Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 14. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 28. 3. 2019 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Trendy vývoje bateriových technologií 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Energy management, Možnosti úspor energií, 
■ Investiční a Exportní zkušenosti a příležitosti, Připravované investice, Trendy financování  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi. Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference : 

9:30 - Slavnostní zahájení  

9:35 – 11:00 Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 

 •  Ing. et Ing. René Neděla, Náměstek Ministryně průmyslu a obchodu 

Očekávané trendy v oblasti POZE 

 • Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Člen Rady Energetického regulačního úřadu 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě 

 •  Ing. Petr Bártek, Head Equity Analyst, Ceska Sporitelna a.s., member of Erste Group

Očekávaný vývoj v EU z pohledu teplárenství 

 •  Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Trendy moderní energetiky v ČR a ve světě

 •  Ing. Tomáš Buzrla, Výkonný ředitel Svazu moderní energetiky 

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla  

 • Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

11:00 – 11:15  Přestávka na kávu 

11:15 – 12:45  Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě 

 • Ing. Jaroslav Míl, MBA, Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •  Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.  

Inovativní technologie a služby v energetice  

 •  Ing. Martin Michalíček, Ředitel divize Energetika ABB Česká republika 

Trendy vývoje bateriových technologií 

 • Ing. Jan Procházka, Ph.D., President, HE3DA s.r.o.  

Zkušenosti z projektů výstavby JE, budoucnost jádra v ČR a příležitosti pro český průmysl 

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe 

Nově schválená energetická legislativa

 • Mgr. Kamil Blažek, Partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

12:45 – 13:30  Oběd 

13:30 – 15:00   Zkušenosti a podpora rozvoje bateriových systémů a elektromobility

 • Ing. Martin Panáč, SIEMENS

GIS ENERGY - Energeticky úsporná opatření strategického rozsahu 

 • Ing. Petr Tomáš, Jednatel, SCII / Smart City Innovations s.r.o.

Trendy technologií a zařízení pro energetické využití odpadů  

 • Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr.h.c., Ředitel Ústavu procesního inženýrství, FSI VUT v Brně,  Jednatel, EVECO Brno, s.r.o.  

Trendy zpracování odpadu s potenciálem využití pro výrobu energie 

 • Ing. Petr Marek, Technický ředitel, Marius Pedersen a.s. 

Nové technologie a zařízení pro energetické využití odpadu 

 •  RNDr. Jana Suzová,  SAKO Brno, a.s.

Řešení pro správu projektů v energetice 

 •  Ing. Josef Svoboda, Jednatel, DYTRON s.r.o.

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu 

15:15 – 16:00  Příležitosti v energetice a průmyslu 

 •  Pozvaní představitelé energetických a průmyslových společností 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji.

 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem