Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 15. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 4. 3. 2020 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Trendy vývoje bateriových technologií 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Digitalizace, Průmysl 4.0 v energetice, 
■ Připravované investice v odvětví energetiky, Trendy financování, investic, fúzí a akvizic  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi.

Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference : 

8:30 – 9:30  Registrace účastníků - neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15 Energetická a surovinová strategie  

 • Představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( řečník v jednání ) 

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 • Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Trendy a očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Ing. Petr Kubín, Ph.D., Head of Corporate Strategy,  ČEZ, a.s. 
 • Ing. Jiří Feist, Member of the Board, Chief Strategy Officer, EP Power Europe, a. s.
 • Mgr. Tomáš Drápela, Předseda Teplárenského sdružení ČR
 • Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel, ENAS, s.r.o. 
 • Ing. Michal Šnobr, Analytik a poradce společnosti J&T pro energetiku
 • Ing. Vladimír Kubeček, Energetický specialista, Centrum ekonomiky regulovaných odvětví, VŠE v Praze

11:15 – 11:30  Přestávka na kávu 

11:30 – 12:45   Inovace a nové technologie v odvětví energetiky 

 •  Ing. Martin Panáč, SIEMENS 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 • Ing. Petr Fajmon, MBA, Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.  

Očekávaný vývoj energetiky, E-mobilita 

 • Ing. Milan Poddaný, Vedoucí – Energetické služby a management, ŠKO ENERGO s.r.o.  

Průmysl 4.0 a obnovitelné zdroje 

 • JUDr. Robert Vinický, Předseda představenstva, Local Energies, a.s., Člen Skuiny E.ON

Trendy vývoje cen energií na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 • Ing. Jaromír Čermák, Místopředseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

 

12:45 – 13:30  Oběd

 

13:30 – 15:30  Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla  

 • Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 • Ing. Jiří Vecka, Ph.D., Teplárenské sdružení ČR 

Zkušenosti z projektů výstavby JE, budoucnost jádra a příležitosti pro průmysl  

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu

 • Ing. Luděk Michera, Obchodní ředitel, DYTRON s.r.o.

Trendy zpracování průmyslového odpadu s potenciálem využití pro výrobu energie 

 • Ing. Petr Marek, Technický ředitel, Marius Pedersen a.s. 

Trendy financování energetických projektů energetických a průmyslových firem 

 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna 

Podpora a příležitosti exportu v odvětví energetiky

 • Ing. Neklan Coufal,  Agentura CzechTrade 

Dynamická stabilita elektrizační soustavy jako kritérium energetického mixu Česká 

 • Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o.   

 

15:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k další spolupráci a rozvoji odvětví energetiky.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem