Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5.ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku\"

která se koná dne  4. 5. 2010 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Obnovitelné zdroje energií
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, významných průmyslových podniků, municipalit, odborníků a ekonomů.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference:

9:00 Slavnostní zahájení
  
9:05 – 10:45 Státní energetická koncepce, Perspektivy odvětví energetiky, Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru, Diskuse
 •  Ing. Roman Portužák, CSc., Ředitel odboru elektroenergetiky,Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   
 •  Ing. Stanislav Trávníček, Ředitel odboru elektroenergetika,Energetický regulační úřad  
   
 •  Ing. Petr Brandejs, Náměstek předsedkyně pro jadernou bezpečnost,Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
   
 •  Ing. Jiří Feist, Ředitel útvaru rozvoje obchodu, ČEZ a.s.
Nové technologie = zachování vysoké produktivity přední těžební společnosti ve střední Evropě
 •  Dr. Ing. Ján Fabián, Ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s.
Dopady světové finanční krize na ČR, Střední Evropu a odvětví energetiky
 •  RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30    Vývoj obchodování na Energetické burze Praha
 •  Ing. David Kučera, ředitel, Energetická burza Praha
Trendy zajištění energetických komodit
 •  Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s. 
Očekávaný vývoj spotřeby a cen ropy, plynu, uhlí a elektřiny
 •  Ing. Petr Novák, Analytik,ATLANTIK finanční trhy a.s. 
Financování energetických projektů
 •  Ing. Vladimír Kubeček,Česká spořitelna, a.s.
Řízení rizik v odvětví energetiky
 •  RNDr. Juraj Kramara, DET NORSKE VERITAS
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:30  Právní aspekty v energetice
 •  JUDr. Ivo Bárta, White & Case
Kogenerační jednotky s vysokou účinností
 •  Ing. Roman Mašika, ředitel pro engineering a technický ředitel, ČKD ENERGY, a.s.
Nové technologie v odvětví energetiky
 •  Ing. Stanislav Návoj, Ing. Šárka Kučerová, AREVA
Ochranné a řídící systémy v energetice
 •  Ing. Buchta Zdeněk, ZAT, a.s.
Současný stav a rozvoj BPS
 • Ing. Tomáš Dvořáček, CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Bioplynové stanice JMA na zpracování biomasy
 •  Ing. Jiří Olt, Projekt manažer, JMA stavební, spol. s r.o.
PROGRAM SLOVSEFF II.  - FINANCOVANIE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA ENERGIE NA SLOVENSKU
 •  Ing. Jan Pejter, Project Manager, ENVIROS, s.r.o.
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek v odvětví energetiky
 •  Mgr. Lenka Sochorová, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem