a přípravků pro pekaře a cukráře) 
12:45 – 13:30    Oběd
 
13:30 – 16:00   

Prezentace iniciativy Vím, co jím a piju, o.p.s.
 • Robert Svoboda, Předseda správní rady, Vím, co jím a piju, o.p.s.

Facility Management – možnosti úspory nákladů  
 • Mgr. Tomáš Franěk, Jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.

Financování inovačních projektů v potravinářském průmyslu
 
 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s. 

Podpora financování potravinářských  firem
 
 • Ing. Martin Štěpka, Ředitel obchodu společnosti Factoring České spořitelny, a.s.

Trendy fůzí a akvizicí v potravinářském průmyslu
 
 • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK 

Podpora distribuce a logistiky v potravinářském průmyslu
 
 • Karel Tisoň, Business Development Manager, Schoeller Arca Systems s.r.o.
 • Jan Kučera, Jednatel společnosti, BOHEMIA CARGO s.r.o. 

Systémy strojového vidění pro potravinářský průmysl

 
 • Pavel Sejček, Sales Engineer, Cognex 

Kvalitnější a přesnější rozhodování - jedna z podmínek Vašeho úspěchu
 
 • Ing. Miroslav Littmann, Sales Director, LLP Dynamics Slovakia

Kontrola jakosti a bezpečnosti potravin, Certifikace
 
 • Ing. Stanislav Králík,  Auditor potravinářských standardů, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

COMES OEE – nástroj pro okamžité zvýšení zisku výrobních firem!

 • Ing. Vladimír Klíma, ředitel  COMPAS automatizace, spol. s r.o., Česká republika
   
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů výrobců potravin, dodavatelů, obchodních partnerů a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu.
 
 
Věříme, že konference bude pro představitele potravinářského průmyslu přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji potravinářských firem.

 

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 10. ročník

5.6.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 9. ročník

13.6.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem