Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 11. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 18. 5. 2016 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a predikce vývoje energetiky a cen fosilních paliv a el.energie
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Státní energetická a surovinová koncepce
■ Řízení rizik, Energetická bezpečnost
■ Strategie energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Možnosti mezinárodní spolupráce, Exportní zkušenosti a příležitosti v oblasti energetiky,  
■ Investice, Financování exportu a růstu energetických společností, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi a cenami energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

 

Program konference :

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 10:30 Energetická a surovinová strategie České republiky, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti, Diskuse,

 • Ing. Tomáš Smejkal, Vedoucí oddělení strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Ing. Tomáš Pleskač, MBA, Člen představenstva, Ředitel divize nová energetika Zástupce generálního ředitele pro rozvoj, ČEZ a.s. 

 • RNDr. Jan Valenta, Jednatel, CEO RWE GasNet, Předseda Rady ČPS 

 • Ing. Jiří Feist Ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY

 • Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR 

Dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu 

 • Ing. Tomáš Špaček, EGÚ Brno, a. s.

Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR a ve světě

 • Ing. Petr Lux, KPMG Česká republika

 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:45  Trendy jaderné energetiky 

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Energie z odpadu, aplikace SAKO Brno, a.s.

 • Ing. Jiří Kratochvil, Ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s.

Dekarbonizace energetiky

 • Ing. Michal Macenauer, EGÚ Brno, a. s.

Technologický pokrok a inovativní výroba elektřiny

 • Ing. Miloslav KuželaObchodní ředitel, TEDOM, a.s.

Využití černouhelného multiprachu v moderních průmyslových energetikách 

 • Ing. Petr Legner, KOMTERM, a.s.

Aktuální příležitosti energetických firem v Ruské federaci a možnosti spolupráce

 • Sergej Stupar, Obchodní rada Ruské federace v ČR

 

12:45 – 13:30 Oběd

 

13:30 – 16:00  Efekty novely z. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v praxi

 • Ing. Jakub John, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Využití nových technologií pro zvyšování efektivnosti v energetických firmách

 • Ing. Petr Zápařka, NESS Czech s.r.o.

Smart Energy – trendy v ČR a ve světě

 • Radim Ševčík, MBA, CEO, Člen správní rady, Smart City Institut

 

Exportní zkušenosti energetických společností, Názory, Zkušenosti, Exportní příležitosti, Diskuse 

 • Ing. Josef Běláč, Ředitel skupiny Palivový cyklus jaderných elektráren, ALTA, a.s.

 • Ing. Jaromír Kříž, Generální ředitel, EKOL, spol. s r.o.

 • Ing. Antonín Marčík, Oddělení energetiky, vody, odpadů, ŽP, Agentura CzechTrade

 • Ing. Petr Križan, Ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace Česká exportní banka

 

Trendy fúzí a akvizic v odvětví energetiky  

Případová studie a postup při získání a vstupu investora společnosti Shaangu Power do brněnské firmy EKOL 

 •  Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK

 

Právní aspekty při fúzích, akvizicích a financování energetických projektů

 • Mgr. Jiří Sixta, Partner advokátní kanceláře, GLATZOVA & Co., s.r.o. 

 

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů energetického průmyslu, investorů, partnerů a společností podporujících rozvoj odvětví energetiky.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji energetických firem.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem