KONFERENCE V ROCE 2024

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

28. 3. 2007 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen ropy, plynu a uhlí
 • Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Energetický management podniků
 • Zvyšování efektivnosti a produktivity energetických společností
více o konferenci

Zvyšování produktivity průmyslových podniků

25. 4. 2007 Brno Holiday Inn

 • Zvyšování produktivity průmyslových podniků
 • Efektivní logistika a řízení výroby
 • Využití nových technologií a IT
 • Názory a zkušenosti představitelů průmyslových podniků
více o konferenci

Trendy v odvětví obchodu v ČR a SR

17. 5. 2007 Brno Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
více o konferenci

Zdroje financování podniků

30.5. 2007 Brno Holiday Inn

 • Řízení finančních rizik firmy
 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
více o konferenci

Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu

26. 9. 2007 Brno Holiday Inn

 • Trendy vývoje cestovního ruchu
 • Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Možnosti financování a podpory společností působících v cestovním ruchu
více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

31. 10. 2007 Brno Holiday Inn

 • Perspektivy automobilového průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů ve střední Evropě

6. - 7. 12. 2007 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti developerských společností
více o konferenci

Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií
více o konferenci

Exportní strategie průmyslových podniků

16.4.2008 Brno Holiday Inn

 • Úspěšné strategie vstupu na zahraniční trhy
 • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kursových rizik
 • Teritoriální obchodní a společenské zvyklosti
 • Podpora vstupu na zahraniční trhy
 • Design jako klíčové faktory úspěchu na zahraničních trzích
více o konferenci

Alternativní zdroje financování podniků, fúze, akvizice

15.5.2008 Brno Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků
 • Oceňování podniků
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví obchodu

28.05.2008 Brno Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
více o konferenci

OČEKÁVANÝ VÝVOJ A PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

24.9.2008 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Financování projektů cestovního ruchu
 • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu

30.10. 2008 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

2.- 3.12.2008 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti developerských společností
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

11. 2. 2009 Brno Holiday Inn

 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Fůze a akvizice, Financování stavebních firem a projektů
více o konferenci

Exportní strategie podniků

25. 3. 2009 Brno Holiday Inn

 • Úspěšné strategie vstupu na zahraniční trhy
 • Financování mezinárodního obchodu a zajištění kursových rizik
 • Teritoriální obchodní a společenské zvyklosti
 • Podpora vstupu na zahraniční trhy
 • Design jako klíčové faktory úspěchu na zahraničních trzích
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví obchodu a potravinářského průmyslu

4. 6. 2009 Brno Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
více o konferenci

Alternativní zdroje financování podniků, fúze a akvizice

16. 6. 2009 Brno Holiday Inn

 • Alternativní zdroje financování podniků
 • Private Equity, Fůze, Akvizice
 • Řízení finančních rizik firmy
 • Kapitálový trh jako zdroj financování podniků
 • Oceňování podniků
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví cestovního ruchu a hotelnictví

23. 9. 2009 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Financování projektů cestovního ruchu
 • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21.10.2009 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů

2.12.2009 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti developerských společností
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví v ČR a na Slovensku

10.2.2010 Brno Holiday Inn

 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby v následujících letech
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Financování stavebních firem, Fůze a akvizice ve stavebnictví
více o konferenci

OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A ICT PRŮMYSLU

18. 3. 2010 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj odvětví elektroniky, elektrotechniky a ICT průmyslu
 • Názory a zkušenosti představitelů elektrotechnického průmyslu
 • Zvyšování produktivity v odvětví elektrotechniky
 • Podpora rozvoje elektrotechnického průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v elektrotechnickém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj zdravotnictví

2. 6. 2010 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
více o konferenci

Corporate Finance 2010

15. 6. 2010 Brno Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků,  Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

20. 10. 2010 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V ČR A STŘEDNÍ EVROPĚ

1. 12. 2010 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví, stavebních materiálů a technologií

09. 02. 2011 Brno Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
 • Úspěšné strategie stavebních firem, expanze na zahraniční trhy
 • Dopravní infrastruktura a očekávaný rozvoj
 • Očekávaný vývoj bytové výstavby
 • Nové technologie a materiály ve stavebnictví
 • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců stavebních materiálů, strojů a technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví zdravotnictví

1. 6. 2011 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj farmaceutického průmyslu v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů farmaceutických společností, nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
více o konferenci

Corporate finance 2011

15. 6. 2011 Brno Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

26. 10. 2011 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů

07. 12. 2011 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj zdravotnictví – 3. ročník

10. 5. 2012 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj zdravotní péče v ČR a ve světě
 • Trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení
 • Názory a zkušenosti představitelů nemocnic, odborníků a ekonomů
 • Možnosti snižování nákladů
 • Nové technologie a materiály ve zdravotnictví
 • Trendy financování zdravotní péče
více o konferenci

CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

20. 6. 2012 Brno Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 9. ročník

24. 10. 2012 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 10.ročník

5. 12. 2012 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 4. ročník

13. 03. 2013 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

CORPORATE FINANCE 2013 - Financování růstu firem – 10.ročník

19. 6. 2013 Brno Holiday Inn

 • Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, právní aspekty
 • Strategický či finanční partner jako příležitost dalšího růstu firmy
 • Business Angels, Private Equity, Venture Capital, IPO
 • Finanční restrukturalizace podniků, Správa firemních aktiv
 • Financování exportu, Pojištění pohledávek a rizik
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi firmami a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 10. ročník

23. 10. 2013 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 11.ročník

4. 12. 2013 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu - 5. ročník

26. 3. 2014 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. ročník

22. 10. 2014 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 12.ročník

3. 12. 2014 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a střední Evropě - 6. ročník

15.4.2015 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 12. ročník

21.10.2015 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 13.ročník

10.12.2015 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství - 7. ročník

06.04.2016 Holiday Inn Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu a zemědělství
 • Zavádění inovací a zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Nové technologie v potravinářském průmyslu a zemědělství
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu a zemědělství
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 13. ročník

19.10.2016 Holiday Inn Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 14.ročník

07.12.2016 Holiday Inn Brno

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě

25.4.2017 Brno Holiday Inn

 • Očekávaný vývoj rozvoje železniční dopravy v ČR a ve světě
 • Plánované rozšiřování kolejové dopravy v evropských a světových metropolích
 • Strategie výrobců kolejových vozidel (vlaky, metra, tramvaje )
 • Zvyšování produktivity v odvětví kolejových vozidel,
 • Industry 4.0., inovace a zavádění nových technologií, Robotizace a automatizace
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v odvětví kolejových vozidel
více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě - 8. ročník

13.6.2017 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů potravinářského průmyslu
 • Zvyšování produktivity v potravinářském průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v potravinářském průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v potravinářském průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 14. ročník

25.10.2017 Brno Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
více o konferenci

Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů - 15.ročník

7.12.2017 Brno Courtyard by Marriott Brno

 • Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě
 • Výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí
 • Názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu
 • Nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí
 • Problematika průmyslových zón v ČR a ve světě
 • Navázání spolupráce a partnerství mezi realitními společnostmi, developery a investory
více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 4.ročník

17.6.2020 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Podpora rozvoje průmyslových firem

24.6.2020 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 5.ročník

15.6.2021 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 18.ročník

20.10.2021 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 11.ročník

1.12.2021 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 5.ročník

12.4.2022 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj leteckého a obranného průmyslu v ČR a ve světě - 3.ročník

13.9.2022 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 19.ročník

19.10.2022 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského a gastro průmyslu v ČR a ve světě – 12.ročník

29.11.2022 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 7.ročník

19.4.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 6.ročník

24.5.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě - 20.ročník

20.9.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj leteckého a obranného průmyslu v ČR a ve světě - 4.ročník

25.10.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 13.ročník

29.11.2023 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 19.ročník

27.2.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci

Očekávaný vývoj zdravotnictví a zdravotní péče v ČR a ve světě - 7.ročník

10.4.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci

Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě – 8.ročník

24.4.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci

Očekávaný vývoj leteckého a obranného průmyslu v ČR a ve světě - 5.ročník

22.5.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci

Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a ve světě – 14.ročník

25.9.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě - 21.ročník

23.10.2024 Brno Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

více o konferenci přihlásit na konferenci