Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 17. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 22. 3. 2022 v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno vedle BVV )

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky, dopad současné krize  
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Možnosti úspor - Kogenereace, Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart metering, 
■ Elektromobilita, Nabíjecí stanice, Trendy vývoje bateriových technologií , 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Digitalizace v energetice,  Možnosti úspor a zvyšování efektivnosti
■ Možnosti energetických úspor průmyslových firem, Možnosti financování úspor energií  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, možnostmi úspor, energetickými řešeními a příležitostmi.  Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

 

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference :

8:30 -  9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání,  Prezentace partnerů v předsálí 

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15 Energetická a surovinová strategie České republiky a EU

 •   Představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( řečník v jednání )

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 •   Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Očekávaný dopad současné krize na ekonomiku a průmysl, Názory a zkušenosti, 

 •   Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding

Očekávané trendy v oblasti regulace a cen v energetice

 •   Ing. Alexandr Černý, Ředitel odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství, Energetický regulační úřad           

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 •   Ing. Pavel Řežábek, Ředitel úseku analýzy trhů a prognózy, ČEZ a.s.
 •   Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., Místopředseda představenstva,  ČEPS, a.s. 
 •   Ing. Jiří Feist, Member of the Board, Chief Strategy Officer, EP Power Europe, a. s. 

Kogenerace jako zásadní prvek zelené energetiky

 •   Ing. Josef Jeleček, Jednatel, KORK s.r.o. ( zakladatel TEDOM )

Výzvy, hrozby a příležitosti v energetice,  

 •   RNDr. Luděk Niedermayer, Poslanec Evropského parlamentu

11:15 – 11:30  Přestávka na kávu

 

11:30 – 12:45   Možnosti dekarbonizácie v krajinách strednej Európy, dopad krize

 •   Mgr. Erik Hrušč, Project Leader, Boston Consulting Group 

Očekávaný vývoj energetiky, E-mobilita, Zkušenosti společnosti ŠKO ENERGO 

 •   Ing. Jaromír Vorel, Jednatel, ŠKO ENERGO s.r.o.   

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s. 

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla v průmyslu

 •   Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech  

Trendy moderní energetiky v průmyslu 

 •   Ing. Tomáš Buzrla, Výkonný ředitel Svazu moderní energetiky 

 

12:45 – 13:30  Oběd 

13:30 – 15:30   Možnosti snižování nákladů za energie průmyslových firem 

 •   Ing. David Martínek,  ČEZ ESCO, a.s.

Financování energetických projektů z pohledu Green Dealu 

 • Mgr. Michal Forýtek, Advokát, partner, AK Kinstellar

Využití odpadů pro výrobu tepla a energií, Trendy, Názory, Zkušenosti

 • Ing. Miroslav Zajíček , VEOLIA CZ

Elektromobilita a firemní nabíjecí stanice jako příležitost nižších provozních nákladů

 •   Ing. Jiří Nykodým, Managing Director, VOLTDRIVE

Trendy v energetice, Řešení pro odvětví energetiky a průmyslu

 •   Ing. Ota Formánek Ph.D.,   EPLAN ENGINEERING CZ

Digitalizace v energetice a v průmyslu, možnosti snižování nákladů, aplikace Signi.com  

 •   Ing. Jan Hezina, Head of Customer Succes, Digital factory s.r.o. 

Příklad nových energetických zdrojů 

 • Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o., 

Očekávaný vývoj cen na trhu energetických komodit 

 •   Prof. Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

 

Závěrečná diskuse

 

15:30 Neformální setkání, Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k další spolupráci a rozvoji odvětví energetiky a průmyslu.

ČEZ, a. s.

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se věnuje se i dalším činnostem související s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

AFRY CZ s.r.o.

AFRY je mezinárodní architektonická, inženýrská a projekční společnost s 16 000 odborníky po celém světě. V České republice a na Slovensku pokrývá AFRY CZ oblast architektury, dopravy, průmyslu, energetiky, stavebnictví a infrastruktury s téměř 300 zaměstnanci v 10 pobočkách. V oblasti energetiky pokrýváme od jaderné, klasické energetiky, také oblast teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. Přinášíme našim klientům přidanou hodnotu díky širokému spektru multiprofesních znalostí ve stavebním, strojním, elektro a SKŘ oboru. 

BCG

Boston Consulting Group je globální poradenská firma, která spolupracuje s lídry v oblasti podnikání a společnosti, aby řešila jejich nejdůležitější výzvy a využila jejich největších příležitostí. Náš úspěch závisí na duchu hluboké spolupráce a globální komunitě různorodých jednotlivců, kteří jsou odhodláni každý den zlepšovat svět i sebe navzájem. Naše různorodé globální týmy jsou nadšené tím, že odhalují potenciál a uskutečňují změny, poskytují integrovaná řešení prostřednictvím špičkového poradenství v oblasti řízení, technologií a designu firemních a digitálních podniků.

BLUENET NTS

Společnost BLUENET NTS, a.s. vznikla sloučením několika subjektů podnikajících v oboru energetiky. Má bohaté zkušenosti v oblasti celé řady energeticky úsporných opatření a originálních řešení v domácnostech, bytových domech, komerčních nebo výrobních prostorech. Zaměřujeme se na alternativní zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, fotovoltaické systémy, regulaci napětí, optimalizaci distribučních nákladů a problematiku dobíjecích stanic. Jsme dynamicky se rozvíjející společnost, která se podílí rovněž na vývoji inovativních řešení, které následně implementujeme do praxe. Poskytujeme komplexní dodavatelské služby na klíč, inženýring a poradenské služby.

ČEPS

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění el.energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 867 km a 220 kV o délce 1 824 km. V rámci elektrizační soustavy ČR poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou el.energie v reálném čase.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

EG.D, a.s.

Zkratka pochází z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. Ta tři písmena tak přesně popisují, jaké služby u nás najdete. Z angličtiny vycházíme, protože jsme součástí mezinárodní společnosti E.ON. Do konce roku 2020 jsme fungovali pod názvem E.ON Distribuce, od 1. 1. 2021 vystupujeme pod značkou EG.D. Současnou značkou chceme jasně odlišit, kdo je distributor a kdo obchodník, aby si nás na trhu nikdo nespletl – to nám ukládá i zákon. Součástí skupiny E.ON je s námi totiž také obchodník s elektřinou a plynem.

Engul

Engul, s.r.o. je spoločnosťou špecializujúcou sa na návrh, výrobu a servis zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov. Hlavnými aktivitami sú riešenia vyhotovené na mieru v oblasti: kombinovanej výroby elektriny a tepla, kombinácie kogenerácie s výrobou chladu, vysoko účinnej lokálnej výroby elektrickej energie, výroby el.energie z odpadového tepla, výroby el.energie pre krytie špičkových odberov, výmenníkových blokov pre kogeneráciu a tepelné systémy, sofistikovaných záložných systémov pri výpadku el. siete, strojov na osobitné účely poháňaných spaľovacími motormi

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.

EPLAN poskytuje software a služby pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Společnost zaujímá jednu z vedoucích pozic na celém světě ve vývoji softwarových řešení pro výrobu strojů, zařízení a rozvaděčů. Zároveň je společnost EPLAN ideálním partnerem pro zjednodušení složitých inženýrských procesů. Standardizovaná i individuální rozhraní k systémům ERP a PLM/PDM zajišťují konzistenci dat v rámci celého řetězce tvorby výrobku. Společnost EPLAN byla založena roku 1984 a je součástí skupiny Friedhelm Loh Group.

Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy se řadí mezi přední technologické lídry usilující o udržitelnou energetickou budoucnost pro generaci dnešní i budoucí. Díky inovativním řešením a portfoliu představuje dodavatele komplexních služeb v oblasti energetiky, průmyslu a dopravy. Zaměřuje se na rozvoj digitalizace a moderních technologií, které napomáhají urychlení přechodu energetiky na uhlíkově neutrální. Mění světový energetický systém v udržitelný, flexibilní a bezpečnější s důrazem na rovnováhu sociálních, environmentálních a ekonomických hodnot. Společnost má sídlo ve Švýcarsku, zaměstnává více než 38 tisíc zaměstnanců v 90 zemích. Objem obchodní činnosti dosahuje přibližně 10 miliard USD.

CHEMCOMEX, a.s.

CHEMCOMEX je česká dodavatelsko-inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, zpracování kapalných radioaktivních odpadů, energetiky a stavebnictví s důrazem na strojní zařízení, ocelové konstrukce, potrubí, aparáty, systémy měření, regulace a elektronapájení. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus. Od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace a likvidaci technologie.

KF Legal

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se kromě standardního poskytování komplexních právních služeb profiluje v několika dalších specializovaných oblastech, ke kterým patří: energetika a životní prostředí, litigace a insolvenční řízení, právo autorské, IT právo a duševní vlastnictví. Oblasti energetiky, podpory obnovitelných zdrojů energie se KF Legal věnuje dlouhodobě a s jedinečnou mírou odbornosti. Naše přidaná hodnota spočívá nejenom ve znalosti energetického práva, ale též v porozumění základním obchodním a technickým otázkám v této oblasti. Vždy usilujeme o to, abychom záležitostem klientů porozuměli jako celku. 

Kinstellar

S kancelářemi v jedenácti jurisdikcích a více než 350 místními a mezinárodními právníky poskytujeme konzistentní, propojené právní poradenství a pomoc napříč různými regionálními trhy – spolu s know-how a zkušenostmi, které prosazují vaše zájmy a zároveň minimalizují vystavení riziku. Mezi naše klienty patří přední mezinárodní a regionální korporace, banky a další finanční instituce, státní orgány a multilaterální instituce.  Zabýváme se nejdůležitějšími a nejsložitějšími úkoly pro klienty napříč různými průmyslovými odvětvími a obchodními sektory.

KOMTERM, a.s.

Akciová společnost KOMTERM je silnou a stabilní firmou, která nabízí zákazníkům širokou škálu produktů a služeb z oblasti energetiky na českém a slovenském trhu. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. KOMTERM, vychází z třicetileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky. Zaměřuje se na oblast nákupu, výroby, distribuce a prodeje tepla a elektrické energie.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

osc

Společnost OSC vznikla v září roku 1994, vyčleněním bývalé divize Simulačních a řídicích systémů (dříve odbor Automatizace) ze společnosti ORGREZ do samostatné akciové společnosti. Dlouhá tradice je zdrojem cenných zkušeností, rozsáhlých poznatků a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje. Podnikatelská filozofie firmy je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce vyspělých inženýrských služeb a produktů, orientovaných v maximální míře na specifické požadavky a potřeby zákazníků.

PPA CONTROLL, a.s.

PPA CONTROLL je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek, ktoré sú optimálne z technického ako aj cenového hľadiska. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom. PPA CONTROLL je prístupná byť partnerom pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí.

Roxtec CZ

Švédská společnost Roxtec vyrábí pokročilá modulární těsnění pro kabelové a potrubní prostupy. Díky rozebíratelnosti prostupů a možnosti individuálně upravit každý těsnění modul je celkové řešení vysoce flexibilní. Těsnění nabízí kombinovanou ochranu před celou řadou rizik – je vodotěsné, plynotěsné, nehořlavé, odolné vůči škůdcům a hlodavcům, prachotěsné, době odolává vibracím, atd. Vyrábíme je i ve variantách pro prostředí s nebezpečím výbuchu či EMC – prostup může být pospojovaný a uzemněný, případně EMC stíněný.  Široká škála různých typů zastěnění nabízí ideální řešení pro všechny aplikace. Více na stránkách www.roxtec.cz.

RUML s.r.o.

Společnost RUML s.r.o. byla založena v roce 1992 Vladimírem Rumlem s cílem vytvořit obchodní zastoupení produktů Klinger pro Českou republiku. S rozvojem stabilní odběratelské sítě začalo i rozšiřování nabídky o produkty dalších významných společností jako je Armstrong International, W.L.GORE, Posi-flate a další. Od roku 2015 začala společnost nabízet služby v oblasti průmyslových energetických auditů, monitoringu odvaděčů kondenzátu a tepelné izolace průmyslových rozvodů. Společnost RUML s.r.o. je v současnosti významným a důvěryhodným dodavatelem v oblasti těsnění a armatur pro řadu českých i nadnárodních průmyslových koncernů.

SAKO Brno

Jsme česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno. Jsme společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Jsme patrioti a cítíme se být součástí Brna. O čistotu a energii pro Brno se stará celkem 430 zaměstnanců, disponujeme nejmodernějším vozovým parkem, třídící linkou a špičkovým technologickým zařízením na energetické využívání odpadu.

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty používaných v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 200 °C, průměr odporových snímačů teploty již od 1 mm a u termočlánků od 0,5 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače vlhkosti, snímače CO2, snímače hladiny a snímače proudění. Od roku 2015 prezentujeme na našich stránkách také indukční snímače a optické snímače hladiny.

SIGNI

Signi je webová aplikace pro vytváření, podepisování a správu osobních i pracovních dokumentů. Začít můžete hned – bez instalace nebo speciálního školení. Aplikace pracuje s formáty PDF, DOC, DOCX a dalšími, do kterých můžete umístit podpisové pole, anebo si můžete vytvořit pomocí průvodce dokument přímo v Signi. Využít můžete také předepsané vzory, které pro nás vytvořili renomovaní právníci.  

SILENT-CZECH spol. s r.o. + weidmann

SILENT-CZECH spol. s r.o. se zaměřuje na výrobu elektroizolačních dílů a komponentů převážně pro elektrotechnický průmysl. Dále na dodávky širokého spektra flexibilních izolačních materiálů, impregnačních laků a pryskyřic, vodičů pro vinutí, vývodových a propojovacích vodičů, mechanických částí, hlavně pro výrobce a pro opravny elektromotorů, transformátorů, cívek a elektroniky. SILENT-CZECH spol. s r.o. nabízí všem zákazníkům a partnerům profesionální přístup, spolehlivost, poradenství a návrh individuálních řešení.

sko-energo

ŠKO-ENERGO je finančně stabilní společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav. Vyrábí a distribuuje ekologicky čisté energie s využitím bezuhlíkatých technologií. Poskytuje komplexní služby průmyslové energetiky a snižuje energetickou náročnost v oblasti spotřeby. Je dobrým občanem v regionech, kde působí.Většina ze 45 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi (12 tisíc rodin) je zásobována teplem ze ŠKO-ENERGO. O výhodách centrálního zásobování teplem svědčí i noví zákazníci v průmyslových zónách města. ŠKO-ENERGO se jako významná regionální společnost zajímá o dění v Mladé Boleslavi a podílí se na jeho dalším společenském rozvoji.

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o. již více než 20 let poskytuje výjimečná softwarová řešení, mimo jiné i platformu Engineering Base, pomocí kterých pomáháme zrychlit proces vývoje produktu nebo zařízení a následně zefektivnit tvorbu a správu vaší elektro a procesní dokumentace. Pro dodávané systémy nabízíme nejen kompletní technické i obchodní činnosti zahrnující analýzu nasazení vybraného systému a jejich implementaci, ale i školení, servis či služby v oblasti inženýringu jako tvorbu firemních standardů apod. Mezi naše největší zákazníky patří E.ON Distribuce, UNIPETROL, ABB, ŠKODA TRANSPORTATION, TATRA TRUKCS, ZETOR TRACTORS a jiné.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s., vyrábí teplo ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), které jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím. Propojení zdrojů soustavy ZTE umožňuje trvalou a spolehlivou dodávku tepla zákazníkům, neboť chod jednoho zdroje může být zastoupen chodem zdroje jiného. Do soustavy ZTE je připojen provoz SAKO Brno, a.s., který umožňuje využít teplo vzniklé spalováním komunálního odpadu. Vyrobené teplo je distribuováno tepelnou rozvodnou sítí do výměníkových stanic připojených objektů. V okrajových částech Brna provozuje společnost kotelny na zemní plyn. Teplárny Brno, a.s., dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností.

Uchytil

Firma UCHYTIL s.r.o. se zabývá energetikou již několik let. Jedná se především o teplovodní, horkovodní a parní rozvody ať už v kanálech či bezkanálovou metodou. Dále se zabýváme rekonstrukcí a výstavbou blokových kotelen či výměníkových stanic od projektu po kolaudaci stavby. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Neméně důležité stránky v naší práci představuje ochrana životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Základem obchodních úspěchů společnosti Uchytil je spojení efektivní týmové práce s vysokou profesionalitou zaměstnanců.

VOLTDRIVE

VOLTDRIVE je přední český výrobce nabíjecích stanic a dodavatel aktivních a pasivních prvků pro budování sítí a elektromobilitu. Za značkou VOLTDRIVE stojí od začátku zkušený tým odborníků a vývojářů, kteří v oblasti elektromobility integrovali svoje zkušenosti z oblastí ICT, telekomunikací a energetiky. Díky tomu se značka stala průkopníkem elektromobility, což potvrzují reference těch nejvýznamnějších firem na českém energetickém trhu. Portfolio produktů značky VOLTDRIVE zahrnuje komplexní řešení od domácích nabíjecích stanic po veřejné nabíjecí stanice včetně tzv. smart řešení a provozních funkcionalit.

Zelená biomasa a.s.

Jsme lesnická společnost, která byla založena v roce 2008 za účelem výroby a zpracování biomasy. V průběhu let jsme si osvojili všechny činnosti související s lesnictvím, ke kterým se přidal obchod s řezivem a vedlejšími produkty pil, výroba a prodej pelet a briket, prodej palivového dřeva, zemědělství a mnoho dalšího. Pokud hledáte spolehlivého partnera, který Vám nabídne komplexní řešení, ať už pro Váš les, pilu nebo elektrárnu, tak se na nás neváhejte obrátit!

Zeppelin

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

ZPA Nová Paka, a.s.

ZPA Nová Paka je společnost s dlouholetou tradicí v oboru měřicí a regulační techniky. Nabízíme vývoj, výrobu, prodej, metrologii, montáž, poradenství, projekci a servis v České republice i v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že ZPA Nová Paka Vám přinese kompletní řešení Vašich záměrů spojené s kvalitou, spolehlivostí, technickou dokonalostí a rozsáhlým know-how, získaným více než sedmdesátiletou tradicí.

Energetika časopis

Energy HUB

Pro Energy

AKU-BAT

caobh

COGEN

CSZE

Svaz moderní energetiky

Teplárenské sdružení ČR

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 19.ročník

27.2.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem