Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 18. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě",

která se koná dne 22. 2. 2023  v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno vedle BVV )

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky, dopad současné krize  
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Možnosti úspor - Kogenereace, Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart metering, 
■ Elektromobilita, Nabíjecí stanice, Trendy vývoje bateriových technologií , 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Digitalizace v energetice,  Možnosti úspor a zvyšování efektivnosti
■ Možnosti energetických úspor průmyslových firem, Možnosti financování úspor energií  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, možnostmi úspor, energetickými řešeními a příležitostmi.  Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

 

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference :

8:30 – 9:30    Registrace účastníků, Neformální setkání 

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15    Energetická politika a bezpečnost České republiky, Názory, Zkušenosti

 •   PhDr. Tomáš Ehler MBA, Náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR           

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 •   Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Očekávaný dopad současné situace na ekonomiku a průmysl, Názory a zkušenosti 

 •   Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding

Očekávané trendy v oblasti regulace a cen v energetice

 •   Mgr. Alexandr Černý, M.A., Ph.D., Ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství, Energetický regulační úřadu

Očekávané trendy v oblasti regulace a cen v energetice

 •   Ing. David Kučera, Ředitel, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.   

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse,  

 •   Ing. Svatopluk Vnouček, Místopředseda představenstva,  ČEPS, a.s.
 •   Ing. Jaromír Vorel, Jednatel, ŠKO ENERGO s.r.o.    

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s. 

11:15 – 11:45  Přestávka na kávu 

11:45 – 12:30  Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Trendy v oblasti akumulace energie, Trendy využití vodíku v energetice

 •  Ing. Martin Panáč, Siemens, Předseda představenstva AKU-BAT CZ 

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla 

 •   Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech 

Trendy digitální transformace v energetice, Názory, Zkušenosti

 •   Ing. Josef Fritschka, Výkonný ředitel, TECHNODAT

Výběr z aktuálních energetických legislativních počinů a plánů

 •   Mgr. Kamil Blažek, Advokát, partner, AK Kinstellar 
 •   Mgr. Michal Forýtek, Advokát, partner, AK Kinstellar

12:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 15:30   Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse, 

 •   Ing. David Martínek, ČEZ ESCO, a.s.

Kybernetická bezpečnost v energetice, názory, zkušenosti, doporučení 

 •   Ing. Tomáš Krejčí, Náměstek ředitele Úřadu, Sekce národní centrum kybernetické bezpečnosti, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)  

Využití odpadů pro výrobu tepla a energií,  Trendy, Názory, Zkušenosti

Vyhláška MŽP o tuhých alternativních palivech, Trendy využití bioplynových stanic 

 •   RNDr. Miloš Kužvart, Výkonný ředitel, ČAObH 

Energetické využití odpadu, Trendy, Názory, Zkušenosti SAKO Brno 

 •   RNDr. Jana Suzová, SAKO Brno  

Agregace a poskytování flexibility z elektromobility a průmyslu

 •   Ing. Tomáš Molek, Unicorn

Inovativní energetika v pojetí Doosan Škoda Power

 •   Ing. Štěpán Šmida, Doosan Škoda Power s.r.o.

Zelený vodík, Roxtec

 •   Ing. Petr Hudeček, Obchodní ředitel, Roxtec CZ s.r.o.   

Příklad nových energetických zdrojů 

 •   Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o.,

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě 

 •   Prof. Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

 

Závěrečná diskuse  

16:00  Neformální setkání,  Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína,   Tombola

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je strategickým partnerem pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké společnosti. Zajišťujeme komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické optimalizace a dodávky energií. Operujeme prostřednictvím dceřiných společností na českých i slovenských trzích. Další obchodní aktivity rozvíjíme i v zahraničí na celoevropské úrovni.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

Doosan Škoda Power s.r.o.

Díky spojení rozsáhlých zkušeností, odborných znalostí a inovací s bezkonkurenčním technickým know-how dodáváme moderní parní turbíny a související energetická zařízení.  Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky. Energie, která pohání naše lidi vpřed, je základem kréda společnosti Doosan.

Engul

Engul, s.r.o. je spoločnosťou špecializujúcou sa na návrh, výrobu a servis zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov. Hlavnými aktivitami sú riešenia vyhotovené na mieru v oblasti: kombinovanej výroby elektriny a tepla, kombinácie kogenerácie s výrobou chladu, vysoko účinnej lokálnej výroby elektrickej energie, výroby el.energie z odpadového tepla, výroby el.energie pre krytie špičkových odberov, výmenníkových blokov pre kogeneráciu a tepelné systémy, sofistikovaných záložných systémov pri výpadku el. siete, strojov na osobitné účely poháňaných spaľovacími motormi

GrexEnergia s.r.o.

GrexEnergia s.r.o. je českou společností působící v oblastech hledání a nacházení úspor. GrexEnergia Vám pomůže prostřednictvím profesionálního zmapování stávajících procesů sestavit fungující systém motivačních faktorů a zavést jej do praxe. GrexEnergia zpracuje prostřednictvím svých energetických specialistů energetické audity vyhovující vyhlášce č.480/2012 Sb. a souvisejícím předpisům.

Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy se řadí mezi přední technologické lídry usilující o udržitelnou energetickou budoucnost pro generaci dnešní i budoucí. Díky inovativním řešením a portfoliu představuje dodavatele komplexních služeb v oblasti energetiky, průmyslu a dopravy. Zaměřuje se na rozvoj digitalizace a moderních technologií, které napomáhají urychlení přechodu energetiky na uhlíkově neutrální. Mění světový energetický systém v udržitelný, flexibilní a bezpečnější s důrazem na rovnováhu sociálních, environmentálních a ekonomických hodnot. Společnost má sídlo ve Švýcarsku, zaměstnává více než 38 tisíc zaměstnanců v 90 zemích. Objem obchodní činnosti dosahuje přibližně 10 miliard USD.

IPECON, s.r.o.

Poskytujeme našim zákazníkom riešenia pre optimalizovanú a efektívnu výrobu a dodávku tepla v komunálnej sfére aj v priemysle, automatické systémy riadenia tepelných celkov s integráciou do informačných systémov riadenia v reálnom čase a s nadväznosťou na podnikové výrobné systémy. Naše inovatívne riešenia a skúsenosti dokážeme úspešne aplikovať aj do výrobných a priemyselných procesov, a tým zabezpečiť našim zákazníkov optimalizáciu a zvýšenie efektivity ich podnikania.

KF Legal

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se kromě standardního poskytování komplexních právních služeb profiluje v několika dalších specializovaných oblastech, ke kterým patří: energetika a životní prostředí, litigace a insolvenční řízení, právo autorské, IT právo a duševní vlastnictví. Oblasti energetiky, podpory obnovitelných zdrojů energie se KF Legal věnuje dlouhodobě a s jedinečnou mírou odbornosti. Naše přidaná hodnota spočívá nejenom ve znalosti energetického práva, ale též v porozumění základním obchodním a technickým otázkám v této oblasti. Vždy usilujeme o to, abychom záležitostem klientů porozuměli jako celku. 

Kinstellar

S kancelářemi v jedenácti jurisdikcích a více než 350 místními a mezinárodními právníky poskytujeme konzistentní, propojené právní poradenství a pomoc napříč různými regionálními trhy – spolu s know-how a zkušenostmi, které prosazují vaše zájmy a zároveň minimalizují vystavení riziku. Mezi naše klienty patří přední mezinárodní a regionální korporace, banky a další finanční instituce, státní orgány a multilaterální instituce.  Zabýváme se nejdůležitějšími a nejsložitějšími úkoly pro klienty napříč různými průmyslovými odvětvími a obchodními sektory.

KOMTERM, a.s.

Akciová společnost KOMTERM je silnou a stabilní firmou, která nabízí zákazníkům širokou škálu produktů a služeb z oblasti energetiky na českém a slovenském trhu. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. KOMTERM, vychází z třicetileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky. Zaměřuje se na oblast nákupu, výroby, distribuce a prodeje tepla a elektrické energie.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

NEONPOWER s.r.o.

Analyzujeme vaše stávající modely nákupu energií, na místě srovnáme nákupní modely elektřiny a zemního plynu a navrhneme vám ten nejvhodnější pro váš provoz. Ukážeme vám přidanou hodnotu, originalitu, kreativitu a naši dlouhodobou koncepci. VAŠE ÚSPORY, NAŠE ŘEŠENÍ

osc

Společnost OSC vznikla v září roku 1994, vyčleněním bývalé divize Simulačních a řídicích systémů (dříve odbor Automatizace) ze společnosti ORGREZ do samostatné akciové společnosti. Dlouhá tradice je zdrojem cenných zkušeností, rozsáhlých poznatků a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje. Podnikatelská filozofie firmy je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce vyspělých inženýrských služeb a produktů, orientovaných v maximální míře na specifické požadavky a potřeby zákazníků.

QUANTUM a.s.

QUANTUM je víc než název firmy, je to tradiční obchodní značka s 30-ti letou historií, symbol kvality, spolehlivosti a hospodárnosti, dodavatel energií, distributor zemního plynu, společnost komplexně působící v plynárenství. Nabídneme Vám poradenství, energie, výrobky, služby a servis, vše na jednom místě, v jednom čase a z jedné ruky.

Rittal Czech, s.r.o.

Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového poskytovatele systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, oblasti výroby nápojů a potravin, IT a telekomunikací.

 

Roxtec CZ

Švédská společnost Roxtec vyrábí pokročilá modulární těsnění pro kabelové a potrubní prostupy. Díky rozebíratelnosti prostupů a možnosti individuálně upravit každý těsnění modul je celkové řešení vysoce flexibilní. Těsnění nabízí kombinovanou ochranu před celou řadou rizik – je vodotěsné, plynotěsné, nehořlavé, odolné vůči škůdcům a hlodavcům, prachotěsné, době odolává vibracím, atd. Vyrábíme je i ve variantách pro prostředí s nebezpečím výbuchu či EMC – prostup může být pospojovaný a uzemněný, případně EMC stíněný.  Široká škála různých typů zastěnění nabízí ideální řešení pro všechny aplikace. Více na stránkách www.roxtec.cz.

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty používaných v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 200 °C, průměr odporových snímačů teploty již od 1 mm a u termočlánků od 0,5 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače vlhkosti, snímače CO2, snímače hladiny a snímače proudění. Od roku 2015 prezentujeme na našich stránkách také indukční snímače a optické snímače hladiny.

SILENT-CZECH spol. s r.o. + weidmann

SILENT-CZECH spol. s r.o. se zaměřuje na výrobu elektroizolačních dílů a komponentů převážně pro elektrotechnický průmysl. Dále na dodávky širokého spektra flexibilních izolačních materiálů, impregnačních laků a pryskyřic, vodičů pro vinutí, vývodových a propojovacích vodičů, mechanických částí, hlavně pro výrobce a pro opravny elektromotorů, transformátorů, cívek a elektroniky. SILENT-CZECH spol. s r.o. nabízí všem zákazníkům a partnerům profesionální přístup, spolehlivost, poradenství a návrh individuálních řešení.

sko-energo

ŠKO-ENERGO je finančně stabilní společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav. Vyrábí a distribuuje ekologicky čisté energie s využitím bezuhlíkatých technologií. Poskytuje komplexní služby průmyslové energetiky a snižuje energetickou náročnost v oblasti spotřeby. Je dobrým občanem v regionech, kde působí.Většina ze 45 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi (12 tisíc rodin) je zásobována teplem ze ŠKO-ENERGO. O výhodách centrálního zásobování teplem svědčí i noví zákazníci v průmyslových zónách města. ŠKO-ENERGO se jako významná regionální společnost zajímá o dění v Mladé Boleslavi a podílí se na jeho dalším společenském rozvoji.

Tedom

Cílem skupiny TEDOM je nastavit pro každého zákazníka správný mix energetických služeb s ohledem na jeho potřeby. Nabízíme komplexní řešení pro ty, kteří hledají spolehlivé dodávky elektřiny a tepla, zvyšujeme efektivitu provozů a přinášíme energetickou bezpečnost a nezávislost. Věříme, že budoucnost energetiky spočívá v decentralizovaných zdrojích, které se virtuálně integrují do větších celků, spolupracují navzájem a podporují elektrizační síť v dobách nedostatku nebo přebytku energie. Našim zákazníkům umožňujeme stát se aktivními hráči na moderním energetickém trhu. A to díky tomu, že již více než 30 let vyrábíme, instalujeme, servisujeme a provozujeme kogenerační jednotky. Nově jsme do nabídky zařadili i fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o. již více než 20 let poskytuje výjimečná softwarová řešení, mimo jiné i platformu Engineering Base, pomocí kterých pomáháme zrychlit proces vývoje produktu nebo zařízení a následně zefektivnit tvorbu a správu vaší elektro a procesní dokumentace. Pro dodávané systémy nabízíme nejen kompletní technické i obchodní činnosti zahrnující analýzu nasazení vybraného systému a jejich implementaci, ale i školení, servis či služby v oblasti inženýringu jako tvorbu firemních standardů apod. Mezi naše největší zákazníky patří E.ON Distribuce, UNIPETROL, ABB, ŠKODA TRANSPORTATION, TATRA TRUKCS, ZETOR TRACTORS a jiné.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s., vyrábí teplo ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), které jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím. Propojení zdrojů soustavy ZTE umožňuje trvalou a spolehlivou dodávku tepla zákazníkům, neboť chod jednoho zdroje může být zastoupen chodem zdroje jiného. Do soustavy ZTE je připojen provoz SAKO Brno, a.s., který umožňuje využít teplo vzniklé spalováním komunálního odpadu. Vyrobené teplo je distribuováno tepelnou rozvodnou sítí do výměníkových stanic připojených objektů. V okrajových částech Brna provozuje společnost kotelny na zemní plyn. Teplárny Brno, a.s., dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností.

Uchytil

Firma UCHYTIL s.r.o. se zabývá energetikou již několik let. Jedná se především o teplovodní, horkovodní a parní rozvody ať už v kanálech či bezkanálovou metodou. Dále se zabýváme rekonstrukcí a výstavbou blokových kotelen či výměníkových stanic od projektu po kolaudaci stavby. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Neméně důležité stránky v naší práci představuje ochrana životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Základem obchodních úspěchů společnosti Uchytil je spojení efektivní týmové práce s vysokou profesionalitou zaměstnanců.

Unicorn

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu i veřejné správy. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. 

Zeppelin

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

Energetika časopis

Energy HUB

It system

Pro Energy

AKU-BAT

caobh

COGEN

CSZE

Teplárenské sdružení ČR

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 19.ročník

27.2.2024 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem