Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6.ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví energetiky a cen energií\"

která se koná dne  4. 5. 2011 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Státní energetická koncepce
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Kam směřuje jaderná energetika
 • Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
 • Dopady zavedení Smart Grids
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Facility Management - možnosti snižování nákladů
 • Trendy a možnosti zajištění cen energií
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference:
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 11:00 Očekávaný vývoj cen energií, regulace a legislativy,  Strategické dokumenty ČR v oblasti surovin a energetiky, Výzvy, příležitosti a hrozby české energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse
 •  Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., Člen bankovní rady ČNB a vrchní ředitel
 •  Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. , Ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 •  Ing. Vladimír Tošovský, Předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s.
 •  Ing. Václav Matys, Manažer útvaru výstavba zdrojů v tuzemsku, divize Investice, ČEZ, a.s.
 •  Ing. Pavel Dočekal, Head of Regulatory Affairs, RWE Transgas, a.s.
 •  Dr. Ing. Ján Fabián, Ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s.
 •  Ing. Oldřich Petržilka, Prezident České plynárenské unie
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
 
11:15 – 12:30 Vývoj cen tepelné energie
 •  Ing. Stanislav Večeřa, Ředitel odboru teplárenství, ERÚ
Dopady dotační a ekologické politiky na vývoj cen energií 
 •  Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel společnosti ENA s.r.o.
Trendy zajištění energetických komodit
 •  Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s.
Očekávaný vývoj spotřeby plynu, uhlí a elektřiny
 •  Ing. Petr Novák, Analytik,PPF GENERALI
Očekávaný vývoj cen ropy
 •  Ing. Petr Čermák, Analytik,Colosseum a.s.
Financování výstavby energetických projektů
 •  Ing. Miroslav Brajer, Energy Team, Česká spořitelna
Právní aspekty v energetice
 •    JUDr. Ivo Bárta, White & Case
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:30 Energetická a jaderná bezpečnost ve světle událostí v Japonsku
 •  Ing. Jiří Veselý, Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti, SÚJB
Řízení jaderné elektrárny
 •  Ing. Tomáš Žák, MBA, Ředitel JE Dukovany, divize Výroba, ČEZ, a. s. 
Kam směřuje jaderná energetika
 •  Ing. Aleš John, MBA, Generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Lokální energetická centra s vysokou účinností
 •  Ing. Jan Musil, MBA, Předseda představenstva a GŘ, ČKD GROUP, a.s.
Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci KVET 
 •  Ing. Bohumil Jirgl, Senior Consultant, Ness Technologies
Facility Management – možnosti úspory nákladů
 •  Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Dopady zavedení Smart Grids
 •  Ing. Marian Švrček, Viceprezident, A.T.Kearney GmbH
Fúze a akvizice v odvětví energetiky
 •   Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner REDBAENK
Podpora provozního financování energetických firem 
 •  Ing. Richard Holešínský, Obchodní ředitel, Bibby Financial Services, a. s.
Vývoj odvětví energetiky ve světě
 •  Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:30  Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem