Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 13. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 21. 3. 2018 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Energetická a surovinová strategie České republiky a EU 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Energy management, Úspory energie, Dotace na úspory energií
■ Exportní a investiční zkušenosti a příležitosti, Připravované investice, Financování exportu a růstu energetických společností, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a exportními příležitostmi. Konference se zúčastní významní představitelů odvětví energetiky a průmyslu.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

 

Program konference :

8:15 - 9:00  Registrace účastníků 

9:00 – 9:05  Slavnostní zahájení 

9:05 – 10:45  Energetická a surovinová strategie České republiky a EU

 •   Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ( řečník bude upřesněn )

Trendy cenových regulací v energetice 

 •   Ing. Vladimír Outrata, Předseda Rady ERÚ ( v jednání ) 

Vývoj obchodování na Energetické burze Praha (PXE) 

 •   Ing. David Kučera, Ředitel, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Úspěšné strategie, Názory a zkušenosti, 

 •   Ing. Dávid Hajmán, Ředitel útvaru strategie Skupiny ČEZ 
 •   Zástupce společnosti innogy Česká republika a.s.  ( řečník v jednání )              
 •   Mgr. Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR 

 

Trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR a ve světě 

 •   Ing. Petr Lux, KPMG Česká republika

 

10:45 – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:30  Zkušenosti s řízením a provozem jaderné elektrárny

 •   Ing. Miloš Štěpanovský, Ředitel JE Dukovany, ČEZ, a. s., ( v jednání )

Trendy jaderné energetiky a její bezpečnosti 

 •   Ing. Zdeněk Šíma, jednatel/Director, Rosatom Central Europe 

Očekávaný vývoj v EU z pohledu teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s. 

Fotovoltaika jako součást moderní energetiky 

 •   Ing. Tomáš Buzrla, Předseda představenstva, Solární asociace 

Stav projednávání „zimního balíčku“ EU – jak jsme daleko? 

 •   Mgr. Kamil Blažek, Partner, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

 

12:30 – 13:30  Oběd

 

13:30 – 15:30  Zkušenosti dodavatelů energetických zařízení, Nové technologie, Inovace, Názory, Příležitosti, Exportní zkušenosti, Diskuse

 •   Ing. Jaromír Kříž, Generální ředitel, EKOL, spol. s r.o.
 •   Další řečníci a společnosti v jednání

 

Role lidského chování v energy managementu se zahrnutím case study ze Škoda Auto a.s. 

 •    Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o. 

Financování inovací a projektů v energetice a teplárenství 

 •   Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s.  

Trendy fúzí a akvizic v odvětví energetiky, Získání strategických partnerů 

 •    Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner, REDBAENK 

Aktuální příležitosti  energetických firem v Ruské federaci amožnosti spolupráce

 •   Sergej Stupar, Obchodní rada Ruské federace v ČR  

Exportní příležitosti v energetice 

 •   Ing. Antonín Marčík, Oddělení energetiky, Agentura CzechTrade 

Financování exportu v energetice 

 •   Pozvaní představitelé společností EGAP a ČEB

 

Diskuse,  Navázání spolupráce mezi účastníky

 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k dalšímu rozvoji energetických firem.

 

Informace pro účastníky:

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí 4.900 Kč (včetně DPH). V případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti získáte slevu 1000 Kč. Poplatek pro 2 a více účastníků z jedné společnosti činí 3.900 Kč (na osobu včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci včetně oběda, občerstvení a rautu s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje odvětví energetiky.
 
Účastníci předcházejících ročníků, členové Teplárenského sdružení ČR  a Solární Asociace mohou využít slevu 1.000 Kč  a  zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 3.900 Kč ( včetně DPH). 

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 18. 3. 2018 na účet u České spořitelny,
Účet: 2052770399/0800
Variabilní s.: IČO společnosti.
Daňový doklad Vám bude předán při prezentaci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií
chci se stát partnerem