Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 14. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 28. 3. 2019 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Trendy vývoje bateriových technologií 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Energy management, Možnosti úspor energií, 
■ Investiční a Exportní zkušenosti a příležitosti, Připravované investice, Trendy financování  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi. Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference : 

9:30 - Slavnostní zahájení  

9:35 – 11:00 Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 

 •  Ing. et Ing. René Neděla, Náměstek Ministryně průmyslu a obchodu 

Očekávané trendy v oblasti POZE 

 • Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Člen Rady Energetického regulačního úřadu 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Ing. Dávid Hájmán, Ředitel útvaru strategie, Člen představenstva, ČEZ a.s.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě 

 •  Ing. Petr Bártek, Head Equity Analyst, Ceska Sporitelna a.s., member of Erste Group

Očekávaný vývoj v EU z pohledu teplárenství 

 •  Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Trendy moderní energetiky v ČR a ve světě

 •  Ing. Tomáš Buzrla, Výkonný ředitel Svazu moderní energetiky 

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla  

 • Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

11:00 – 11:15  Přestávka na kávu 

11:15 – 12:45  Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě 

 • Ing. Jaroslav Míl, MBA, Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •  Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s. 

Trendy vývoje bateriových technologií 

 • Ing. Jan Procházka, Ph.D., President, HE3DA s.r.o.  

Zkušenosti z projektů výstavby JE, budoucnost jádra v ČR a příležitosti pro český průmysl 

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe 

Nově schválená energetická legislativa

 • Mgr. Kamil Blažek, Partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

12:45 – 13:30  Oběd 

13:30 – 15:00   Zkušenosti a podpora rozvoje bateriových systémů a elektromobility

 • Ing. Martin Panáč, SIEMENS

GIS ENERGY - Energeticky úsporná opatření strategického rozsahu 

 • Ing. Petr Tomáš, Jednatel, SCII / Smart City Innovations s.r.o.

Trendy technologií a zařízení pro energetické využití odpadů  

 • Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr.h.c., Ředitel Ústavu procesního inženýrství, FSI VUT v Brně,  Jednatel, EVECO Brno, s.r.o.  

Trendy zpracování odpadu s potenciálem využití pro výrobu energie 

 • Ing. Petr Marek, Technický ředitel, Marius Pedersen a.s. 

Nové technologie a zařízení pro energetické využití odpadu 

 •  RNDr. Jana Suzová,  SAKO Brno, a.s.

Řešení pro správu projektů v energetice 

 •  Ing. Josef Svoboda, Jednatel, DYTRON s.r.o.

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu 

15:15 – 16:00  Příležitosti v energetice a průmyslu 

 •  Pozvaní představitelé energetických a průmyslových společností 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji.

 

Informace pro účastníky:

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí 4.900 Kč (včetně DPH). V případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti získáte slevu 1000 Kč. Poplatek pro 2 a více účastníků z jedné společnosti činí 3.900 Kč (na osobu včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení a rautu s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje odvětví energetiky.
 

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 26. 3. 2019 na účet u České spořitelny,
Účet: 2052770399/0800
Variabilní s.: IČO společnosti.
Daňový doklad Vám bude předán při prezentaci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem