Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 13. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 21. 3. 2018 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Energy management, Úspory energií, Dotace na úspory energií
■ Investiční a Exportní zkušenosti a příležitosti, Připravované investice, Financování exportu a růstu energetických společností, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi. Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

 

Program konference :

8:15 - 9:00  Registrace účastníků 

9:00 – 9:05  Slavnostní zahájení 

9:05 – 10:45  Energetická a surovinová strategie České republiky a EU

 •   Ing. Ladislav Havel, Ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Vývoj obchodování na Energetické burze Praha (PXE) 

 •   Ing. David Kučera, Ředitel, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti,  

 • Ing. Dávid Hájmán, Ředitel útvaru strategie Skupiny ČEZ 

Trendy v teplárenství, Zkušenosti a vyhodnocení ročního provozu ZEVO PLZEŇ          

 • Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR

Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, energetických úspor, Smart meteringu a elektromobility.

 •   Ing. Petr Lux, KPMG Česká republika

10:45 – 11:00  Přestávka na kávu

11:00 – 12:30   Očekávané trendy v oblasti POZE

 •    Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Člen Rady Energetického regulačního úřadu

Očekávaný vývoj v EU z pohledu teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Fotovoltaika jako součást moderní energetiky 

 •   Ing. Tomáš Buzrla, Předseda představenstva, Solární asociace

Evolution of VVER reactors

 •   Ing. Leoš Tomíček, Senior Vice-President for Nuclear Power Projects, Rusatom Overseas 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s. 

Stav projednávání „zimního balíčku“ EU – jak jsme daleko? 

 •   Mgr. Kamil Blažek, Partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

 

12:30 – 13:30  Oběd

13:30 – 15:30  Zkušenosti, Nové technologie, Inovace, Názory, Příležitosti, Exportní zkušenosti, Diskuse

 •   Ing. Jaromír Kříž, Generální ředitel, EKOL, spol. s r.o.
 •   Ing. Petr Tomáš, Jednatel, MAGUS ENERGO s.r.o.
 •   Ing. Jaromír Vorel, Jednatel, ŠKO ENERGO s.r.o.

 

Energetika versus Energy Management – dvě strany téže mince?

 •    Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o. 

Sběr a analytika energetických dat

 •    Ing. Vladimír Svozil, CEO, Enerfis s.r.o.  

Financování inovací a projektů v energetice a teplárenství 

 •   Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s.  

Trendy fúzí a akvizic v odvětví energetiky, Získání strategických partnerů 

 •    Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK 

Aktuální příležitosti  energetických firem v Ruské federaci amožnosti spolupráce

 •   Sergej Stupar, Obchodní rada Ruské federace v ČR  

Exportní příležitosti v energetice 

 •   Ing. Bohuslav Květoň, Oddělení energetiky, Agentura CzechTrade 

 

Diskuse,  Navázání spolupráce mezi účastníky

 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji energetických firem.

 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem