Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku",

která se koná dne 14. 5. 2014 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Státní energetická a surovinová koncepce
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Strategie energetických společností
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
 • Trendy a možnosti zajištění cen energií
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Zvyšování produktivity energetických firem
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi a cenami energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail :
mandelik@konference.org
www.konference.org
 

 

Program konference : 
 
09:00 – 09:05 Slavnostní zahájení 
 
09:05 – 10:45 Energetická a surovinová strategie České republiky, Příležitosti a perspektivy odvětví energetiky, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, regulace, legislativy a bezpečnosti, Názory a zkušenosti, Diskuse
 
 • Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D., Vedoucí oddělení strategie v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., Člen bankovní rady ČNB, vrchní ředitel
 
Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru
 • Ing. Pavel Řežábek, Ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ a.s.
 • Ing. Ludvík Baleka, Ředitel obchodu, MND, a.s.
 • Ing. Jiří Feist, Ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY
 
Trendy v odvětví teplárenství
 • Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s. Místopředseda Teplárenského sdružení ČR
  
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30 Vývoj obchodování na Energetické burze Praha  
 • Ing. David Kučera, Ředitel, Energetická burza Praha
 
Očekávané změny regulace a legislativy
 • Jiří Chvojka, B.A., Ředitel sekce vnějších vztahů, ERÚ
 
Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR
 • Ing. Petr Lux, Manager, Enterprise Risk Services, Deloitte Advisory s.r.o.
 
Klíčové faktory úspěchu investic do energetiky
 • Ing. Petr Novák, Investiční manager, Skupina KKCG
 
Trendy jaderné energetiky
 • Ing. Pavel Janík, Managing Director, Westinghouse Electric Czech Republic
 
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:00
 
CEE/CIS Energy Market – Legal Trends
 • Mgr. Vít Stehlík, Partner, Advokátní kancelář White & Case
 
Inovace a nové technologie v energetice a teplárenství
   • Ing. Pavel Jaroš, APROL Business Development, B+R automatizace, spol. s r.o.
 
Trendy fůzí a akvizic v odvětví energetiky
   • Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM Partner, REDBAENK
 
Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků
   • Ing. Jakub John, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
 
15:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
 
 
  V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů energetických společností, dodavatelů, partnerů a společností podporujících rozvoj energetického průmyslu.
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem