Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5.ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku\"

která se koná dne  4. 5. 2010 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Obnovitelné zdroje energií
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, významných průmyslových podniků, municipalit, odborníků a ekonomů.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference:

9:00 Slavnostní zahájení
  
9:05 – 10:45 Státní energetická koncepce, Perspektivy odvětví energetiky, Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru, Diskuse
 •  Ing. Roman Portužák, CSc., Ředitel odboru elektroenergetiky,Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   
 •  Ing. Stanislav Trávníček, Ředitel odboru elektroenergetika,Energetický regulační úřad  
   
 •  Ing. Petr Brandejs, Náměstek předsedkyně pro jadernou bezpečnost,Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
   
 •  Ing. Jiří Feist, Ředitel útvaru rozvoje obchodu, ČEZ a.s.
Nové technologie = zachování vysoké produktivity přední těžební společnosti ve střední Evropě
 •  Dr. Ing. Ján Fabián, Ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s.
Dopady světové finanční krize na ČR, Střední Evropu a odvětví energetiky
 •  RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel consultingu Deloitte 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
 
11:00 – 12:30    Vývoj obchodování na Energetické burze Praha
 •  Ing. David Kučera, ředitel, Energetická burza Praha
Trendy zajištění energetických komodit
 •  Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s. 
Očekávaný vývoj spotřeby a cen ropy, plynu, uhlí a elektřiny
 •  Ing. Petr Novák, Analytik,ATLANTIK finanční trhy a.s. 
Financování energetických projektů
 •  Ing. Vladimír Kubeček,Česká spořitelna, a.s.
Řízení rizik v odvětví energetiky
 •  RNDr. Juraj Kramara, DET NORSKE VERITAS
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 15:30  Právní aspekty v energetice
 •  JUDr. Ivo Bárta, White & Case
Kogenerační jednotky s vysokou účinností
 •  Ing. Roman Mašika, ředitel pro engineering a technický ředitel, ČKD ENERGY, a.s.
Nové technologie v odvětví energetiky
 •  Ing. Stanislav Návoj, Ing. Šárka Kučerová, AREVA
Ochranné a řídící systémy v energetice
 •  Ing. Buchta Zdeněk, ZAT, a.s.
Současný stav a rozvoj BPS
 • Ing. Tomáš Dvořáček, CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Bioplynové stanice JMA na zpracování biomasy
 •  Ing. Jiří Olt, Projekt manažer, JMA stavební, spol. s r.o.
PROGRAM SLOVSEFF II.  - FINANCOVANIE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA ENERGIE NA SLOVENSKU
 •  Ing. Jan Pejter, Project Manager, ENVIROS, s.r.o.
Rozhodčí řízení - efektivní nástroj řešení pohledávek v odvětví energetiky
 •  Mgr. Lenka Sochorová, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Areva T&D

Skupina AREVA poskytuje rešení pro výrobu elektrické energie a její distribuci. Se svými znalostmi a zkušenostmi patří ke světovým lídrům. AREVA T&D je odborníkem na přenos a distribuci elektrické energie. Nabízí kompletní rešení pro větší stabilitu sítí, lepší využití energie a představuje ideálního partnera pro vaše projekty. Rovnež se podílí na vývoji inteligentních sítí – Smart Grids. Více na www.areva.com.

Bossard CZ s.r.o.

Bossard – Váš dodavatel spojovacího materiálu, nabízející komplexní logistickou a technickou podporu a produkty švýcarské kvality. Bossard CZ s.r.o. je součástí celosvětově známé skupiny Bossard Group, která byla založena před více než 175lety a v současnosti je vedena již 7. generací též rodiny. Skupina Bossard zastává první pozice mezi dodavateli spojovacího materiálu vysoké kvality. Bossard CZ s.r.o. poskytuje 3 základní služby: prodej vysoce kvalitního spojovacího materiálu, logistický systém a engeneering. Snižujeme náklady na použitý spojovací materiál, zefektivňujeme logistiku skladových zásob a podporujeme správné zvolení a použití spojovacího materiálu.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

ČKD Group

ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem, které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického průmyslu s výraznou exportní orientací. Hlavní zaměření je do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technologických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. Značnou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se servisem, modernizacemi, náhradními díly a poradenskou činností.

DMM - kompaflex

Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o. Výrobky od našej firmy sú požadované všade tam, kde sa musia pohyby potrubí zachytávať, kompenzovať, alebo ďalej prenášať. Tam, kde sa potrubie predlžuje, kmitá alebo vibruje, kde sú montážne nepresnosti a kde sa majú bezpečne dopravovať pevné, kvapalné alebo plynné médiá v podtlaku príp. v pretlaku, Vám ako výrobcovia kompenzátorovej techniky ponúkame optimálne riešeniepráve pre ten „Váš kompenzačný problém“.

DNV

DET NORSKE VERITAS je nezávislou a autonomní nadací založenou v roce 1864, jejímž posláním je „Ochrana životů, majetku a životního prostředí“. Její vizí je „globální vliv na bezpečnou a trvale udržitelnou budoucnost zákazníků“. Její zastoupení v České a Slovenské republice profiluje svou způsobilost v oblastech: podnikového řízení rizik; projektového řízení; řízení hmotných aktiv a jejich údržby; produktové kvality a trvalé udržitelnosti podnikání (společenská odpovědnost, Corporate Governance, rezistence vůči defraudaci a korupci, služby změn klimatu). Našim zákazníkům poskytujeme široké portfolio služeb: služby třetí stranou (verifikace, analýzy, hodnocení, certifikaci), tréninky/vzdělávání a poradenský servis pro zvyšování účinnosti řízení rizik.

jmA stavební

JMA STAVEBNÍ,SPOL. S R.O. – Přispět k ochraně životního prostředí je povinností každého z nás. Proto společnost JMA stavební uvítala příležitost stavět bioplynové stanice na zpracování biomasy. Pozitivní dopady ze zpracování biomasy v bioplynových stanicích do životního prostředí jsou všeobecně známé a stejně tak je pozitivní ekonomický přínos z prodeje nebo využití vyrobené elektrické energie a tepla. Společnost nabízí výstavbu bioplynových stanic s vlastní stavebně technologickou koncepcí. Bližší informace naleznete na stránkách www.jma.as/cze/bioplynove-stanice/

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

SunSolutions

Společnost Sun Solutions se zabývá inženýrskou, obchodní a realizační činností v oboru fotovoltaických systémů. Navrhujeme optimální řešení v oblasti investic do využití solární energie a poskytujeme služby spojené s instalací fotovoltaických systémů,včetně inženýrských činností.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. – Mezi primární činnosti společnosti patří zajištění procesu rozhodčího řízení a jeho rozhodování, zajišťování obchodních mediací a poskytování klientských služeb. Její služby jsou zaměřeny na business sféru a jsou unikátní svou komplexností. Společnost má vedoucí postavení na českém trhu v oblasti alternativních mimosoudních metod řešení majetkových sporů.

White&Case

Pražská kancelář je součástí mezinárodní sítě White & Case a poskytuje právní poradenství podle práva ČR i jiných jurisdikcí. Rovněž poskytuje daňové poradenství v ČR včetně transakčního poradenství a mezinárodního daňového strukturování.

ZAT

Společnost ZAT a.s. je dodavatelem komplexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů (ASŘTP). NAŠE PRODUKTY: 1. Dodávky komplexních řešení automatizace průmyslových procesů pro obory: jaderná energetika, tepelná energetika, vodní energetika, doprava, distribuce plynu a produktovody,povrchová těžba a doprava surovin, průmyslové procesy 2. Dodávky speciálních elektronických přístrojů pro zdravotnictví 3. Instalace, zkoušení, servis a údržba automatizačních systémů 4. Diagnostika automatizačních systémů 5. Výroba průmyslové elektroniky

All For Power

Brno Business

CZ Biom

Edumenu

Energetika

Pro Energy

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 19.ročník

27.2.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem