Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 11. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 18. 5. 2016 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a predikce vývoje energetiky a cen fosilních paliv a el.energie
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Státní energetická a surovinová koncepce
■ Řízení rizik, Energetická bezpečnost
■ Strategie energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Možnosti mezinárodní spolupráce, Exportní zkušenosti a příležitosti v oblasti energetiky,  
■ Investice, Financování exportu a růstu energetických společností, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi a cenami energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

 

Program konference :

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 10:30 Energetická a surovinová strategie České republiky, Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti, Diskuse,

 • Ing. Tomáš Smejkal, Vedoucí oddělení strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Ing. Tomáš Pleskač, MBA, Člen představenstva, Ředitel divize nová energetika Zástupce generálního ředitele pro rozvoj, ČEZ a.s. 

 • RNDr. Jan Valenta, Jednatel, CEO RWE GasNet, Předseda Rady ČPS 

 • Ing. Jiří Feist Ředitel pro strategii skupiny EP ENERGY

 • Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR 

Dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu 

 • Ing. Tomáš Špaček, EGÚ Brno, a. s.

Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR a ve světě

 • Ing. Petr Lux, KPMG Česká republika

 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:45  Trendy jaderné energetiky 

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Energie z odpadu, aplikace SAKO Brno, a.s.

 • Ing. Jiří Kratochvil, Ředitel společnosti, SAKO Brno, a.s.

Dekarbonizace energetiky

 • Ing. Michal Macenauer, EGÚ Brno, a. s.

Technologický pokrok a inovativní výroba elektřiny

 • Ing. Miloslav KuželaObchodní ředitel, TEDOM, a.s.

Využití černouhelného multiprachu v moderních průmyslových energetikách 

 • Ing. Petr Legner, KOMTERM, a.s.

Aktuální příležitosti energetických firem v Ruské federaci a možnosti spolupráce

 • Sergej Stupar, Obchodní rada Ruské federace v ČR

 

12:45 – 13:30 Oběd

 

13:30 – 16:00  Efekty novely z. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v praxi

 • Ing. Jakub John, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Využití nových technologií pro zvyšování efektivnosti v energetických firmách

 • Ing. Petr Zápařka, NESS Czech s.r.o.

Smart Energy – trendy v ČR a ve světě

 • Radim Ševčík, MBA, CEO, Člen správní rady, Smart City Institut

 

Exportní zkušenosti energetických společností, Názory, Zkušenosti, Exportní příležitosti, Diskuse 

 • Ing. Josef Běláč, Ředitel skupiny Palivový cyklus jaderných elektráren, ALTA, a.s.

 • Ing. Jaromír Kříž, Generální ředitel, EKOL, spol. s r.o.

 • Ing. Antonín Marčík, Oddělení energetiky, vody, odpadů, ŽP, Agentura CzechTrade

 • Ing. Petr Križan, Ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace Česká exportní banka

 

Trendy fúzí a akvizic v odvětví energetiky  

Případová studie a postup při získání a vstupu investora společnosti Shaangu Power do brněnské firmy EKOL 

 •  Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK

 

Právní aspekty při fúzích, akvizicích a financování energetických projektů

 • Mgr. Jiří Sixta, Partner advokátní kanceláře, GLATZOVA & Co., s.r.o. 

 

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

V průběhu konference budou probíhat v předsálí konzultace představitelů energetického průmyslu, investorů, partnerů a společností podporujících rozvoj odvětví energetiky.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji energetických firem.

Alta

Armex energy

Atalian

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní poskytované služby patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Glatzova & Co.

Glatzová & Co. je přední advokátní kanceláří v České republice. Svou dobrou pověst si získala pro hluboké znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním otázkám klientů a pozitivní postoj k řešení právních problémů. Mnohaleté bohaté zkušenosti kanceláři umožňují poskytovat právní služby v kvalitě splňující ty nejvyšší standardy. Glatzová & Co. poskytuje právní služby českým i zahraničním klientům ze všech odvětví obchodu a průmyslu, ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Glatzová & Co. vybudovala specializované týmy v oblastech: fúze & akvizice (M&A), bankovnictví & finance, nemovitosti, sporná agenda, restruktrualizaca & insolvence, hospodářská soutěž, pracovní právo, duševní vlastnictví & IT, energetika a obecné obchodně právní služby.

KOMTERM, a.s.

Akciová společnost KOMTERM je silnou a stabilní firmou, která nabízí zákazníkům širokou škálu produktů a služeb z oblasti energetiky na českém a slovenském trhu. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. KOMTERM, vychází z třicetileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky. Zaměřuje se na oblast nákupu, výroby, distribuce a prodeje tepla a elektrické energie.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

Kralovopolská RIA

Ness

Ness Czech s.r.o. je globálním poskytovatelem služeb IT, zaměřených na tři klíčové oblasti: vývoj softwarových produktů, podnikové aplikace a obchodní služby a distribuci softwaru. Služby společnosti Ness se zaměřují na následující oblasti: Vytvoření obchodní platformy pro správu a optimalizaci podnikání ; Dodávání více informací do přehledů obchodních informací (BI) a obchodním analytikům; Správa celého vztahu mezi společností a klientem a zjednodušení vyúčtovávání; Snížení rizika při obchodu s energiemi; Ovládnutí sofistikovaných technologických řešení; Optimalizace výroby energie

osc

Společnost OSC vznikla v září roku 1994, vyčleněním bývalé divize Simulačních a řídicích systémů (dříve odbor Automatizace) ze společnosti ORGREZ do samostatné akciové společnosti. Dlouhá tradice je zdrojem cenných zkušeností, rozsáhlých poznatků a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje. Podnikatelská filozofie firmy je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce vyspělých inženýrských služeb a produktů, orientovaných v maximální míře na specifické požadavky a potřeby zákazníků.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Schnell

Tedom

Cílem skupiny TEDOM je nastavit pro každého zákazníka správný mix energetických služeb s ohledem na jeho potřeby. Nabízíme komplexní řešení pro ty, kteří hledají spolehlivé dodávky elektřiny a tepla, zvyšujeme efektivitu provozů a přinášíme energetickou bezpečnost a nezávislost. Věříme, že budoucnost energetiky spočívá v decentralizovaných zdrojích, které se virtuálně integrují do větších celků, spolupracují navzájem a podporují elektrizační síť v dobách nedostatku nebo přebytku energie. Našim zákazníkům umožňujeme stát se aktivními hráči na moderním energetickém trhu. A to díky tomu, že již více než 30 let vyrábíme, instalujeme, servisujeme a provozujeme kogenerační jednotky. Nově jsme do nabídky zařadili i fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s., vyrábí teplo ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), které jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím. Propojení zdrojů soustavy ZTE umožňuje trvalou a spolehlivou dodávku tepla zákazníkům, neboť chod jednoho zdroje může být zastoupen chodem zdroje jiného. Do soustavy ZTE je připojen provoz SAKO Brno, a.s., který umožňuje využít teplo vzniklé spalováním komunálního odpadu. Vyrobené teplo je distribuováno tepelnou rozvodnou sítí do výměníkových stanic připojených objektů. V okrajových částech Brna provozuje společnost kotelny na zemní plyn. Teplárny Brno, a.s., dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností.

Energie kolem nás

Pro Energy

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 19.ročník

27.2.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem