Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4. ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví energetiky\"

která se koná dne 28. 4. 2009 v Brně v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen energií
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Energetický management průmyslových podniků
 • Financování energetických projektů
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce tepla a elektrické energie
 • Obnovitelné zdroje energií
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, významných průmyslových podniků, municipalit, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje cen energií, výroby a distribuce tepla a energie, trendy využití obnovitelných zdrojů energie, řízením rizik a financováním energetických projektů.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení

9:05 – 11:00 Státní energetická koncepce a energetická bezpečnost, Perspektivy odvětví energetiky, Energetická bezpečnost, Vývoj cen energií, Diskuse

 • Ing. Roman Portužák, CSc. Ředitel odboru elektroenergetiky,Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ing. Blahoslav Němeček, Místopředseda Energetického regulačního úřadu

Názory a zkušenosti představitelů energetického sektoru

 • Ing. Jiří Feist, Ředitel útvaru rozvoje obchodu,ČEZ a.s.
 • Zástupce skupiny RWE (řečník v jednání)

Větrná energetika současnosti a potenciál jejího vývoje

 • Mgr. Michal Janeček, Předseda Česká společnost pro větrnou energii

Predikce vývoje ceny elektřiny a možnost zajištění ceny

 • Ing. Jakub Židoň, Head of Equity Research, Česká spořitelna, a.s.

Trendy obchodování s emisními povolenkami

 • Juraj Bronček, Head of Wallich Energy, Wallich & Matthes B.V., Czech Republic.

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:30 Hodnocení kontrolních mechanismů v energetických firmách

 • Bc. Ivo Středa, CIA , Ernst & Young

Očekávaný vývoj spotřeby a cen ropy, plynu a elektřiny

 • Ing. Petr Novák, Analytik, ATLANTIK finanční trhy a.s.
 • Ing. Vladimír Štěpán, jednatel ENA s.r.o.
 • Ing.Petr Čermák, Colosseum, a.s.

Výstavba větrných elektráren – úskalí vybraných povolovacích procesů

 • JUDr. Jakub Hájek, advokátní kancelář GLATZOVA & Co., v.o.s.

Nové možnosti financování energetických projektů

 • Ing. David Procházka, Česká spořitelna a.s.

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Postavení nezávislého obchodníka s elektřinou na českém trhu

 • Ing. Lukáš Pokrupa, Obchodní ředitel, CENTROPOL ENERGY, a.s.

Využití odpadného kompresného tepla

 • Ing. Milan Gala, Jednatel společnosti Messer Slovnaft a.s.

Možnosti uplatnění fluidních kotlů ve středních energetických zdrojích

 • Prof.František Hrdlička, ČVUT Praha

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

 • Ing. Vladimír Kohout, Moravská energetická a.s.

Trendy v oblasti solárních technologií

 • Ing.Stanislav Petrik, Ph.D., Strategy & Business Development Direktor, Elmarco s.r.o.

Fúze a akvizice v odvětví energetiky

 • Ing. Radek Schmied, Ph.D., Partner, Redbaenk

Vývoj odvětví energetiky ve světě

 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem