Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  15. 5. 2013 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn


Hlavní tématické okruhy odborné konference:

■ Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Státní energetická a surovinová koncepce
■ Řízení rizik, Energetická bezpečnost
■ Strategie energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
■ Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Trendy a možnosti zajištění cen energií
■ Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org
 

 

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 10:45 Státní energetická koncepce, Perspektivy odvětví energetiky, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, regulace, legislativy a bezpečnosti, Strategie rozvoje energetických společností, Názory a zkušenosti, Diskuse
 
·       Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
   
Očekávaný vývoj ekonomiky a dopad na odvětví energetiky
 
·       RNDr. Luděk Niedermayer, Deloitte

Trendy v odvětví teplárenství
 
·       Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s.
Místopředseda Teplárenského sdružení ČR
 
Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru
 
·       Ing. Petr Míkovec, Ředitel pro Rozvoj podnikání, ČEZ, a. s.

·       Ing. Luboš Pavlas, Generální ředitel, Czech Coal a.s. 
 
·       Thomas Merker, CFO RWE GasNet, s.r.o.
 
·       Ing. Jiří Feist, Ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY 

 
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR v kontextu EU
 
·       Ing. Petr Lux, Manager, Enterprise Risk Services, Deloitte Advisory s.r.o.
 
Nezávislý pohled na trendy a očekávaný vývoj odvětví energetiky    
 
·       Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D, Senior manager, Ernst & Young

Pozice jednotlivých energií na trhu ČR a jejich perspektiva  
 
·       Ing. Zdeněk Kánský, ENA s.r.o.

Trendy v oblasti LPG
 
·       Ing. Peter Polák, Jednatel společnosti Flaga s.r.o.
 
Pohled na současnou energetiku ve střední Evropě
 
·       Ing. Petr Novák, Investiční manager, Skupina KKCG 
 
Vývoj odvětví energetiky v Ruské federaci a možnosti spolupráce
 
·       Alexandr Vladimirovič Turov, Obchodní rada Ruské Federace v ČR              
 
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:00 Trendy a budoucnost jaderné energetiky
       
      ·       Ing. Aleš John, MBA ,
Předseda představenstva a generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

      ·       Gary Shuttleworth, Director, EMEA NPP Business Development, Westinghouse
 
Nové trendy v oboru spalování odpadu a biomasy s kogeneračním energetickým výstupem 
 
·       Ing. Roman Mašika, Ředitel pro engineering a technický ředitel ČKD ENERGY
 
CEE/CIS Energy Market - Legal Trends

      ·       Mgr. Vít Stehlík , WHITE & CASE 

Cesta ke komerční virtuální elektrárně, Dopady OZE na denní trh s elektřinou 
 
·      Ing. Jan Palaščák, Generální ředitel Amper Market, a.s.


Cenější než Energie? Snad jen Informace
 
·       Ing. Vladislav PoláchSales director, CIRCON Circle Consulting s.r.o.


Pohled na poskytování služeb v oblasti realit, developmentu, facility managementu, energií a asset managementu
 
·       Ing. Martin Jarolím, MBAJednatel společnosti CREAM Real Estate, s.r.o.

 
 
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
 
V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů energetických společností, dodavatelů, partnerů a společností podporujících rozvoj energetického průmyslu.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem