Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 4. 3. 2020 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Trendy vývoje bateriových technologií 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Digitalizace, Průmysl 4.0 v energetice, 
■ Připravované investice v odvětví energetiky, Trendy financování, investic, fúzí a akvizic  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi.

Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference : 

8:30 – 9:30  Registrace účastníků - neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15 Energetická a surovinová strategie České a Slovenské republiky  

 • Představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( řečník v jednání ) 
 • Doc. Ing. Vojtech Ferencz, Ph.D.,  Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( v jednání )

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 • Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Očekávané trendy v oblasti POZE

 • Ing. Jan Šefránek, Ph.D., Vedoucí oddělení strategie a inovací,  Energetický regulační úřad

Trendy a očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Ing. Petr Kubín, Ph.D., Head of Corporate Strategy,  ČEZ, a.s. 
 • Ing. Jiří Feist, Member of the Board, Chief Strategy Officer, EP Power Europe, a. s.
 • Mgr. Tomáš Drápela, Předseda Teplárenského sdružení ČR
 • Ing. Martin Slabý,  Předseda Rady Českého plynárenského svazu, Předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ( v jednání )
 • Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel, ENAS, s.r.o. 
 • Ing. Michal Šnobr, Analytik a poradce společnosti J&T pro energetiku
 • Ing. Vladimír Kubeček, Energetický specialista, Centrum ekonomiky regulovaných odvětví, VŠE v Praze

11:15 – 11:30  Přestávka na kávu 

11:30 – 12:45   Inovace a nové technologie v odvětví energetiky 

 •  Ing. Martin Panáč, SIEMENS 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 • Ing. Petr Fajmon, MBA, Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.  

Očekávaný vývoj energetiky, E-mobilita 

 • Ing. Jaromír Vorel, Jednatel, ŠKO ENERGO s.r.o.  

Průmysl 4.0 a obnovitelné zdroje 

 • JUDr. Robert Vinický, Předseda představenstva, Local Energies, a.s., Člen Skuiny E.ON

Trendy vývoje cen energií na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 • Ing. Pavel Štorkán, Předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Dynamická stabilita elektrizační soustavy jako kritérium energetického mixu Česká 

 • Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o.   

 

12:45 – 13:30  Oběd

 

13:30 – 15:30  Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla  

 • Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 • Ing. Jiří Vecka, Ph.D., Teplárenské sdružení ČR 

Zkušenosti z projektů výstavby JE, budoucnost jádra a příležitosti pro průmysl  

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu

 • Ing. Luděk Michera, Obchodní ředitel, DYTRON s.r.o.

Trendy zpracování průmyslového odpadu s potenciálem využití pro výrobu energie 

 • Ing. Petr Marek, Technický ředitel, Marius Pedersen a.s. 

Trendy financování energetických projektů energetických a průmyslových firem 

 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna 

Podpora a příležitosti exportu v odvětví energetiky

 • Ing. Neklan Coufal,  Agentura CzechTrade 

Další témata a řečníci v jednání ,  Diskuse

 

15:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k další spolupráci a rozvoji odvětví energetiky.

Informace pro účastníky:

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí 4.900 Kč (5929 Kč  včetně DPH). V případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti získáte slevu 1000 Kč. Poplatek pro 2 a více účastníků z jedné společnosti činí 3.900 Kč (4719 včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení, závěrečného pohoštění s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje odvětví energetiky.
 

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 2. 3. 2020 na účet u České spořitelny,
Účet: 2052770399/0800
Variabilní s.: IČO společnosti.
Daňový doklad Vám bude předán při prezentaci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem