Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  15. 5. 2013 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn


Hlavní tématické okruhy odborné konference:

■ Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Státní energetická a surovinová koncepce
■ Řízení rizik, Energetická bezpečnost
■ Strategie energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
■ Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Trendy a možnosti zajištění cen energií
■ Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org
 

 

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 10:45 Státní energetická koncepce, Perspektivy odvětví energetiky, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, regulace, legislativy a bezpečnosti, Strategie rozvoje energetických společností, Názory a zkušenosti, Diskuse
 
·       Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
   
Očekávaný vývoj ekonomiky a dopad na odvětví energetiky
 
·       RNDr. Luděk Niedermayer, Deloitte

Trendy v odvětví teplárenství
 
·       Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s.
Místopředseda Teplárenského sdružení ČR
 
Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru
 
·       Ing. Petr Míkovec, Ředitel pro Rozvoj podnikání, ČEZ, a. s.

·       Ing. Luboš Pavlas, Generální ředitel, Czech Coal a.s. 
 
·       Thomas Merker, CFO RWE GasNet, s.r.o.
 
·       Ing. Jiří Feist, Ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY 

 
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR v kontextu EU
 
·       Ing. Petr Lux, Manager, Enterprise Risk Services, Deloitte Advisory s.r.o.
 
Nezávislý pohled na trendy a očekávaný vývoj odvětví energetiky    
 
·       Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D, Senior manager, Ernst & Young

Pozice jednotlivých energií na trhu ČR a jejich perspektiva  
 
·       Ing. Zdeněk Kánský, ENA s.r.o.

Trendy v oblasti LPG
 
·       Ing. Peter Polák, Jednatel společnosti Flaga s.r.o.
 
Pohled na současnou energetiku ve střední Evropě
 
·       Ing. Petr Novák, Investiční manager, Skupina KKCG 
 
Vývoj odvětví energetiky v Ruské federaci a možnosti spolupráce
 
·       Alexandr Vladimirovič Turov, Obchodní rada Ruské Federace v ČR              
 
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:00 Trendy a budoucnost jaderné energetiky
       
      ·       Ing. Aleš John, MBA ,
Předseda představenstva a generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

      ·       Gary Shuttleworth, Director, EMEA NPP Business Development, Westinghouse
 
Nové trendy v oboru spalování odpadu a biomasy s kogeneračním energetickým výstupem 
 
·       Ing. Roman Mašika, Ředitel pro engineering a technický ředitel ČKD ENERGY
 
CEE/CIS Energy Market - Legal Trends

      ·       Mgr. Vít Stehlík , WHITE & CASE 

Cesta ke komerční virtuální elektrárně, Dopady OZE na denní trh s elektřinou 
 
·      Ing. Jan Palaščák, Generální ředitel Amper Market, a.s.


Cenější než Energie? Snad jen Informace
 
·       Ing. Vladislav PoláchSales director, CIRCON Circle Consulting s.r.o.


Pohled na poskytování služeb v oblasti realit, developmentu, facility managementu, energií a asset managementu
 
·       Ing. Martin Jarolím, MBAJednatel společnosti CREAM Real Estate, s.r.o.

 
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
 
V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů energetických společností, dodavatelů, partnerů a společností podporujících rozvoj energetického průmyslu.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Ampet Market

Amper Market, a. s. byla založena vlastníky elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) s cílem přímo uplatnit silovou elektřinu z těchto zdrojů u koncových zákazníků. Elektřinu vyrobenou nezávislými výrobci dodáváme odběratelům v průmyslu či službách, obcím, městům i domácnostem. Na základě vlastnictví elektráren, výstavby nových zdrojů a obchodních vztahů s výrobci i koncovými zákazníky rozvíjíme koncept virtuální elektrárny spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odběratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. Na cestě k realizaci této vize moderní energetiky rozvíjíme informační a dispečerské systémy, realizujeme energeticky úsporné projekty a budujeme lokální distribuční soustavy.

ARMATURY Group

Akciová společnost ARMATURY Group je významný evropský výrobce a dodavatel průmyslových armatur, potrubí a příslušenství. Se svými 500 zaměstnanci a tržbami ve výši 2,5 miliardy korun je největší ryze českou firmou ve svém oboru. Hlavní výrobní program tvoří kulové kohouty, klapky, šoupátka a hutní armatury. Firma dodává své výrobky a služby především do odvětví klasické a jaderné energetiky, chemie, vodárenství, ropného a plynárenského průmyslu zákazníkům z více než 60 zemí světa.

Circle consulting s.r.o.

Společnost CIRCON Circle Consulting je mezinárodní společností s hlavním sídlem ve Švýcarsku, ve městě Glattbrugg. Další pobočky se nachází v Německu, Rakousku a České republice. Společnost působí v oblasti informačních technologií a realizuje úspěšné projekty po celém světě. Zákazníci této společnosti se opírají o znalosti více jak 100 odborníků z nichž nejsilnější jádro působí v Praze. Úspěšná historie firmy CIRCON sahá do roku 1994 a od roku 2004 je pravidelně ohodnocena společností Microsoft za svou práci jako Gold partner. Nejcenějším ohodnocením kvalitní práce je však stabilní a dlouhodobý vztah se zákazníky a spolupráce na dosažení společně vytýčených cílů.

ČEZ, a. s.

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se věnuje se i dalším činnostem související s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

ČKD Group

ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem, které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického průmyslu s výraznou exportní orientací. Hlavní zaměření je do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technologických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. Značnou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se servisem, modernizacemi, náhradními díly a poradenskou činností.

Dekra

Společnost DEKRA Industrial je významný dodavatel kvalitních služeb v oblasti plynárenství, zpracování a dopravy ropy, klasické i jaderné energetiky, teplovodů, strojírenství, slévárenství a dopravy v České republice i v zahraničí.Provádíme nedestruktivní zkoušení - NDT zkoušky, mechanické zkoušky - destruktivní zkoušky. Poskytujeme inspekce a revize pro tlaková a plynová zařízení, jako například posuzování shody, zkoušky tlakových a zkoušky plynových zařízení. Přímo na místě nebo na našich vlastních stanovištích s využitím zručných techniků, moderního zařízení poskytujeme inspekční a zkušební služby.

Enebra

Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov. Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby tepla a vody, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, termostatických radiátorových ventilů a mnoho dalšího. Společnost ENBRA provozuje rovněž nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR.

Flaga

Společnost Flaga s.r.o. se zaměřuje a je specialista na distribuci a prodej zkapalněného plynu (LPG) do zásobníků, lahví a čerpacích stanic v České republice. Dodává propan a propan-butan nejvyšší kvality. Flaga disponuje rozsáhlými vlastními skladovacími kapacitami, zázemím několika plníren lahví, širokou sítí dopravců a v neposlední řadě i celorepublikovou sítí obchodně technických zástupců. Mezi klíčové prodejní segmenty patří průmysl, domácnosti a Autoplyn se sítí čerpacích stanic Flaga. Společnost Flaga s.r.o. je dceřinou společností UGI Corporation. a silným a spolehlivým partnerem na trhu s LPG.

inQool a.s.

Softwarová společnost InQool a.s. vznikla na jaře v roce 2010. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhu a vývoje komerčních internetových a desktopových aplikací a informačních systémů na míru. Vizi společnosti tvoří tři hlavní pilíře, kterými řídíme naše každodenní rozhodnutí a směřování. Jsou to Minimalismus, Focus a 360°. Naše služby spojují dostupnost mobilních platforem a sociálních sítí s flexibilitou webových aplikací v jeden pohlcující zážitek. Zaměřujeme se na zákazníky tak, aby jim byli naše produkty a služby dostupné a vždy když je potřebují.

KAF Facility

Společnost KA F Facility, s.r.o. patří k významným dodavatelům facility služeb pro komerční objekty, průmyslové závody, developery a investory. Specializuje se na Facility Management, čištění a úklid, dodávky chemie a materiálů a řešení služeb. Od svého založení roku 1989 KAF Facility zrealizovala zakázky pro významné firmy za více než 2 miliardy Kč. Od října roku 2011 patří do francouzské skupiny ATALIAN – jednoho z největších evropských poskytovatelů multitechnických služeb v oblasti facility managementu.

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

Škoda praha

ŠKODA PRAHA je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí, schopný dodat energetické dílo od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu. Působíme v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, stavíme paroplynové elektrárny, dodáváme obnovitelné zdroje energie. Realizujeme největší český průmyslový projekt posledních let – obnovu výrobní kapacity Skupiny ČEZ v ČR. Za 60 let naší existence jsme dodali energetické celky o výkonu 40 tis. MW do 25 zemí světa, mimo jiné jsme jako generální dodavatel technologie postavili všechny české a slovenské jaderné bloky.

Topbio

Společnost TopBio a.s. realizuje projekt „TopBio BAC“ (TopBio Business Angels Club). TopBio BAC je pro inovační firmy příležitostí k zajištění kapitálu pro další rozvoj obchodu a investice, stejně jako je cenným zdrojem know-how z podnikatelského života. Zaměřujeme se především na odvětví biotechnologií, potravinářství, technologií pro ochranu životního prostředí, snížení energetické náročnosti a nových technologií, včetně informačních. Projekt je realizován se sídlem v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích s pobočkami v Jindřichově Hradci, Jihlavě, Brně a Znojmě.

United Energy Trading, a.s.

Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje teplárnu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem cca 35 tisíc domácností V mostě a Litvínově.

White&Case

Pražská kancelář je součástí mezinárodní sítě White & Case a poskytuje právní poradenství podle práva ČR i jiných jurisdikcí. Rovněž poskytuje daňové poradenství v ČR včetně transakčního poradenství a mezinárodního daňového strukturování.

Brno Business

Energetika

Pro elektrotechniky

Pro Energy

Teplárenské sdružení ČR

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem