Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 7.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku"

která se koná dne  6. 3. 2012 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Státní energetická koncepce
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
 • Trendy a možnosti zajištění cen energií
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického
průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference :
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
 
9:05 – 11:00 Trendy a perspektivy odvětví energetiky, Očekávaný vývoj cen energií, Názory a zkušenosti, Diskuse
 • Ing. Ladislav Havel, odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Ing. Zdeněk Pekárek, Senior Strategy, Analyst, ČEZ
 • Ing. Tomáš Píša, OKD, a.s.
Trendy v odvětví teplárenství
 • Mgr.Tomáš Drápela, Generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s., Místopředseda Teplárenského sdružení ČR
Očekávané trendy v plynárenství, Řízení rizik v energetice
 • Ing. Oldřich Petržilka, Prezident České plynárenské unie

Současné trendy ve výstavbě zdrojů elektrické energie v ČR v kontextu EU

 • Ing. Petr Lux, Manager, Deloitte Advisory s.r.o.
Jaderná energetika a stress testy EU
 • Ing. Tomáš Žák, MBA, Ředitel JE Dukovany, divize Výroba, ČEZ, a. s.

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu

 
11:15 – 12:30    Pohled na současnou energetiku ve střední Evropě
 • Ing. Petr Novák, Analityk, PPF Generali
LPG - alternativní zdroje energie – trendy a zkušenosti
 • Ing. Peter Polák, Jednatel společnosti Flaga s.r.o.
Zkušenosti s financováním projektů v teplárenství
 • Ing. Vladimír Kubeček, Ředitel kompetenčního centra pro energii, Česká spořitelna, a.s.
Trendy zajištění energetických komodit
 • Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s.

12:30 – 13:30 Oběd

 
13:30 – 16:00 Vývoj odvětví energetiky v Ruské federaci a možnosti spolupráce
 • Alexandr Vladimirovič Turov, Obchodní rada Ruské Federace v ČR
Nové technologie v energetice a teplárenství
 • Ing. Josef Kadlčík, Obchodní ředitel projektové divize LAPP KABEL s.r.o.
Zvyšování produktivity v odvětví energetiky
 • Ing. Milan Cvrkal, Microsoft Česká republika
Real-time zpracování dat z energetických a teplovodních sítí
 • Ing. Filip Procházka, UNIS, a.s.

CEE/CIS Energy Market - Legal Trends

 • JUDr. Ivo Bárta, White & Case
Virtuální obchodní elektrárna - obchodování s elektřinou z OZE, příležitosti výrobců v kontextu novely zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Ing. Jan Palaščák, Generální ředitel, Amper Market, a.s.
Fůze a akvizice jako příležitost růstu v odvětví energetiky
 • Ing. Radek Schmied, Ph.D, Partner REDBAENK
Facility Management – možnosti úspory nákladů
 • Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Vývoj odvětví energetiky ve světě
 • Ing.Doc.Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem