Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 12. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 8. 3. 2017 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Očekávaný rozvoj elektromobilů a alternativních pohonů a dopad na energetiku  
■ Připravované investice, Exportní zkušenosti a příležitosti, Financování exportu a růstu energetických společností, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi. Konference se zúčastní významní představitelů odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

 

Program konference :

8:15 -  9:00  Registrace účastníků

9:00 – 9:05  Slavnostní zahájení 

9:05 – 10:45  Energetická a surovinová strategie České republiky a EU, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti, Diskuse,

 •   Ing. Antonín Beran, Ředitel odboru  strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 •   Ing. Dávid Hajmán, Ředitel útvaru strategie Skupiny ČEZ  
 •   Ing. Jiří Feist, Ředitel pro strategii Skupiny EP ENERGY
 •   Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR

Perspektivy solární energetiky v ČR

 •    Ing. Tomáš Buzrla, Předseda představenstva, Solární asociace

Trendy odvětví energetiky v ČR – Rozvoj decentralizace

 •   Ing. Petr Lux, KPMG Česká republika

Aktuální otázky podpory pro OZE a KVET 

 •   Mgr. Kamil Blažek, Partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 

10:45 – 11:00  Přestávka na kávu

11:00 – 12:30  Trendy jaderné energetiky, Zkušenosti a názory, Připravované projekty  

 •   Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.

Energie z odpadu, aplikace SAKO Brno, a.s., Zkušenosti a názory

 •   Ing. Jiří Kratochvil, Ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s.

Energetické využití a technologie spalování multiprachu v průmyslových energetikách   

 •   Ing. Petr Legner, KOMTERM, a.s.

Role lidského chování v energy managementu se zahrnutím case study ze Škoda Auto a.s.

 •   Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o.

Inovace a nové prvky v energetice

 •  Ing. Leoš Michálek, Product Marketing Director,  ABB s.r.o.

 

12:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 16:00  Zkušenosti dodavatelů energetických zařízení, Názory, Příležitosti, Exportní zkušenosti, Diskuse 

 •   Ing. Jaromír Kříž, Generální ředitel, EKOL, spol. s r.o.  

Nové metody predikcí pro energetiku  

 •   Ing. Petr Zápařka,  NESS Czech s.r.o.  

Financování inovačních projektů

 •   Ing. Ladislav Dvořák, Česká spořitelna, a.s.

Trendy fúzí a akvizic v odvětví energetiky, Získání strategických partnerů 

 •    Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK 

Riziko platební nevůle odběratelů v sektoru energetika 

 •   Ing. Hynek Rasocha, Ředitel RENOMIA Trade Credit 

Efekty novely z. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v praxi 

 •   Ing. Jakub John, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

 

Závěrečná diskuse - Představitelé asociací, sdružení a svazů 

 

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky a průmyslových firem přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji.

 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem