Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 7.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  6. 3. 2012 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Státní energetická koncepce
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
 • Trendy a možnosti zajištění cen energií
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického
průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 11:00 Trendy a perspektivy odvětví energetiky, Očekávaný vývoj cen energií, Názory a zkušenosti, Diskuse
 • Ing. Ladislav Havel, odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Ing. Zdeněk Pekárek, Senior Strategy, Analyst, ČEZ
 • Ing. Tomáš Píša, OKD, a.s.
Trendy v odvětví teplárenství
 • Mgr.Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR
Očekávané trendy v plynárenství, Řízení rizik v energetice
 • Ing. Oldřich Petržilka, Prezident České plynárenské unie

Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR v kontextu EU

 • Ing. Petr Lux, Manager, Deloitte Advisory s.r.o.
Jaderná energetika a stress testy EU
 • Ing. Tomáš Žák, MBA, Ředitel JE Dukovany, divize Výroba, ČEZ, a. s.

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu

 
11:15 – 12:30    Pohled na současnou energetiku ve střední Evropě
 • Ing. Petr Novák, Analityk, PPF Generali
LPG - alternativní zdroje energie – trendy a zkušenosti
 • Ing. Peter Polák, Jednatel společnosti Flaga s.r.o.
Zkušenosti s financováním projektů v teplárenství
 • Ing. Vladimír Kubeček, Ředitel kompetenčního centra pro energii, Česká spořitelna, a.s.
Trendy zajištění energetických komodit
 • Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s.

12:30 – 13:30 Oběd

 
13:30 – 16:00 Vývoj odvětví energetiky v Ruské federaci a možnosti spolupráce
 • Alexandr Vladimirovič Turov, Obchodní rada Ruské Federace v ČR
Nové technologie v energetice a teplárenství
 • Ing. Josef Kadlčík, Obchodní ředitel projektové divize LAPP KABEL s.r.o.
Zvyšování produktivity v odvětví energetiky
 • Ing. Milan Cvrkal, Microsoft Česká republika
Real-time zpracování dat z energetických a teplovodních sítí
 • Ing. Filip Procházka, UNIS, a.s.

CEE/CIS Energy Market - Legal Trends

 • JUDr. Ivo Bárta, White & Case
Virtuální obchodní elektrárna - obchodování s elektřinou z OZE, příležitosti výrobců v kontextu novely zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Ing. Jan Palaščák, Generální ředitel, Amper Market, a.s.
Fůze a akvizice jako příležitost růstu v odvětví energetiky
 • Ing. Radek Schmied, Ph.D, Partner REDBAENK
Facility Management – možnosti úspory nákladů
 • Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Vývoj odvětví energetiky ve světě
 • Ing.Doc.Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Ampet Market

Amper Market, a. s. byla založena vlastníky elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) s cílem přímo uplatnit silovou elektřinu z těchto zdrojů u koncových zákazníků. Elektřinu vyrobenou nezávislými výrobci dodáváme odběratelům v průmyslu či službách, obcím, městům i domácnostem. Na základě vlastnictví elektráren, výstavby nových zdrojů a obchodních vztahů s výrobci i koncovými zákazníky rozvíjíme koncept virtuální elektrárny spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odběratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. Na cestě k realizaci této vize moderní energetiky rozvíjíme informační a dispečerské systémy, realizujeme energeticky úsporné projekty a budujeme lokální distribuční soustavy.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

Deloitte

Deloitte je označení, pod nímž v nezávislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků. Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). V České republice poskytují služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi přední firmy poskytující odborné poradenství. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, poradenství, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 600 odborníků.

Energo Ekoprojekt Turnov

ENERG O EKOPROJEKT TURNOV – projekce a inženýrská činnost v oblasti elektroenergetiky. Novostavby, rekonstrukce a rozšíření a rozvoden a transformačních stanic všech napěťových soustav v ČR i zahraničí v komplexním rozsahu. Technickoekonomické studie proveditelnosti, technické zadání akce, projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, kompletní projektová dokumentace, investiční a autorský dozor.

Flaga

Společnost Flaga s.r.o. se zaměřuje a je specialista na distribuci a prodej zkapalněného plynu (LPG) do zásobníků, lahví a čerpacích stanic v České republice. Dodává propan a propan-butan nejvyšší kvality. Flaga disponuje rozsáhlými vlastními skladovacími kapacitami, zázemím několika plníren lahví, širokou sítí dopravců a v neposlední řadě i celorepublikovou sítí obchodně technických zástupců. Mezi klíčové prodejní segmenty patří průmysl, domácnosti a Autoplyn se sítí čerpacích stanic Flaga. Společnost Flaga s.r.o. je dceřinou společností UGI Corporation. a silným a spolehlivým partnerem na trhu s LPG.

KAF Facility

Společnost KA F Facility, s.r.o. patří k významným dodavatelům facility služeb pro komerční objekty, průmyslové závody, developery a investory. Specializuje se na Facility Management, čištění a úklid, dodávky chemie a materiálů a řešení služeb. Od svého založení roku 1989 KAF Facility zrealizovala zakázky pro významné firmy za více než 2 miliardy Kč. Od října roku 2011 patří do francouzské skupiny ATALIAN – jednoho z největších evropských poskytovatelů multitechnických služeb v oblasti facility managementu.

LAPP KABEL s.r.o.

Lapp Group – V roce 1957 založil Oskar Lapp společnost Lapp Kabel a uvedl na trh první průmyslově vyráběný ovládací kabel na světě - ÖLFLEX®. Dnes vyrábí Lapp Kabel kabely a vodiče pro řadu oborů a trhů: výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl, MaR technologie, elektrické a instalační inženýrství, elektronické zpracování dat a další. Produkty Lapp jsou vyráběny ve vlastních výrobních závodech Lapp. Aktuálně dodáváme přímo ze skladu 40 000 standardních položek. Vyvíjíme a vyrábíme však také kabely a vodiče přesně dle specifikací zákazníka. Skupina Lapp má ve světě 15 výrobních závodů, 100 obchodních zastoupení a 40 prodejních společností a celkem 2 800 zaměstnanců.

Microsoft

Microsoft Dynamics je řada podnikových řešení pro řízení fi nancí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji a zlepšovat veškeré firemní procesy. Tato adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů.

OKD

OKD, a. s. je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N. V. OKD je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní Moravě. Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry (pod 1 %). Používá se převážně v energetickém a hutnickém průmyslu. Těžba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako třetí největší soukromý zaměstnavatel a jeden z největších hospodářských subjektů v oblasti má firma významný vliv na tvář krajiny, životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život obyvatel.

První brněnská strojírna

První brněnská strojírna, a.s. je komplexním dodavatelem především energetických a teplárenských investičních celků, je aktivní v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, retrofitu a servisu energetických zařízení. První brněnská strojírna, a.s. je dodavatelsko-inženýrská společnost certifikovaná společností BVQI dle ISO 9001. Nabízíme: komplexní dodávky tepláren a elektráren zejména pro průmyslovou energetiku a teplárenství s jednotkami středních výkonů od zpracování projektu po uvedení do provozu vlastní technologie kotlů na spalování plynu, topného oleje a biomasy a kotlů na odpadní teplo.

REDBAENK s.r.o.

Společnost REDBAENK se specializuje na poradenství při nákupu a prodeji firem na trzích v České republice a na Slovensku (akvizice, fúze, fúze a akvizice, M&A, prodej firem). REDBAENK disponuje týmem odborníků v corporate finance, specialistů na prodej podniků, kteří mají rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti z úspěšně realizovaných transakcí. REDBAENK je zároveň členem IMAP – největší a nejdéle fungující globální sítě poradců specializovaných na fúze a akvizice firem střední velikosti (mid-market M&A).

Škoda Praha Invest

ŠKODA PRAHA Invest je největší česká inženýrsko-dodavatelská společnost schopná dodat energetické dílo od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu. Dodáváme též dílčí technologické souboru a provádíme servisní činnosti. Instalovali jsme elektrárny s celkovým výkonem 40 000 MW. Postavili jsme všechny české a slovenské jaderné elektrárny. Realizujeme největší český průmyslový projekt posledních let – obnovu výrobní kapacity Skupiny ČEZ v ČR.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s., vyrábí teplo ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), které jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím. Propojení zdrojů soustavy ZTE umožňuje trvalou a spolehlivou dodávku tepla zákazníkům, neboť chod jednoho zdroje může být zastoupen chodem zdroje jiného. Do soustavy ZTE je připojen provoz SAKO Brno, a.s., který umožňuje využít teplo vzniklé spalováním komunálního odpadu. Vyrobené teplo je distribuováno tepelnou rozvodnou sítí do výměníkových stanic připojených objektů. V okrajových částech Brna provozuje společnost kotelny na zemní plyn. Teplárny Brno, a.s., dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností.

Topbio

Společnost TopBio a.s. realizuje projekt „TopBio BAC“ (TopBio Business Angels Club). TopBio BAC je pro inovační firmy příležitostí k zajištění kapitálu pro další rozvoj obchodu a investice, stejně jako je cenným zdrojem know-how z podnikatelského života. Zaměřujeme se především na odvětví biotechnologií, potravinářství, technologií pro ochranu životního prostředí, snížení energetické náročnosti a nových technologií, včetně informačních. Projekt je realizován se sídlem v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích s pobočkami v Jindřichově Hradci, Jihlavě, Brně a Znojmě.

Unis

Hlavní činností společnosti Unis je řízení technologických procesů. Tato činnost byla v roce 1998 rozšířena o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích a distribučních systémů, a v roce 2002 též o implementace Výrobních informačních systémů. Převážná část činnosti je zaměřena na větší investiční celky v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu. Protože se jedná o provozy, které se vyznačují mimořádnými nároky na řídicí techniku a zajištění bezpečnosti, bylo nezbytné se orientovat na přední světové výrobce měřicí a řídicí techniky. V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení velkých teplárenských kotlů včetně zabezpečovací automatiky, řízení turbín a celých elektrárenských bloků.

White&Case

Pražská kancelář je součástí mezinárodní sítě White & Case a poskytuje právní poradenství podle práva ČR i jiných jurisdikcí. Rovněž poskytuje daňové poradenství v ČR včetně transakčního poradenství a mezinárodního daňového strukturování.

Brno Business

Energetika

Pro Energy

Teplárenské sdružení ČR

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem